Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adayların online başvurusundan sonra evrakları ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurmaları ve kesin kayıt işlemlerini, ders kayıtlarını şahsen yapmaları  gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Anabilim Dalları

KONTENJAN SAYISI a,b

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR c

Yüksek Lisans g

DOKTORA

Yüksek Lisans

DOKTORA

Lisans  Mezunu j

Yüksek Lisans Mezunu g

Lisans Mezunu

Yüksek Lisans Mezunu

Anatomi d,e

2

-

2

3,5,7,9,10,14,20

33,34,44,46,56,74,75

-

1,2,3/1,4,22,33

Histoloji-Embriyoloji e

3

-

2

1,2,3,4,5

-

1,2,3/1,4,22,77

Biyoistatistik e

4

-

-

33,53

-

-

Farmakoloji d,e

1

-

1

3/1,43,59

-

3/1,43,61

Fizyoloji e

-

1

4+1h

-

1,2,3,4,33

1,2,3/1,4,22,33

Parazitoloji e

1

-

1+1f

5/2,9,47

-

1,22,39,22f,47f

Mikrobiyoloji  e

2

-

1

1,2,3,5

-

1,2,4,22

Biyokimya e

5

-

3

5/1, 5/2, 5/3, 5/4,15/1,47

-

1,2,3/1,22,47

Tıbbi Biyoloji e

10

3

4

1,2,3,4,5,13,33,34,64

1,2,3/1,4,5,33,58

60,64,82

1,2,3/1,4,22,23,24

26,33,55,67

Kök Hücre Bilimleri e

4+2f

-

-

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11

12,13,14,44,46,58,62

72,74

-

-

Tıbbi Genetik e

2

-

1

1,2,3,5,34,47,58

-

1,22,47

Klinik Bakteriyoloji ve 
Enfeksiyon Hastalıkları 
e

4

-

-

10,20,44,83

-

-

Biyoinformatik  e

2

-

-

1,2,3,4,5,7,10,

12,15,16,17,18,34,

36,41,42,48,58,64

-

-

İmmunoloji e

4+1f

-

-

1,2,3,4,5,58,84,85

-

-

Vet. Anatomi e

3+3h

-

-

-

-

-

Vet. Cerrahi e

1

-

2

4

-

4,22,47

Vet. Doğum ve Jinekoloji e

3

-

1f

4

-

4,22

Vet.Dölerme ve Suni Tohumlama e

3

-

-

4,5/1

-

-

Vet. Farmakoloji-Toksikoloji e

5

-

5

1,3,4,5/1,5/2,10,15/1,

19,20,44,46,58,

-

1,3/1,4,22

Vet. Fizyoloji e

3

-

-

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,

13,14,15,17,18,20,34,

44,46

-

-

Vet. Hayvan Bes. ve Beslenme Hast. e

3

-

4

3,4,5/1,15/1,17,19

-

4,22,23,24,27,

35,39,49

Vet. Besin Hijyeni ve Tek. e

4

-

-

3/1,4,6,12,13,19,46

-

-

Vet. Histoloji-Embriyoloji e

6

-

6

4,5,43,58,59

-

4,22,23,24,

26,43,59

Vet. İç Hastalıkları  e

5

-

4

4,43

-

4,22,43

Vet. Mikrobiyoloji  e

3

-

5

2,3,4,5/1,5/2,5/3,5/5,

7,9,10,12

-

2,3/1,4,22

Vet. Parazitoloji e

5

-

4

4,5,17,20,76

-

4,22,39

Vet. Zootekni e

3

-

3

4,5/1,15/1,18,

40,41,42,58

-

4,22,26,39,47,59

Vet. Patoloji e

8

-

-

4,3/1,5/1,5/2,13,

15/1,19,20,46

-

-

Beslenme ve Diyetetik e

1

-

2

13,51

-

22

Hemşirelik e

2

-

-

10,20,56,62,68,74

-

-

Cerrahi Hastalıkları Hem. e

-

-

1

-

-

22,30

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hem. e

-

-

2

-

-

22,54

Eczacılık  Biyokimya e

4+1f

1

1

3,5/1,5/2,15/1

3,5/1,5/2,15/1

3/1,22

Analitik Kimya e

6

-

-

3,5,15,63

-

-

Farmakognozi e, d

3

-

-

3/1,3/2,33

-

-

Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi e

-

-

3f+3y

-

-

2

Protetik Diş Tedavisi e

-

-

5+1f+2h

-

-

2

Periodontoloji e

-

-

6f

-

-

2

Pedodonti
(Ankara Üniv. ile ortak)
k,e

-

-

2

-

-

2,47

Besin Hijyeni ve Tek.
(Kırıkkale Üniv. ile  Ortak) 
t,e

2

-

3

3/1,4,6,12,13,19,46

-

1,4,22

Veteriner Patoloji 
(Selçuk Üniv. ile ortak) l,d

-

-

5

-

-

4,38

Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji (Cumhuriyet Üniv. ile ortak) m,e

6

-

6

1,3,4,5/1,5/2,

15/1,19,58

-

1,3/1,4,22

a   Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık programına alınırlar.

