ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 

Yıl 2005 Cilt 14 Sayı 1

 İÇİNDEKİLER
Contents

ARAŞTIRMALAR  (Research Reports)

KAYSERİ KARPUZ SEKİSİ HAVZASINDA TATLI SU GASTROPODLARININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Freshwater Snails in Kayseri Karpuz Sekisi Basin
Muhammed Ali Aslan AKMAN, Süleyman YAZAR, İzzet ŞAHİN, Zeki YILDIRIM

DİABETES MELLİTUS HASTALARININ AYAK BAKIMI VE DİABETİK AYAK HAKKINDAKİ BİLGİ,
TUTUM VE DAVRANIŞLARI

The Knowledge, Attitude and Behaviours of the Diabetic Patients on Diabetic Foot and Foot Care
Döndü BATKIN, Fevziye ÇETİNKAYA

KAYSERİ İLİNDE KÖY PAZARLARINDA SATILAN TAZE PEYNİRLERDE ENTEROHEMORAJİK ESCHERICHIA COLI O157:H7 SUŞUNUN ARAŞTIRILMASI
Studies on the Presence of Enterohemorrhagic Escherichia Coli O157:H7
Strai in Raw Cheese Sold in Public Open Markets in Kayseri Province
Gonca Fahriye GÜMÜŞSOY, Zafer GÖNÜLALAN

YABAN VE EVCİL ÖRDEKLERDE PREEN BEZİ ÜZERİNDE HİSTOMORFOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALARI
Histomorphological and Histochemical Studies on Preen Gland of the wild and Domestic Duck
Melek KOÇAK HAREM, Hikmet ALTUNAY, İsmail Şah HAREM, Feyzullah BEYAZ

FARKLI DALLARDAKİ SPORCULARIN SAKKADİK GÖZ HAREKETİ VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
The Comparison of Saccadic Eye Movement Parameters in Sportsmen with Several Branches
Hasan AKSOYAK,  Cem SÜER, Alpaslan YILMAZ, Yusuf CAN

AKTİF FUTBOL OYUNCULARININ ÇEŞİTLİ DENGE PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
The Different Balance Parameters Evaluation of the Active Soccer Players
Serdar SUCAN, Alpaslan YILMAZ, Yusuf CAN, Cem SÜER

KAYSERİ İLİNDE EV KADINLARININ BESİNLERİ SAKLAMA UYGULAMALARI
The Food Storage Practices of the Housewives in Kayseri
Betül ÇİÇEK, Nurten BUDAK, Habibe ŞAHİN

ERKEK YAVRU SIÇANLARDA SOSYAL İZOLASYON STRESİNİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ
The Effect of Social Isolation Stress on Learning in Male Juvenile Rats
Leyla DURMUŞ, Meral AŞÇIOĞLU

OLGU SUNUMU (Case Report)
PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM
A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma
Leyla HASDIRAZ, Muharrem ÖZKAYA, Fahri OĞUZKAYA

DERLEME  (Review Article)
MAST HÜCRE PROTEAZLARI VE BİYOLOJİK ÖNEMİ
Mast Cell Proteases and Biological Significance
Melek KOÇAK HAREM