YÖK 100-2000 Doktora Bursları
kapsamında Gen Tedavisi alt alanında doktora tezi hazırlamak koşulu ile doktora öğrencilerine burs verilecektir.
 

Üst Alan :    Sağlık

Kontenjan

Alt Alan      

Doktora Programı

Yüksek Lisans Mezunu veya Ders Dönemi Doktora Öğrencisi Lisans Mezunu

Gen Tedavisi

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

2 1*

 

A. Genel Başvuru Şartları:
1. T.C. vatandaşı olmak

2. Yüksek Lisans Mezunu veya Ders Dönemi Doktora Öğrencisi Kontenjanı için; Gen Tedavisi, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik veya Kök Hücre Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olmak veya Enstitümüz Tıbbi Genetik/ Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarında ders dönemi doktora öğrencisi olmak.

3. Lisans Mezunu kontenjanı (Bütünleşik Doktora) için; Fen Fakültesi Biyoloji bölümü,  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu olmak.

4. Lisans Mezunu kontenjanı (Bütünleşik Doktora) için; Lisans mezuniyet not ortalaması en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 olmalıdır.

5. ALES sayısal puanı; Yüksek Lisans mezunu olanlar için en az 55. Lisans mezunları için en az 80 puan (ALES geçerlilik süresi 3 yıl olup 16 Şubat 2014 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir).

6. Yabancı dil (KPDS/ÜDS/YDS)'den en az 55 puan almış olmak (geçerlilik süresi 5 yıl olup 16 Şubat 2012 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir).

7. Not durum belgesinin % 15’i hesaplanırken belgesinde sadece 100’lük sistemde ortalaması yazılı olanların notu işleme alınır. Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanacaktır (http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).

8. Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

B. İstenen Belgeler:
1. Başvuru Formu indirmek için Tıklayınız

3. Lisans/Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi

4. ALES sonuç belgesi

5. Lisans/Yüksek lisans not durum belgesi

6. Yabancı dil belgesi

7. Adayın Çalışmadığını gösteren SGK dan alınmış onaylı belge veya e-devletten alınmış SGK da onaylatılmış belge.

8. 2 Adet vesikalık resim

9. Kimlik Fotokopisi

C. Başvuru Süresi, Yeri ve Mülakat Tarihi:
1. Başvurular; istenilen belgeler ile birlikte 16-22 Şubat 2017 tarihi saat 16:00'a  kadar şahsen Enstitü öğrenci işlerine yapılacaktır.

2. Mülakat Tarihi: 23 Şubat 2017 Saat 10:00 Sağlık Bilimleri Enstitüsü

3. Kazananların ilanı: 23 Şubat 2017 saat 15:00

4. Kazananların Kesin Kaydı: 24 Şubat 2017 Saat :09-12                   Yedeklerin Kaydı : 13:00-15:00

D. Başvuruların Değerlendirmesi:
1. Başvuruda bulunan adayların; ALES puanının  %50'si, Yabancı Dil puanının %15'i, Yüksek Lisans mezuniyet notunun  ortalamasının %15'i, mülakat sınavının %20'si  oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

2. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

3. Burs Tahsisi için uygun adayın nihayi tespiti YÖK tarafından "Yüksek Öğretim Kurulu Doktora Programlarına Kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usül ve esaslar" 'a göre yapılacaktır.

*

Lisans mezunu doktora kontenjanına müracaat olmadığı takdirde kontenjan Yüksek Lisans Mezunu veya Ders Dönemi Doktora Öğrencisi kontenjanı için kullanılacaktır.


»

Yükseköğretim Kurulu tarafından doktora programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usül ve esaslar için Tıklayınız

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017