b  Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar programlar arasında başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüş ve onayı ile kullanılabilecektir.

c   Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve kodla belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA ARANAN ÖZEL KOŞULLARI

Kodu

Tıp Fakültesi

(1)

Diş Hekimliği Fakültesi

(2)

Eczacılık Fakültesi

(3)

Eczacılık Fakültesi (5 yıllık)

(3/1)

Eczacılık Fakültesi (4 yıllık)

(3/2)

Veteriner Fakültesi

(4)

Biyoloji-Tıbbî Biyoloji- Genetik- Gen Mühendisliği- Biyoloji Öğretmenliği

(5)

Biyoloji

(5/1)

Tıbbî Biyoloji

(5/2)

Genetik

(5/3)

Gen Mühendisliği

(5/4)

Biyoloji Öğretmenliği

(5/5)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

(6)

Sağlık Eğitim Fakültesi

(7)

Sağlık İdaresi Yüksekokulu

(8)

Sağlık Yüksekokulu

(9)

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

(10)

Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

(11)

Gıda Mühendisliği

(12)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

(13)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

(14)

Kimya-Kimya Mühendisliği- Kimya Öğretmenliği

(15)

Kimya

(15/1)

Kimya Mühendisliği

(15/2)

Kimya Öğretmenliği

(15/3)

Fizik-Fizik Mühendisliği-Fizik Öğretmenliği

(16)

Fizik

(16/1)

Fizik Mühendisliği

(16/2)

Fizik Öğretmenliği

(16/3)

Ziraat Fakültesi

(17)

Ziraat Fakültesi Zootekni

(18)

Su ürünleri Yüksekokulu

(19)

Hemşirelik Yüksekokulu

(20)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

(21)

İlgili (aynı) Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(22)

Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(23)

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(24)

Ebelik Bölümü

(25)

Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu

(26)

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya-Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu

(27)

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(28)

Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(29)

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(30)

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(31)

Veteriner Fakültesinden en az 70 ile mezun olmak

(32)

Haftanın en az 3 günü Anabilim Dalında çalışma şartı  (Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(33)

Biyomedikal Mühendisliği

(34)

Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(35)

Elektronik Mühendisliği

(36)

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Sağlık Yönetimi

(37)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarının birinden Yüksek Lisans mezunu

(38)

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu

(39)

İşletme-İktisat Bölümü

(40)

İstatistik Bölümü

(41)

Matematik Bölümü

(42)

Haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı  ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(43)

Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü

(44)

Eğitim Fak. Beden Eğitimi Bölümü

(45)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

(46)

Haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı  ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(47)

Bilgisayar Mühendisliği

(48)

Fen Bilimleri Enst. Zootekni Yüksek Lisans mezunu

(49)

Sağlık Bilimleri Enst. Biyokimya Yüksek Lisans mezunu

(50)

Yabancı Dil puanının en az 50 puan olması

(51)

Eczacılık Biyokimya Y.Lisans mezunu

(52)

Bir Yükseköğretim Kurumu lisans programı mezunu

(53)

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olup, derslerini başvurulan bölümün derslerinden almış olmak

(54)

