ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 

Yıl 2004 Cilt 13 Sayı 3

 İÇİNDEKİLER
Contents

ARAŞTIRMALAR  (Research Reports)

MEATUS ACUSTICUS INTERNUS’UN MORFOMETRİSİ VE VARYASYONLARI
Morphometry and Variations of the Internal Acoustic Meatus
Osman ÖZOCAK, Erdoğan UNUR, Harun ÜLGER, Nihat EKİNCİ, Kenan AYCAN, Niyazi ACER

VAGATOMİ VE SEMPATEKTOMİ UYGULANAN RATLARDA DUODENUM’DA GÖZLENEN MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ
The Examination of Morphological Changes in Duodenum of Vagotomized and Sympathectomized Rats
Nihat EKİNCİ, Kazım KIRKPINAR, Niyazi ACER

SIÇANLARDA SİGARA İNHALASYONU SONUCU PREFRONTAL KORTEKSTE OLUŞAN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE KAFEİK ASİT FENETİL ESTER (CAPE)’İN ETKİSİ
The Effects of Caffeic Acid Phenetyl Ester (CAPE) on Structural Changes in the Prefrontal Cortex Induced by Cigarette Inhalation in Rats
Hıdır PEKMEZ, İlter KUŞ, Neriman ÇOLAKOĞLU, İsmail ZARARSIZ,
Murat ÖGETÜRK, Mustafa SARSILMAZ

ŞANLIURFA BÖLGESİNDEKİ SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA CLOPROSTENOL ENJEKSİYONUYLA SEKSÜEL SENKRONİZASYON VE BU UYGULAMANIN GEBELİK ORANLARINA ETKİSİ
Sexuel Synchronization with Cloprostenol in Purebred Arabian Mares  and Its Effect on Pregnancy Rates in Şanlıurfa Province
Ömer KORKMAZ, Hayrettin ÇETİN

SAKARYA İLİ KAMU HASTAHANELERİNDE YÖNETİCİLERİN DEĞİŞEN HASTA TALEPLERİ KARŞISINDAKİ TUTUMLARI ÜZERİNE  BİR ARAŞTIRMA
A Study on the Attitudes of  State Hospital  Administrators Towards Diversifying Patient Demands in Sakarya Provience
Cemil ÖRGEV

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE ELEKTROFİZYOLOJİK ÖLÇÜMLER VE NÖROPSİKOLOJİK TESTLERLE BELLEK/ÖĞRENME/BAŞARI İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of the Relation Between Memory, Learning,Success with Electrophysiologic and Neuropysichological Test on Primary School Students
Ömer Şener ŞENEL, Asuman GÖLGELİ, Ayşegül KÜÇÜK, Cem SÜER, Çiğdem ÖZESMİ

DİŞİ YAVRU SIÇANLARDA SOSYAL İZOLASYON STRESİNİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ
Effects of Social Isolation Stress on Learning in Female Juvenile Rats
Meral AŞÇIOĞLU, Zekiye ALKAN BİŞKİN

SIÇANLARDA DENEYSEL DİYABETİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ
The Effect of Experimental Diabetes on the Ability of Learning in Rats
Şükran KÖROĞLU, Meral AŞÇIOĞLU, Ayşegül KÜÇÜK

EFFECTS OF CHRONIC LEAD INTAKE VIA DRINKING WATER ON SOME HEMATOLOGIC PARAMETERS IN MICE

Farelerde İçme Suyu ile Kronik Kurşun Alımının Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Nazmi ÇETİN, Dinç EŞSİZ, Gökhan ERASLAN, Hakan SALTAŞ

OLGU SUNUMU (Case Report)

MUSCULUS ABDUCTOR POLLICIS LONGUS’UN BİLATERAL VARYASYONU
Bilateral Variation of the Abductor Pollicis Longus Muscle
Tolga ERTEKİN, Kenan AYCAN, Nihat EKİNCİ, Niyazi ACER, Ömür KARACA, Ali KARAKUŞ

DERLEME  (Review Article)

CROHN HASTALIĞININ ETİYOLOJİSİNDE MYCOBACTERIUM PARATUBERCULOSIS (MYCOBACTERIUM AVIUM SBSP. PARATUBERCULOSIS)’İN ROLÜ VE BESİNLERLE BULAŞMA RİSKİ
The Role of Mycobacterium Paratuberculosis (Mycobacterium avium sbsp. paratuberculosis) in the Etiology of Crohn’s Disease and Infection Risk Via Food
Ahmet GÜNER

2003-2004 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