SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ                       16 (1) 1-72, 2007
 

İÇİNDEKİLER

(Contents)

 

 

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)


     TEK TARAFLI DUDAK-DAMAK YARIĞINA SAHİP BEBEKLERDE NAZOALVEOLER ŞEKİLLENDİRME  

     YÖNTEMİNİN YARIK SEGMENTLER VE ALVEOL GENİŞLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

     DEĞERLENDİRİLMESİ
     Evaluation of the Effects of Nasoalveolar Molding Method on Cleft Segments and Alveolar 

     Widths of Babies with Unilateral Cleft Lip and Palate
     Ahmet YAĞCI, Tancan UYSAL
WARFARİN’İN SİTOTOKSİK ETKİSİNİN K562 LÖSEMİK HÜCRE SOYUNDA ÇALIŞILMASI

Evaluation of the Effect on the Cell Cytotoxicity of Warfarin in K562 Leukemia Cell Line
Sevide ŞENCAN, İlhan ONARAN, Halil DEMİRTAŞDEVAMLI VE ARALI (İNTERVAL) KOŞU PROGRAMLARININ PLAZMA ÜRE VE KREATİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Effects of Continuous and Interval Running Programs on Creatin and Urea Plasma Levels
Hürmüz KOÇ, Kemal TAMER, Bekir ÇOKSEVİM

STREPTOCOCCUS AGALACTİAE KLİNİK İZOLATLARINDA ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK

Antibiotic Susceptibilities of Clinical Streptococcus agalactiae Isolates
    
Mehmet ÖLÇÜ, Duygu EŞEL     NEVŞEHİR İLİ UÇHİSAR KASABASI’NDA YAŞAYAN BİREYLERDE KANSER RİSK FAKTÖRLERİ VE

ERKEN TANI BELİRTİLERİNİN SAPTANMASI

Determining the Risk Factors and Early Diagnosis of Cancer in People who Live in Uçhisar

Town of Nevşehir
    
Rahşan KOLUTEK, Nimet KARATAŞGENÇ ERKEK SIÇANLARDA E VİTAMİNİ UYGULAMASININ YER BULMA ÖĞRENMESİNE ETKİSİ

Effect of Vitamin E Administration on Learning in the Young Male Rats
    
Şule DOKUTAN,  Nazan DOLU, Zeynep SOYER SARICAAMİBİYAZİS TANISINDA NATİV-LUGOL, SEDİMANTASYON VE TRİKROM BOYAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of Saline-Iodine Preparation, Sedimentation and Trichrome Stain Method in Diagnosis of Amoebiosis
Niğmet GÖZKENÇ, İzzet ŞAHİN, Süleyman YAZAR
 


FAREDE AKUT AĞRI MODELİNDE SERTRALİNİN OLUŞTURDUĞU ANTİNOSİSEPTİF CEVABA KAFEİNİN ETKİSİ
Effect of Vitamin E Administration on Learning in the Young Male Rats
Zafer SEZER,  Gülay SEZER
   
     OLGU SUNUMU (Case Report)
 

BEHÇET HASTALIĞINDA ETYOPATOGENEZ

Etiopathogenesis of Behçet’s Disease
Murat BORLU