İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri


TÜMÖR NEKROSİS FAKTOR-
α -308(A/G) GEN POLİMORFİZMİNİN BEHÇET HASTALIĞININ AKTİF VE İNAKTİF FAZLARINDA ARAŞTIRILMASI
Determination Of The Tumour Necrosis Factor- α -308(A/G) Gene Polymorphism In Behcet Patients In Active And Inactive Phase Of The Behcet’s Disease
Serpil TAHERİ, Murat BORLU, Şener TAŞDEMİR, Cem EVEREKLİOĞLU, Çetin SAATÇİ, Yusuf ÖZKUL

 


PERİSENTRİK İNVERSİYON 9 GÖZLENEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Cases with Inversion 9
Mehmet ELBİSTAN, Tural ŞENGÜL, Nurten KARA, Nevin KARAKUŞ, Davut GÜVEN

 


ÜÇ FARKLI DOLGU MATERYALİNİN FİBROBLAST ATAŞMANINA ETKİSİNİN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Effect of Three Different Filling Materials on Fibroblast Attachment:In vitro Evaluation
Duygu KILIÇ, Servet KESİM, Zeynep SÜMER, Ahmet ÖZTÜRK

 


PVD yöntemi ile kaplanan akrilik rezine Candida albicans tutulumunun değerlendirilmesi
An Investigation of Adherence of Candida Albicans to Acrylic Resin Materials coated with PVD Method
Yürsen Rana KUZU, Bülent KESİM

 


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

To Determine Mental Statutes of Secondary School Students
Sibel KÜÇÜK, Meral BAYAT

 


LARENKS HAVA BOŞLUĞUNUN Co-60 VE 6 MV FOTON IŞINLARI İÇİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Investigation of the Effect of Larynx Air Cavity on Co-60 and 6 MV Photon Beams
Demet BAYRAKTAR, Kadir YARAY, Okan ORHAN, Ahmet ÇALIŞIR

 


İKİ FARKLI DİREKT TEKNİKLE YAPILAN GEÇİCİ KURONLARIN PULPA ODASINDA MEYDANA GETİRDİĞİ ISI YÜKSELMESİ

Temperature Rise in the Pulpal Chamber During the Fabrication of Provisional Crowns with two Different Direct Techniques
Ayşegül Güleryüz GÜRBULAK,  Aslıhan ÜŞÜMEZ, Kerem KILIÇ

 


KLİNİK ÖRNEKLERDEN MİKOBAKTERİ TÜRLERİNİN İZOLASYONUNDA KLASİK TANI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ve PRİMERANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ
Comparısıon of the Conventional Identification Methods in the Isolation of Mycobacteria Strains from the Clinical Samples and Determination of Susceptibilities to Primary Antituberculosis Agents
Olkar ABDULMAJED, A. Nedret KOÇ, Aslıhan GÜLTEKİN, M. Altay ATALAY, Hüseyin KILIÇ