SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ 17 (1) 1-68, 2008

İÇİNDEKİLER
(Contents)

ARAŞTIRMALAR

THE EFFECTIVENESS OF SYNCHRONIZATION OF ESTRUS VIA PROSTAGLANDIN F ADMINISTRATION AND TIMED ARTIFICIAL INSEMINATON IN MULTIPAR AND NULLIPAR AKKARAMAN BREED EWES
Multipar ve Nullipar Akkaraman Irkı Koyunlarda Prostaglandin F2α ile Östrus Senkronizasyonu ve Sabit Zamanlı Tohumlamanın Etkinliği  
Ömer Orkun DEMİRAL, Mustafa ÜN, Murat ABAY, Tayfur BEKYÜREK, N.Özlem ATABAY
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ
Effects of Some Parametres on Clinical Pregnancy of Treated Patients who January 2005- August 2006 in in vitro Fertilization Center of Erciyes University Faculty of Medicine
Birkan YAKAN,  Emine Burça BAŞAK
 
KAYSERİ YÖRESİNDE DİL OYNATMA HASTALIĞI OLAN SIĞIRLARDA BAZI İZ ELEMENTLERİN SERUM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Assesment of the Serum Levels of Some Trace Elements for Cattle Suffering from the Tongue Rolling in Kayseri Province
Abdulkadir G. OKATAN, Yücel ÇAM, Zeliha LEBLEBİCİ
 

KANATLILARDA KULLANILAN SİPROFLOKSASİN İÇEREN İKİ FARKLI SPESİYALİTENİN ETÇİ PİLİÇLERDE BİYOEŞDEĞERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
The Comparation of Bioequivalence of two Different Specialites Including Ciprofloxacin Used in Broiler Chickens
Zeynep SOYER SARICA,  BİLAL Cem LİMAN
 

DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Epidemiological Analysis of Accidents Which Applied to Emergency Services of Dr. Nafiz Körez Sincan Government Hospital and Private Bayındır Hospital
Gürkan URAL, İskender GÜN
 

AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ
Anatomy of the Coronary Veins in Akkaraman Sheep
Eylem AYDINLIK, Kenan AYCAN, Nihat EKİNCİ
 

YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ
The Effect of Vitamin E on Learning in Male Juvenile Rats
Özgül KOÇYİĞİT , Seda ARTIŞ, Leyla ŞAHİN , Meral AŞÇIOĞLU
 

KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİNDEKİ 15-49 YAŞ KADINLARDA KULLANILAN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the Complaints About the Family-Planning Methods Used by the Women Aged 15-49 in Talas/Kayseri
Elçin BALCI, Ahmet ÖZTÜRK, Iskender GÜN, Yusuf ÖZTÜRK
 

Derleme

ACİL KONTRASEPSİYON YÖNTEMLERİNİN TANITIM GEREKSİNİMİ
Publicity Needs of Emergency Contraception Methods
Hilmiye AKSU, Banu KARAÖZ
 

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