İÇİNDEKİLER   (Contents)

 
 
 

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

 


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006–2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
Epidemiologic Evaluation of the Patients Admitted to Department of Medical Oncology, Erciyes University, Medical Faculty, Between 2006 And 2009

Halit KARACA, Veli BERK, Mevlüde İNANÇ, Mustafa DİKİLİTAŞ, Metin ÖZKAN

 


KAYSERİ’DEKİ FARKLI BİNALARIN SU DEPOLARINDA LEGIONELLA ARAŞTIRILMASI
Legionella Researging in Water Depots’ of Different Buildings in Kayseri

Zahide AKKAYA, Yusuf ÖZBAL
 


KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ SIĞIRLARDAN ELDE EDİLEN BABESIA BOVIS SUŞLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
Molecular Characterization of Babesia bovis Isolates Collected from Cattle in Black Sea Region


Önder DÜZLÜ, Abdullah İNCİ, Alparslan YILDIRIM
 


ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Multiple Intelligence in the Students Preparing University Exam

Gülşen DEMİRAY, Nazan DOLU
 


HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ
Exposed to Physical Violence and Outlooks of Nurses and Midwifes

Ferhan ELMALI, Zeliha KAYA ERTEN, Handan ZİNCİR, Betül ÖZEN, Elçin BALCI
 


SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET,  ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ
Molecular Characterization of Babesia bovis Isolates Collected from Cattle in Black Sea Region

Cem Sinan ASLAN, Hürmüz KOÇ, Yusuf KÖKLÜ
 


SEZARYEN SONRASI ERKEN TABURCU OLAN KADINLARA VERİLEN EVDE BAKIM HİZMETİNİN ANNE SAĞLIĞINA VE ÖZ BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ
The Effect of Home Care Service Gıven to Postpartum Early Dıscharged Women who Had a Cesarean Section on the Maternal Health and Power of Self-Care

Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN , Nimet KARATAŞ
 


YUMURTACI DAMIZLIK BILDIRCIN (COTURNIX COTURNIX JAPONICA) RASYONLARINA ÖĞÜTÜLMÜŞ ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ İLAVESİNİN VERİM VE KULUÇKA PERFORMANSI İLE YUMURTA KALİTESİNE ETKİSİ
Effect of Supplementation of Crushed Grape Seed on Breeding Quail (Coturnix Coturnix Japonica) Diet on Production, Hatching Performance, and Egg Quality

Sibel SİLİCİ, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ, Kanber KARA
 

DERLEME (Review Article)

 


FİZİKSEL AKTİVİTE VE EPİLEPSİ
Physical Activity and Epilepsy

Ferhan SOYUER, Füsun ERDOĞAN
 2011 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (I)

 
 
   
 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2011