Biyofizik Yüksek Lisans mezunu

(55)

Yabancı dil puanının en az 40 puan olması

(56)

Mezuniyet belgesinde sadece “Hemşirelik” bölümü mezunu yazan adaylar başvurabilecektir

(57)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu

(58)

ALES herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak

(59)

Biyoteknoloji Yüksek lisans mezunu

(60)

Ales herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış

(61)

Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü örgün eğitim programı mezunu olması

(62)

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

(63)

Biyomühendislik Fakültesi

(64)

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Programı sertifikasına sahip olmak veya enfeksiyon kontrol komitesinde en az (1) yıl çalışmış olmak.

(65)

K.K.T.C Uyruklu Ales taban puanı şartı aranmaz sadece geçerli Ales belgesi aranır

(66)

Hücresel ve moleküler biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

(67)

Sözlü/ Yazılı giriş sınavına katılacak aday sayısı; program için belirtilen kontenjan sayısının en fazla 3(üç) katıdır

(68)

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak (Yatay Geçiş)

(69)

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak (Yatay Geçiş)

(70)

Tıpta Uzman Olmak

(71)

Diş Hekimliğinde Uzman Olmak

(72)

Sağlık İdaresi (Yönetimi) Bölümü

(73)

Hemşirelik Bölümü

(74)

Sağlık Memurluğu Bölümü

(75)

Su Ürünleri Fakültesi

(76)

Kök Hücre Bilimleri Yüksek Lisans Mezunu

(77)

Spor Bilimleri Eğitimi veren Okulların Öğretmenlik, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü Mezunu Olmak

(78)

Tüm Spor Bilimleri Dallarından Birinde Yüksek Lisans Yapmış Olmak

(79)

Spor Bilimleri Eğitimi Veren Okulların Öğretmenlik, Antrenörlük Bölümü Mezunu Olmak

(80)

Elektrik Elektronik Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu

(81)

Biyoinformatik Bölüm Mezunu

(82)

Mülakat Sonrası Başarı notu 60 dır. Başarı notu 60 ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz.

(Başarısız sayılır)

(83)

Haftanın 2 günü Anabilim Dalında Çalışma Şartı

(84)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Lisans Mezunu Olmak

(85)

Yazılı giriş sınavı

Sözlü giriş sınavı

f Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı.

Özel koşullarda aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 55 almış olmak,

h Yatay geçiş kontenjanı.

Özel koşullarda puan türü aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 80 almış olmak, en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

t Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

U Ünip Araştırma Görevlisi kontenjanıdır. ( Ünip: üniversiteler arası iş birliği programı olup programa dahil üniversite Araştırma Görevlisi için ayrılan kontenjandır. Ünip programına dahil üniversiteler EK-1 listededir. )

 Yazılı/Sözlü giriş sınavı yapılmayacaktır.

Y Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş Kontenjanı

Tıp, Diş Hekimi uzman  kontenjanıdır.

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kontenjanıdır.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI 

1.     Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı; yüksek lisans başvuruları ve yüksek lisans mezunu olup Doktora başvuruları için  en az 55 puandır. Lisans diploması ile doktora programına başvuran lisans mezunu adayların (kontenjan belirtilmiş ise) ALES sayısal puanı en az 80 ve en az 100 üzerinden 80 veya 4.00 üzerinden 3.00 lisans mezuniyet notu olması, Tıp/Diş Fakültesi mezunlarının TUS/DUS puanı ile başvurmaları halinde temel puanlarının en az 50 olması aranmaktadır. (Temel Puanı=Temel Bilimler x 0,7+ Klinik Bilimleri x 0,3) 2015 yılı TUS ve DUS puanları geçerlidir. Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği fakültesinden herhangi  bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin başvurularında geçerli ALES, TUS ve DUS puanı yok ise ALES’ puanı 55 olarak işleme alınır. 

