İÇİNDEKİLER   (Contents)

 
 
 

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

 


MELATONİN VE C VİTAMİNİ’NİN KRONİK ALKOLİK SIÇANLARIN TESTİS DOKUSUNDAKİ HASAR VE eNOS İMMUNREAKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Effect of Melatonin and Vitamin C on Damage and Expression of Endothelial NOS in Testes of Chronic Alcoholic Rats
Mehmet Fatih SÖNMEZ, Derya AKKUŞ, Funda SELVİ, Esra BALCIOĞLU
 


KAYSERİ İLİNDE KÖPEKLERDE BRUCELLA CANİS İNFEKSİYONUNUN SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Serological Investigation of Brucella Canis Infection of Dogs in Kayseri Province
Birsen YILMAZ, K. Semih GÜMÜŞSOY
 


BILDIRCIN KARMA YEMLERİNE KATILAN YAĞ VE MAGNEZYUMUN PERFORMANS VE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ
Effects of Different Levels of Corn Oil and Magnesium on Performance and Some Blood Parameters in Quails
İlker KURT, Osman KÜÇÜK
 


KAYSERİ BÖLGESİNDE TÜKETİME SUNULAN ÇİĞ SÜTLERDE STAPHYLOCOCCUSAUREUS VE ENTEROTOKSİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Serological Investigation of Brucella Canis Infection of Dogs in Detection of Staphylococcus Aureus and its Enterotoxins in Raw Milk Samples Retailed in Kayseri
Sami YILMAZ, Zafer GÖNÜLALAN
 


YUMURTA TAVUĞU KARMA YEMLERİNE KATILAN METİYONİN VE MAGNEZYUMUN CANLI PERFORMANSA, YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİSİ
Effects of Supplemental Methionine and Magnesium on Live Performance, Egg Production and Egg Quality in Laying Hens
Atalay KAHRAMAN, Osman KÜÇÜK
 


TOPLU YEMEK ÜRETİMİ YAPILAN BİR TESİSİN HACCP PLANININ MİKROBİYOLOJİK İNDİKATÖRLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Microbiological Indicators on HACCP Plan in a Catering Company
Burhan ELVERİR, Zafer GÖNÜLALAN
 


FARELERDE PAPILLAE FILIFORMES’İN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE CİNSİYETİN ETKİSİ VAR MIDIR?
Is There an Effect of Sexuality on the Morphological Characteristics of Papillae Filiformes in Mice?
Mehmet KILINÇ, Serkan ERDOĞAN, Hakan SAĞSÖZ, M. Aydın KETANİ
 


RİA’YA ÖZEL DANIŞMANLIK İLKESİNE GÖRE RİA UYGULANMASI, GENİTAL HİJYEN EĞİTİMİ VE VULVOVAJİNAL ENFEKSİYONLARININ GÖRÜLME İLİŞKİSİ
IUD Insertion According to Special IUD Consultation Principle and the Relation Between Genital Hygiene Training and the Incidence of Vulvovaginal Infections
Handan ZİNCİR, Ayla BAYIK TEMEL
 


FARKLI ÇÖZÜCÜLERLE HAZIRLANAN PROPOLİS ÖZÜTLERİNİN MUTANS STREPTOKOKLAR ÜZERİNE IN VITRO ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ
The In vitro Effects of Propolis Extracts Prepared with Different Solvents on Mutans Streptococci
Soley ARSLAN, Duygu PERÇİN, Sibel SİLİCİ, A.Nedret KOÇ, Özgür ER
 

DERLEME (Review Article)

 


ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDE GELENEKSEL VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Traditional and Up-to-date Treatment in Rheumatoid Arthtiris
Ayşın DEMİREL, Mehmet KIRNAP
 

2010 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (I)
 
   
     
     
 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2010