T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİMİLERİ ENSTİTÜSÜ

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde Yabancı Uyruklu öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adayların evrakları ile birlikte Enstitü Müdürlüğünde  kesin  kayıt işlemlerini ve ders kayıtlarını şahsen yapmaları  gerekmektedir.


 

 Anabilim Dalları

KONTENJAN SAYISI a

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR c

YL

DR

YL

DR

YL Mezunu 

YL Mezunu

Mikrobiyoloji  

5

4

3/2,4,47,58,69

 

1,3/1,4,5/4,47,58,69,70

 

 

a   Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık programına alınırlar.

c   Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve kodla belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA ARANAN ÖZEL KOŞULLARI

Kodu

Tıp Fakültesi

(1)

Eczacılık Fakültesi

(3)

Eczacılık Fakültesi (5 yıllık)

(3/1)

Eczacılık Fakültesi (4 yıllık)

(3/2)

Veteriner Fakültesi

(4)

Gen Mühendisliği

(5/4)

Haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı  ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir

(47)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu

(58)

Moleküler Biyoloji bölümünde yüksek lisans yapmış olmak

(69)

Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Bölümünden mezun olmak

(70)

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

 

1.     Türkiye deki bir Yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmesi ve geçerli ALES belgesi (Taban puan şartı aranmaz),

2.     Yabancı üniversitelerden mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun olduğu okul yükseköğretim kurumunca denkliğinin kabul edilmiş olması gerekmektedir.

3.     Doktora programlarına başvuran Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması,

4.    Yabancı uyruklu öğrencilerin değerlendirmeleri  resmi belgelerine göre yapılacaktır. ( Diploma, Transkript,  CV, pasaport) Başka sınav yapılmayacaktır.

5.    Müracaatlar sagens@erciyes.edu.tr adresine yapılacaktır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.    Lisans öğrenimini yurt dışında yapan yabancı uyruklu öğrenciler için  varsa TÖMER’den Türkçe Yeterlik Belgesi,( yoksa 1 yıl içerisinde alınacak sonra kaydı yapılacak)

2.     Lisans öğrenimini Türkiye de yapan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES belgesi,

3.     Doktora programına başvuruda bulunanlar için yabancı dil belgesi,

4.     Pasaportun tasdikli sureti,

5.     Yüksek Lisans için Lisans diploması, Doktora için Yüksek Lisans diploması fotokopileri ( asılları görülecek ) ve Transkript  (Türkçeye çevrilmiş),

6.     Lisans öğrenimini yurtdışında yapanlar için denklik belgesi (denklik belgesi hazır olmayanlar YÖK sitesinden kontrol edilecek denkliği var ise ön kaydı yapılacak),


 ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
  1.     Başvuruda fotokopisi sunulan belgelerin asılları ve  suretleri getirilecektir.

2.     Kayıt Beyannamesi (Enstitü Müdürlüğünden veya enstitü http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html web sayfasından alınacaktır),

3.     Özgeçmiş,

4.     4 adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak uygun bir biçimde olacaktır)

5.    Programlara kabul edilen öğrenciler üniversite yönetim kurulunun belirlediği öğrenim ücretini yatırmak zorundadır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1. Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

2. Belgelerin uygunsuzluğu halinde öğrencinin kayıt işlemi iptal edilir.

 

Başvuru ve Evrak Teslim Tarihi    


26-29 AĞUSTOS  2014 Cuma günü Saat:17:00’a kadar evrak teslimi.

Başvuruların İlanı

01 EYLÜL 2014 günü saat 13:00’dan itibaren.

Evrak Teslim Yeri              

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat. Öğrenci İşleri Bürosu.

Jüri Değerlendirmesi

02-03 EYLÜL  2014 Saat : 10:00-16:00

Kazananların İlanı          

04 EYLÜL 2014 Saat :13:00’dan itibaren.

Kazananların Kesin Kaydı      

04 EYLÜL 2014 Saat :13:00-16:00 –  05 EYLÜL 2014 saat : 09:00 - 16:00’a kadar.

Yedeklerin Kesin Kaydı    

08 EYLÜL 2014 Saat : 13:00-17:00

 

Instite of Health Sciences 2014