2.     Doktora programına başvuracak adayların KPDS/ÜDS/YDS’den en az 55 puan almış olması.

3.     Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapıldığı durumlarda; ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

4.   Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapılmadığı durumlarda;  ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %30, yabancı dil notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %30, yabancı dil notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

5.     Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

6.     Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS) bulunmayan adaylar, yabancı dil puanı katkı payından yararlanamazlar,

7.     ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak “herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerden bir (1) yarı yıl (altı ay) ara vermek kaydı ile yeni ALES belgesi gelme şartı aranmaz

8.     Not durum belgesinin % 15’i hesaplanırken belgesinde sadece 100’lük sistemde ortalaması yazılı olanların notu işleme alınır. Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanacaktır (http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

1.     Türkiye deki bir Yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmesi ve geçerli ALES belgesi (Taban puan şartı aranmaz),

2.     Yurt dışı üniversitelerden mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun olduğu okul yükseköğretim kurumunca denkliğinin kabul edilmiş olması, TÖMER den Türkçe Yeterlik Belgesi,

3.     Doktora programlarına başvuran Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS, KPDS, YDS’den en az 55 puan alınması,

4.     Yabancı uyruklu öğrenci adayların başarı durumları; ilgili programın mülakat sınav sonucuna göre belirlenir.


YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI
 

1.     Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır.(Alt dönemden başarısız dersi bulunmamalıdır).

2.     Not ortalamasının tezli yüksek lisansta en az CB (Yüzlük sistemde en az 75), doktorada ise en az BB olmalıdır (Yüzlük sistemde en az 80). Not durum belgesi değerlendirilirken 100’lük sistem baz alınır. (Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanacaktır. http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).

3.     Yatay geçiş yapacak öğrenci, Erciyes Üniversitesi lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olmalıdır.

4.     Tez döneminde yatay geçiş yapılamaz.

5.     Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.

6.     Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki ve KKTC’deki lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

7.     Disiplin Cezası Almamış olmak

8.     Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

9.     Yatay geçiş ile kabul edilen öğrenci en az bir  ders dönemi enstitümüz anabilim dalı derslerini alır.


T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.     Başvuru dilekçesi (Enstitü Müdürlüğünden veya enstitü http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html web sayfasından alınacaktır),

2.     Tezli yüksek lisans için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin , fotokopisi, doktora için lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, yüksek lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin  fotokopisi, Tıp diş uzmanlığını alanların Uzmanlık belgesi fotokopisi,

3.     ALES sonuç belgesi (Enstitüden öğrencinin şifresi ile girilip kontrol edilerek onaylanacak),

4.     Tezli yüksek lisans için lisans not durum belgesi, doktora için lisans / yüksek lisans not durum belgesi fotokopisi,

5.     Doktora programlarına başvuracak adayların yabancı dil belgesi fotokopisi,

6.     Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların varsa yabancı dil belgesi fotokopisi,

7.     Özel koşullarda belirtilen; “haftanın en az 3 günü anabilim dalında çalışma şartı(33), haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı(43), haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı (47)” isteyen bölümler için başvuruda bulunan ve çalışan öğrenci adayları çalıştığı kurumun idari amirinden belirtilen şartla ilgili izin yazısı getirmelidirler.  İzin yazısı olmayanların müracaatı kabul edilmez.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.    Lisans öğrenimini yurt dışında yapan yabancı uyruklu öğrenciler için  TÖMER’den alınan Türkçe Yeterlik Belgesi

2.     Lisans öğrenimini Türkiye de yapan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES belgesi

3.     Doktora programına başvuruda bulunanlar için yabancı dil belgesi,

4.     Pasaportun tasdikli sureti

5.     Diploma ve Transkript (Türkçeye çevrilmiş)

6.     Lisans öğrenimini yurtdışında yapanlar için denklik belgesi (Kurumca Yükseköğretim kurumundan istenecek)

7.     Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesi

8.     Türkiye’de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair  resmi bir kuruluştan alınmış Sağlık Kurulu raporu.

 

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.     Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının her biri için not durum belgesi (100’lük sistemde dönüştürülmüş hali).

2.     Disiplin cezası almadığına dair belge.

3.     Öğrenim belgesi,

4.     İlgili enstitüden yatay geçiş yapmasının uygun olduğuna dair  yönetim kurulu kararı. . Yatay geçiş oluru ilgili enstitü tarafından verilmez veya olumsuz ise  öğrencilerin yatay geçişi yapılmaz.

