SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (Journal of Health Sciences)

18 (1) 1-41,2009

İÇİNDEKİLER
(Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

VARİKOSELLİ HASTALARDA SPERM MORFOLOJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Sperm Morphology in Patients with Varicocele
İdris KOYUNCU, Saim ÖZDAMAR

POSTOPERATİF BULANTI-KUSMANIN ÖNLENMESİNDE TROPİSETRON VE METOKLOPRAMİDİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of the Effects of Tropisetron and Metoclopramid in Prevention of Postoperative Nausea and Vomiting
Nedim ÇEKMEN, Mustafa ARSLAN, Mehmet AKÇABAY 

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE YAŞ, CİNSİYET VE SOSYO-EKONOMİK SEVİYE FARKLILIKLARININ DİKKAT DÜZEYİNE ETKİLERİ
The Effect of Age, Sex and Socio-Economic Status Differences on Attention Levels in Primary School Students
Ayşegül KÜÇÜK, Nazan DOLU, Hasan ERDOĞAN

GERİATRİK KÖPEKLERDE PROSTAT HASTALIKLARININ BELİRLENMESİ VE PREVALANSI
Prostatic Diseases Prevalance in Geriatric Dogs
Kamuran OLTU, Murat KİBAR

DOĞAL AKUT BABESİOSİSLİ KOYUNLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
The Determination of Some Blood Parameters in Sheep with Naturally Acute Babesiosis
Elif TUFAN, Öznur ASLAN

DERLEME (Review Article)

ENFEKSİYON KONTROLÜ İÇİN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN ELDİVENLER
Gloves Used In Dentistry For Infection Control
Mustafa ZORTUK

Journal of Health Sciences