İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri


GENÇ ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA REM UYKU YOKSUNLUĞUNUN ÖĞRENMEYE ETKİSİ
The Effect of REM Sleep Deprivation on Learning in Young Adult Male Rats


Sultan ÇEÇEN, Meral AŞÇIOĞLU, Cem SÜER, Soner BİTİKTAŞ, Fatoş DENEME

BASKETBOLCULARDA DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSI İLE MÜSABAKA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
An Examination
of the Relationship Between Vertical Jumping Performance with Competition Performance in Basketball Players

Fatih OKUR, Sibel TETİK, Hürmüz KOÇ


KLİNİK ÖRNEKLERDE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE CHLAMYDIA TRACHOMATIS ARAŞTIRILMASI
The Investigation of Chlamydia Trachomatis in Clinical Samples with Molecular Methods


Osman ÖZÜBERK, Selma GÖKAHMETOĞLU


HASTANE BİLGİ VE YÖNETİM SİSTEMİNİN İMPLANT UYGULAMALARINA AİT VERİLERİNDEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA İNCELENMESİ
The Investigation of the Hospital Information and Management System (HIMS) for the Evaluation of the Data of Implantation Procedures


Banu Arzu ALKAN, Zekeriya TAŞDEMİR


KLİNİK PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK DURUMU
Antibiotic Susceptibilities of Clinical Pseudomonas aeruginosa Isolates


Pınar EKİNCİOĞLU, Duygu PERÇİN


KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAKIM YÜKÜ

The Care Burden of the Mothers of the Children with Chronic Illness


Emine ERDEM, Zübeyde KORKMAZ, Öznur TOSUN, Özlem AVCI, Nevin USLU, Meral BAYAT

KÖPEKLERDE RADİUS-ULNA VE FEMUR KIRIKLARININ DİNAMİK KOMPRESYON PLAĞI İLE SAĞALTIMLARININ KLİNİK VE RADYOGRAFİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Assessment of Dynamic Compression Plate Application for the Treatment of Radius-Ulna and Femur Fractures by Clinic and Radiographic Methods in Dogs
 

Ünal YAVUZ,  Gültekin ATALAN