İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri


KAN KÜLTÜRLERİNDE İZOLE EDİLEN KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOKLARIN TİPLENDİRİLMESİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
Identification of Coagulase Negative Stphylococci Isolated From Blood Cultures and Determination and Investigation of Antibiotic Susceptibility
Aevar KHORSHED, Yusuf ÖZBAL

 


FARKLI TİP VE ÖZELLİKTEKİ İYON ODALARIYLA ÖLÇÜLEN YÜZDE DERİN DOZ VE DOZ MAKSİMUM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
Investigation of Percentage Depth Dose and Dose Maximum Paramaters that Measured by Ionization Chambers with Different Type and Features
Ahmet ŞAHİN, Okan ORHAN, Kadir YARAY

 


GENÇ HEKİMLERDE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLEYİCİLERİ
Determinants of Quality of Work Life at Young Physicians 
Yusuf Ziya TÜRK, Mehmet ÇETİN, Turan FEDAİ

 


NAZOFARENKS KANSERİ RADYOTERPİSİNDE FOTON-ELEKTRON BİRLEŞİM ALANININ İNCELENMESİ
Invastigation of Photon-Electron Field  Junction in Radiation Therapy of Nasopharynx Cancer
Ahmet ÇALIŞIR, Kadir YARAY, Serdar SOYUER, Dicle ASLAN, Demet BAYRAKTAR

 


ERKEKLERDE PERİNE BÖLGESİNDE DEMODEX FOLLİCULORUM ARAŞTIRILMASI
The Prevalance of Demodex Folliculorum in Perineal Region of the Men
Mehmet İNCİ, Erkan YULA, Özlem KAYA,  Melek İNCİ, Fatih Rüştü YALÇINKAYA, Emine Nur RİFAİOĞLU, Onur DEMİRBAŞ

 


KLİVAL KANALIN VARYASYONLARI
Variations of Clival Canal
Özlem ÖZÇELİK, Şerife ÇINAR, Ayşe SAĞIROĞLU, Kenan AYCAN, Mahmut ÇAY, Vedat SABANCIOĞULLARI, M.İlkay KOŞAR, Mehmet ÇİMEN

 


TOxOPLASMA GONDII POZİTİF bireylerde İlerİ proteİn oksİdasyon ürünü düzeylerİnİn DEĞERLENDİRİLMESİ
Assessment of Advanced Oxidation Protein Product in Toxoplasma Gondii Positive Individuals
Mehtap POLAT, Eser KILIÇ, Süleyman YAZAR, Ülfet ÇETİNKAYA