SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ                       15 (2) 71-151, 2006

İÇİNDEKİLER

(Contents)

 

 

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

 

İNSAN KAN LENFOSİTLERİNDE SİTRİNİNİN MİTOTİK İNDEKS ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Investigation of Effect of the Citrinin on Mitotic Index in the Human Blood Lymphocytes

Hamiyet DÖNMEZ ALTUNTAŞ, Gülcan DUMLUPINAR COŞGUN,

Nalan İMAMOĞLU,Zuhal HAMURCU, Bilal Cem LİMAN, Halil DEMİRTAŞ

 

PROSTAT HİPERPLAZİ VE KANSER DOKU ÖRNEKLERİNDE İKİ BOYUTLU AgNOR DEĞİŞİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of two Dimensional AgNOR Parameters in Prostate Hyperplasia and Cancer Tissue Samples

Perihan GÖKALP, Nurhan CÜCER, Atilla TATLIŞEN, Nalan İMAMOĞLU

 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA YÖNELİK, BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Knowledge, Behavior and Manner of Conduct for Cigarette in Adnan Menderes University Health School and Vocational School of Health Students

Nimet Kılıç, H.Nurcan Ek

 

AMASYA İLİNDE SATIŞA SUNULAN BEYAZ PEYNİRLERDE AFLATOKSİN M1, RUTUBET VE ASİDİTE DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

An Investigation on Aflatoxin M1 Levels, Moisture Content and Acidity Values in White Cheeses Retailed in Amasya Province

Yaşar ALKAN, Zafer GÖNÜLALAN

 

STANDART VE SIKIŞIK KAFES YOĞUNLUĞUNDA YETİŞTİRİLEN YUMURTA TAVUĞU KARMA YEMLERİNE  ORGANİK ASİT İLAVESİNİN PERFORMANSA ETKİSİ

The Effect of Organic Acid Supplementation on Performance of Laying Hens Reared at Standard or High Cage Density

Erkan KUM, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

                                                      

KISA SÜRELİ EGZERSİZİN ANTRENE SPORCULARDA DERİ İLETKENLİĞİNE ETKİSİ

The Effect of Short Term Exercise on Skin Conductance in  Trained Athlets

Hale KULA, Cem SÜER

 

SIĞIRLARDA DOĞAL THEILERIA ANNULATA ENFEKSİYONLARINDA MONOSİT NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ

Monocyte Nitric Oxide Levels in Natural Theileria  annulata Infections in Cattle

Berrin AYERDEM, Abdullah İNCİ, Fatma UYANIK, Anıl İÇA,

Ayşe ÇAKMAK, Alparslan YILDIRIM

 

FİTOHEMAGGLÜTİNİN KONSANTRASYONUNUN DOWN SENDROMLU VE SAĞLIKLI  BİREYLERİN LENFOSİTLERİNDEKİ MİTOTİK İNDEKSLERİNE ETKİSİ

Effect of the Phytohemagglutinin Concentration on the Mitotik Indexes of Down Syndrome and  Healthy Individuals’ Lymphocytes

Nalan İMAMOĞLU, Halil DEMİRTAŞ

 

 

AKIM SİTOMETRİ’DE RNA ÖLÇÜMÜNÜN ÖZGÜNLÜĞÜ VE GÜVENİRLİLİĞİ

The Specificity and Reliability of RNA Measurement in Flow Cytometry

Zuhal HAMURCU, Halil DEMİRTAŞ, Türkan PATIROĞLU

 

DERLEME (Review Article)

 

KONJUGE LİNOLEİK ASİT: OBEZİTEDE ETKİLERİ

Conjugated Linoleic Acid: Effects on Obesity

Neriman İNANÇ

 

2006 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (II)