İÇİNDEKİLER   (Contents)

 
 
 

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

2011 Dergi Danışma Kurulu Üyeleri


POSTPARTUM DÖNEMDE SIÇAN UTERUSUNDAKİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER
The Structural Changes in the Rat Uteri During the Postpartum Period

Emel ALAN, Narin LİMAN
 


GALVANO SERAMİK VE METAL SERAMİK ÜÇ ÜYELİ KÖPRÜ PROTEZLERİNİN KIRILMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ
Investigation of Fracture Strength of Galvano Ceramic, Metal Ceramic  Three Unit Bridges

Zekiye EROĞLU, Ayşegül Güleryüz GÜRBULAK
 


MANİSA’DA ŞİZOFREN HASTALARIN SİTOGENETİK ANALİZİ VE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE COMT( 21q11.2 ) GENİNİN TEŞHİSİ
Identification of COMT Gene ( 22q11.2 ) by Polymerase Chain Reaction and Cytogenetic  Analysis in Patients with Schizophrenia in Manisa

Elvan ARSLAN,, Nuray ALTINTAŞ, Ahmet AYER, Ayşen Esen DANACI, Mustafa AŞÇI,  Seda ÖRENAY
 


ÜNİVERSİTELİ ERKEK ÖĞRENCİLERİN VÜCUT YAĞ YÜZDELERİNİN ÜÇ FARKLI   YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluatıon of Body Fat Percentage of Male University Students  According to Three Different Method

Nazmi SARITAŞ, İrfan ÖZKARAFAKI, Osman PEPE, Serdar BÜYÜKİPEKCİ

 


KÖK KANALLARINDA SIKLIKLA GÖRÜLEN ÜÇ MİKROORGANİZMANIN ELEKTRONİK BURUN SİSTEMİ KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI
Classification of Three Microorganism Species Frequently Seen in Root Canals Using Electronic Nose System

Yasemin KAHRAMAN, Bekir Hakan AKSEBZECİ, Esma KAYA, Özgür ER, Hatice ÖZBİLGE
 


TÜRKIYE’DE MANISA VE YÖRESINDE AKRABA EVLILIĞI YAPMIŞ AILELERDE GJB2   (CONNEXIN 26) GENINDEKI35DEL MUTASYONUNUN ARAŞTIRILMASI
Investigation Of The 35delg Mutation In The Gjb2 (Connexin 26) Gene-Related Family In Manisa And Vicinity In Turkey

Nuray ALTINTAŞ, Ali Vefa YÜCETÜRK,  Seda ÖRENAY
 


GIARDIOSIS’Lİ KÖPEKLERDE HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL GÖSTERGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

The Evalution of Hematologic and Biochemical Parameters in Dog with Giardiosis

Mustafa SARI , Ali Cesur ONMAZ
 

DERLEME (Review Article)

 


YENİDOĞAN ÜNİTELERİNİN DÜZEYLERİ VE ORGANİZASYONU
The Levels and Organization of Neonatal Units

Sebahat ALTUNDAĞ DÜNDAR, Meral BAYAT, Emine ERDEM

 


VETERİNER HEKİMLİĞİ YÖNÜYLE MEHMET AKİF ERSOY
Mehmet Akif Ersoy with the Aspect of Veterinary Surgeon

Çağrı Çağlar SİNMEZ, Aşkın YAŞAR
 

OLGU SUNUMLARI (Case Reports)

 


TRAVMA SONUCU KOMPLİKE KRON KRIĞI MEYDANA GELEN GENÇ DAİMİ DİŞİN APEKSİFİKASYON TEDAVİSİ : VAKA RAPORU
The Apexification Therapy of an Immature Tooth with Complicated Crown Fracture:Case Report

Kanşad PALA, Salih DOĞAN, Özgür ER
 


ANTEMORTEM DIAGNOSIS OF ATRIAL SEPTAL DEFECT IN A NEWBORN  WATER BUFFALO CALF (BUBALUS BUBALIS): A CASE REPORT
Yeni Doğmuş Bir Manda Buzağısında (Bubalus bubalis) Atrial Septal Defekt’in Antemortem Teşhisi: Vaka Raporu

Vehbi GÜNEŞ, Murat KİBAR, Ali Cesur ONMAZ, Gültekin ATALAN
 2011 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (II)

 
 
   
 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2011