İÇİNDEKİLER   (Contents)

 
 
 

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

 

 

KAYSERİ YÖRESİNDE SÜT SIĞIRLARINDA ESCHERICHIA COLI O157:H7’NİN KONVANSİYONEL VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

Investigation with Conventional and Molecular Method of  Escherichia Coli O157:H7  in Dairy Cattle in Kayseri Region

Fuat AYDIN, Tuba İÇA, Ayşegül YONTAR
 


KÖPEKLERDE MEDETOMİDİN-PROPOFOL–İSOFLURAN ANESTEZİSİNİN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE OLAN ETKİLERİ

The Effects of Medetomidine-Propofol-Isofluorane Anaesthesia on Haematologic and Biochemical Parameters in Dog

Burak OSKAY, Gültekin ATALAN
 


SIĞIRLARDA MANTAR HASTALIĞININ SAĞALTIMINDA NEGUVON VE WHİTFİELD’S MERHEMİN BİRLİKTE KULLANIMININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

The Investigation of Efficacy of Neguvon-Whitfield’s Ointment Combinations for the Treatment of Ringworm in Cattle

Resul Emre YILMAZER, Öznur ASLAN
 


TEDAVİ SÜRECİNDEKİ GEREKSİZ DEĞİŞKENLİKLERİN PARETO ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Assessment Unnecessary Variations in the Treatment Process with Pareto Analysis

Turan FEDAİ, Mehmet ÇETİN, Abdulkadir TEKE
 


KAYSERİ İLİNDE SATIŞA SUNULAN DONDURMALARIN LİSTERİA MONOCYTOGENES VARLIĞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Detection of Listeria Monocytogenes  in Ice Cream Samples Retailed in Kayseri City of Turkey

Soner GÖNÜLALAN, Zafer GÖNÜLALAN
 


SPORCULAR İLE SEDANTERLERİN KAN HEMATOLOJİK
 DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

The Comparison of Hematological and Blood Levels of Athletes with Sedentary

Hürmüz KOÇ, Nazmi SARITAŞ, Serdar BÜYÜKİPEKCİ
 


Sıçanlarda Grelin Uygulamasının Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine EtkiSİ

Effect of Ghrelin Administration on Some Hematological Parameters in Rats

Naciye NARİN, Ebru ÇETİN
 

OLGU SUNUMU (Case Report)

 


ÜST ORTA KESER DİŞ EKSİKLİĞİNİN GEÇİCİ OLARAK FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ADEZİV KÖPRÜ İLE RESTORASYONU: VAKA RAPORU
Temporary Restoration of Maxillary Central Incisor Loss Using a Fiber Reinforced Adhesive Bridge: Case Report
Yakup ÜSTÜN, Sezer DEMİRBUĞA, Mustafa ÜLKER
 

DERLEME (Review Article)

 


EMBRİYO KÜLTÜRÜ TEKNİĞİ
The Embryo Culture Techniques
Mehtap NİSARİ, Harun ÜLGER
 


LABORATUVAR HAYVANLARININ DENEYSEL AMAÇLA PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ALANINDA KULLANIM PROSEDÜRLERİ
The Usage Procedure of the  Laboratory Animals with Experimental Purpose in Prosthetic Dentistry
Mustafa ZORTUK, Emel KIRAÇ
 2010 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (III)

 
 
   
 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2010