5.     Lisansüstü programına kayıt yaptırdığı zaman kullanılan ALES  sonuç belgesi.

6.     Kaydının bulunduğu Üniversiteden Öğrenci belgesi (Öğrencinin Kaydı açık olmalı)

ADAY ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.     Başvuruda fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri getirilecektir.

2.     Kesin Kayıt Beyannamesi (Enstitü Müdürlüğünden veya enstitü http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html web sayfasından alınacaktır),

3.     Özgeçmiş,

4.     4 adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak uygun bir biçimde olacaktır)

5.     Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

6.     Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Sevk tehir işlemleri; öğrencinin kesin kaydından sonra dilekçeli başvurusu üzerine yapılmaktadır)

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1. Online başvurudan sonra belirtilen tarihte evraklarını enstitüye teslim etmeyen adayların başvuruları     
     geçersiz kılınır.

2. Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

3. Online başvuru bilgilerinin, kesin kayıt beyannamesindeki bilgiler ile evrak fotokopilerinin asılları veya noter tasdikli suretleri arasında sunulan belgelerin uygunsuzluğu halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilir.

4. Bir öğrenci adayı; sadece bir anabilim dalı Yüksek Lisans programına ve başvuruda bulunduğu anabilim dalı yüksek lisans programından  farklı bir anabilim dalı Doktora programına başvuruda bulunup, sadece bir programa kesin kaydını yaptırabilir.
         5. Başvuru için sunulan belgeler iade edilmeyecektir. 

6. KKTC uyruklu öğrenci adayları için; TC uyruklu öğrenci adaylarından aranan şartlar ile istenilen belgeler aynıdır.

Online Başvuru Kaydı

 Başvurular  http://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr  adresinden veya  http://sagens.erciyes.edu.tr  den elektronik ortamda yapılıp, işlemin tamamlanmasından sonra ekranda görülecek başvuru numarası, http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html  adresinden alacakları başvuru dilekçesi üzerine yazılarak diğer evraklar ile birlikte eksiksiz olarak son evrak teslim tarihine kadar enstitü müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. Elektronik ortamda başvuru yapmayanların evrakları teslim alınmayacak, elektronik ortamda başvuru yapıp da evraklarını Enstitümüze teslim etmeyen adayların başvuruları iptal edilecektir.

NOT:

1.Online başvuruda adayın fotoğrafı; belirtilen formatta ve vesikalık olmalıdır, aksi durumda online başvurusu iptal edilir.

2. Öğrenci online başvurusunun iptali veya onayı ile ilgili gelişmelerin takibinden kendisi sorumludur.

Online Başvuru Kaydı

Evrak Teslim Tarihi    

26-29 OCAK 2016 Cuma  günü Saat: 12:00’a kadar online başvuru.
26-29 OCAK 2016 Cuma  günü Saat: 17:00’a kadar evrak teslimi.

Başvuruların İlanı

01 ŞUBAT 2016 günü saat 13:00’dan itibaren.

Evrak Teslim Yeri              

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat.Öğrenci İşleri Bürosu.

Yazılı/Sözlü Giriş Sınavları Tarihi

Yüksek Lisans ve Doktora : 02-03 ŞUBAT 2016 Saat : 10:00-16:00

Yazılı/Sözlü Giriş Sınavları Yeri  

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat. Dershaneler

Kazananların İlanı          

04 ŞUBAT 2016  Saat :13:00’dan itibaren.

Kazananların Kesin Kaydı      

04 ŞUBAT 2016  Saat :13:00-16:00 –  05 ŞUBAT 2016  saat : 09:00 - 16:00’a kadar.

Yedeklerin Müracaatı       

08 ŞUBAT 2016  Saat :09:00-12:00

NOT: Yedek aday öğrenciler; asıl öğrenci adaylarının kesin kayıt yaptırıp yaptırmadıklarını öğrenci işleri bürosundan öğrenip buna göre müracaatlarını yapabilirler.

Yedeklerin Kesin Kaydı    

08 ŞUBAT 2016  Saat : 13:00-17:00

 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016