İÇİNDEKİLER   (Contents)

 
 
 

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

 


1981-2008 YILLARI ARASINDA MİNNESOTA ÜROLİT MERKEZİNE GÖNDERİLEN KÖPEK İDRAR TAŞLARININ KANTİTATİF ANALİZİ
Quantitative Analysis of Canine Uroliths Submitted to the Minnesota Urolith Center: 1981 to 2008
Hasan ALBASAN, Carl A. OSBORNE, Jody P. LULICH
 


SPORCULARDA DİKKAT DÜZEYİNDEKİ HEMİSFERİK FARKLILIKLARIN ELEKTRODERMAL AKTİVİTE İLE BELİRLENMESİ
Determination of the Hemispheric Difference at Attention Level in Sportsman
Hatice ÖZBEK, Nazan DOLU
 


TİROİD PAPİLLER KARSİNOM VE NORMAL TİROİD HÜCRE ÇEKİRDEKLERİNDE AgNOR SAYISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation  of AgNOR Spot Number in Thyroid Papillary Carcinoma and Normal Cells Nuclei
Recep ERÖZ, Nurhan CÜCER, Kürşad ÜNLÜHIZARCI, Figen ÖZTÜRK
 


SPORCULARDA İŞİTSEL UYARILMA POTANSİYELLERİNDEKİ HEMİSFERİK FARKLILIKLAR
The Hemispheric Differences of Auditory Evoked Potential in Sportsman
Tuğba BÖRKLÜ,  Nazan DOLU
 


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALINA MÜRACAAT EDENLERDE ANTİ-TOXOPLASMA GONDII ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Anti-Toxoplasma gondii Antibodies in patients applied to Erciyes University Medical Faculty, Department of Parasitology
Ozan  YAMAN, Ülfet ÇETİNKAYA, Berna HAMAMCI, Süleyman YAZAR, İzzet ŞAHİN
 


TAM SERAMİK MATERYALLERİNİN BİYOUYUMLULUĞUNUN MTT TESTİ İLE İNCELENMESİ
Evalution of Biocompatibility of Full Ceramics With MTT
Kerem KILIÇ, Bülent KESİM, Zeynep SÜMER, Zübeyde POLAT, Ahmet ÖZTÜRK
 


KAYSERİ’NİN FELAHİYE YÖRESİNDE YAYGINLIK GÖSTEREN SİVRİSİNEK (DIPTERA: CULICIDAE) TÜRLERİ
The Prevalence of Mosquito (Diptera: Culicidae) Species Around Felahiye District of Kayseri
Zuhal BİŞKİN, Abdullah İNCİ, Alparslan YILDIRIM, Önder DÜZLÜ
 


YUMURTACI DAMIZLIK JAPON BILDIRCIN (COTURNIX COTURNIX JAPONICA) RASYONLARINA PROPOLİS VE KAFEİK ASİT KATILMASININ VERİM VE KULUÇKA PERFORMANSI İLE YUMURTA KALİTESİ VE BAZI SERUM PARAMETRELERİNE ETKİSİ
Effect of Dietary Addition of Propolis and Caffeic Acid on the Growth Performance, Production and Hatching Performance, Egg Quality and Some Biochemical Parameters of Quail (Coturnix Coturnix Japonica)
Sibel SİLİCİ, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ
 

DERLEME (Review Article)

 


SINIF II MALOKLUZYONLARIN TEDAVİSİNDE MAKSİLLER MOLAR DİSTALİZASYON YÖNTEMLERİ
Correction of Class II Malocclusion with Different Molar Distalization Methods
Gökmen KURT, Çağlar SAKİN
 


2010 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (II)
 
 
   
     
     
 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2010