SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (Journal of Health Sciences)

18 (3) 111-198,2009

İÇİNDEKİLER
(Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

KAPADOKYA BÖLGESİNDEKİ TÜRK BİREYLERDE “WİTS” DEĞERLENDİRMESİ
“Wits” Appraisal in Cappadocian Turkish Population
Sabri İlhan RAMOĞLU, Ahmet YAĞCI, Tancan UYSAL

MELATONİN VE C VİTAMİNİ’NİN KRONİK ALKOLİK SIÇANLARIN AKCİĞER DOKUSUNDAKİ HASAR VE eNOS İMMUNREAKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Effect of Melatonin and Vitamin C on Damage and Expression of Endothelial NOS in Lung of Chronic Alcoholic Rats
Mehmet Fatih SÖNMEZ, Derya AKKUŞ, Yasemin SAVRANLAR, Arzu YAY, Saim ÖZDAMAR, Halime TOZAK YILDIZ

İNSAN FETUSLARINDA DİL PAPİLLALARININ GELİŞİMİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ
Examination by Scanning Electron Microscopy of Development of Human Fetal Lingual Papillae
Halime TOZAK YILDIZ, Saim ÖZDAMAR

SAĞLIK OCAKLARINDA GÖREVLİ EBELER TARAFINDAN VERİLEN DOĞUM ÖNCESİ BAKIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Prenatal Care Provided by Midwives Working in Community Health Centers
Mahmut KILIÇ

TAVŞAN TİBİALARINA UYGULANAN DENTAL İMPLANTLARIN BİYOMEKANİĞİNİN İNCELENMESİ YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of the Method Used to Investigate the Biomechanics of Dental Implants Inserted in the Tibias of the Rabbits 
Arzu ALKAN, Samet İNAL, Alper ALKAN

65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ GERİATRİK HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI
Metabolic Sendrom Frequency in Geriatric Patients Age of 65 and Over
Ali EKECİK, Özlem AKDENİZ, A.Baki AKYÜREK

Kistik Ekinokokkozisli Hastalarda Oksidatif Stres: Oksidan ve Antioksidan Parametreler Arasındaki İlişki
Oxidative Stres in Patients with Cystic Echninococcosis: Relationship Between Oxidant and Antioxidant Parameters
Dilara ERSAYİT, Eser KILIÇ, Süleyman YAZAR, Tarık ARTIŞ

DEVELİ YÖRESİNDE SIĞIR BRUSELLOZUNUN SEROLOJİK TESTLERLE (RBPT, SAT, C-ELISA, CFT) TEŞHİSİ
The Diognosis of Bovine Brucellosis with Serologic Tests (RBPT, SAT, C-ELISA, CFT) in Develi District
Murat HODUL, K. Semih GÜMÜŞSOY

KAHRAMANMARAŞ İL MERKEZİNDEKİ GEBELERİN EMZİRME KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI
Knowledge and Attitudes of Pregnant Women in Kahramanmaraş on Breastfeeding
Gürcan MEHTAP TATAR, Osman GÜNAY

TEZ ÖZETLERİ

2009 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

Journal of Health Sciences