İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri


DİAZİNON’UN SIÇAN TESTİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN HİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ
Histochemical Investigation of Effects of Diazinon on the Rat Testes
Ayşegül Burçin YILDIRIM, Saim ÖZDAMAR

 


DENTAL PROTEZLERDE KULLANILAN MIKNATISLARIN OLUŞTURDUĞU STATİK MANYETİK ALANIN İNSAN GİNGİVAL DOKU FİBROBLASTLARININ MİTOTİK AKTİVİTELERİNE OLAN ETKİLERİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ
In Vitro Investigation of Effects of Static Magnetic Field Produced by Magnets Used in Dental Prostheses on Human Gingival Tissue Fibroblasts’ Mitotic Activity
Filiz YAĞCI, Bülent KESİM, Hilal AKALIN, Munis DÜNDAR, Halil İbrahim KILINÇ

 


ÇORUM İLİ KARGI İLÇESİNDE ÖĞRENİM GÖREN 12 – 17 YAŞ ARASINDAKİ ÖĞRENCİLERDE ÖZSAYGI VE DEPRESYON
Self-Esteem and Depression Levels Among 12-17 Years old Students in Kargı–Çorum
Gülay YILMAZEL, Osman GÜNAY

 


INVESTIGATION OF PROSTATIC DISEASES BY CLINICAL, RADIOGRAPHICAL, ULTRASONOGRAPHICAL AND LABORATORY EXAMINATIONS IN GERIATRIC DOGS
Geriatrik Köpeklerde Prostat Hastalıklarının Klinik, Radyolojik, Ultrasonorafik ve Laboratuar Muayeneleri ile Araştırılması
Murat KİBAR, Kamuran OLTU, Recep KALIN, Gültekin ATALAN

 


SUPPLEMENTAL PYRIDOXINE HAD NO INFLUENCE ON THE LIVE PERFORMANCE AND, BLOOD PARAMETERS, EXCEPT GLUCOSE, IN QUAILS FED 3 OR 6% CORN OIL
Pridoksin Desteği %3 veya %6 Mısır Yağı İçeren Yemle Beslenen Bıldırcınlarda Canlı Performansı ve Glikoz Hariç, Kan Parametrelerini Etkilememiştir
Osman KÜÇÜK

 


IN VITRO ACTIVITY OF QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN, METHICILLIN AND VANCOMYCIN AGAINST STAPHYLOCOCCUS STRAINS ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES
Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus Suşlarına Karşı Kinupristin-Dalfopristin, Metisilin ve Vankomisinin in vitro Etkinliğİ
Erkan YULA, Turkan TOKA ÖZER, Ozcan DEVECİ, Alicem TEKİN, Keramettin YANIK, Suleyman DURMAZ