İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri


DENGELİ YÜZ ORANLARINA VE NORMAL OKLÜZYONA SAHİP GENÇ TÜRK ERİŞKİNLERİN MCNAMARA SEFALOMETRİK NORMLARI
Mcnamara Cephalometric Norms of Turkish Young Adults With Normal Occlusion And Well-Balanced Faces
Ahmet YAĞCI, Süleyman Kutalmış BÜYÜK

 


PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN ÇOCUKLARIN VE ANNELERİNİN YAŞADIKLARI  GÜÇLÜKLER: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Experienced Difficulties of Children Undergoing Peritoneal Dialysis and Their Mothers: A Qualitative Study
Derya EVGİN, Emine ERDEM, Meral BAYAT, Hakan M. POYRAZOĞLU, Jale DURSUN

 


ARTERİA RENALİS’İN ORİJİN DÜZEYLERİ VE SAYI VARYASYONLARI
The Origin Level of the Renal Artery and Numaral Varations
Seher YILMAZ, Kenan AYCAN, Abdullah DEMİRTAŞ, Ertuğrul MAVİLİ, Nihat EKİNCİ

 


CANDİDA
TÜRLERİNİN TANIMLANMASINDA KROMOJENİK BESİYERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of Chromogenic Medium in Identification of Candida Species
Aslıhan GÜLTEKİN, Ayşe Nedret KOÇ, Mustafa Altay ATALAY

 


HASTABAKICI VE TEMİZLİK ŞİRKET ELEMANLARININ KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ VE AİLE İÇİ ŞİDDET YAŞAMA DURUMLARI
The Domestic Violence Status and the Views of Caregivers and Cleaning Company Employees Regarding Violence Against Women
Semra KOCAÖZ, Tülin BEDÜK, Yurdagül ERDEM

 


YOZGAT İL MERKEZİNDEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN SAĞLIK DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
The Health Status of The Primary Care Applicants In Urban Yozgat And Affecting Factors
Mahmut KILIÇ

 


İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN SAĞLIK EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
The Impact of Health Education Given to Primary School Students on Their Knowledge, Attitude and Behaviours
Kadriye PELEN, Osman GÜNAY

 


OBEZ ÇOCUKLARDA MALONDİALDEHİT SEVİYESİ VE PARAOKSONAZ 1 AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluatıon of Malondialdehyde Level and Paraoxonase 1 Activity in Obese Children
İhsan ÇETİN, Sabahattin MUHTAROĞLU,Didem BARLAK KETİ,Nihal HATİPOĞLU, Selim KURTOĞLU

 

DERLEME (Review Article)


PERİODONTOLOJİDE BOR
Boron in Periodontology
Mehmet SAĞLAM, Serhat KÖSEOĞLU, Şükrü ENHOŞ

 


KALSİYUM HİDROKSİTİN KÖK KANALLARINDAN UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANILAN TEKNİKLER: DERLEME
Techniques For the Removal of Calcium Hydroxide From Root Canals: Review Article
Tuğrul ASLAN, Yakup ÜSTÜN, Burak SAĞSEN, Hasan Hüseyin KOCAAĞAOĞLU

 


QUALITY MANAGEMENT IN MEDICAL LABORATORIES: EN ISO 15189 REQUIREMENTS FOR IMPLEMENTATION
Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite Yönetimi: EN ISO 15189 Uygulama Şartları
Canan Gamze BAL, Murat ARAL

 


OTİZMİN GENETİK TEMELLLERİ
The Genetic Basis of Autism
Elif Funda ŞENER, Yusuf ÖZKUL

 


UYKU VE UYKUNUN DÜZENLENMESİ
Sleep and Regulation of Sleep
Leyla ŞAHİN,  Meral AŞÇIOĞLU

 

OLGU SUNUMU (Case Report)


MASSIVE RESIDUAL ODONTOGENIC CYST DEVIATING NASAL AND MAXILLARY SINUS FLOOR
Nazal ve Maksiller Sinus Tabanını Deviye Eden Geniş Reziduel Odontojenik Kist
Nükhet ÇELEBİ, Zeynep Burçin GÖNEN, Alper ALKAN