İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

ERKEN DÖNEM FETUSLARIN KALPLERİNDE SEPTAL GELİŞİM ÜZERİNE ADRİAMYCİN İNTERATOJENİK ETKİSİ
Teratogenic Effect of Adriamycin on Septal Development of Early Fetal Heart

Harun ÜLGER Saim ÖZDAMAR Arzu YAY

TOPRAKTA SERBEST YAŞAYAN VE İNSANDA PARAZİTLENEBİLEN BAZI AMİPLERİN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

Molecular Characterozation of Some Free-Living Amoeba in Soil Which Can Be Parasitising in Human

Süheyla DOĞAN, Süleyman YAZAR, Salih KUK

KÖPEKLERDE HUMERUS VE TİBİA KIRIKLARININ AKRİLİK EKSTERNAL FİKSATÖR İLE SAĞALTIMLARININ KLİNİK VE RADYOGRAFİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Assesment of Acrylic External Fixator Application for the Treatment of Humerus and Tibia Fractures by Clinic and Radiographic Methods in Dogs

Ünal YAVUZ, Gültekin ATALAN

DİYABETİN VE KARNOZİNİN KEMİK YAPISI VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİLERİ
Effects Of Dıabetes And Carnosıne On Bone Structure And Mıneral Densıty
Arzu YAY, Esra BALCIOĞLU, Hande YAPIŞLAR, Saim ÖZDAMAR

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE GENEL BAKIŞ

An overview of postgraduate students at the Anatomy Department of Erciyes University School of Medicine

Ayşe SAĞIROĞLU, Mesut MEKER, İbrahim KARACA, Demet ÜNALMIŞ, Kenan AYCAN, Erdoğan UNUR

20–28 YAŞ ARASI SAĞLIKLI GENÇ ERKEKLERİN TOPLAM VÜCUT HACMİ VE YÜZEY ALANININ HESAPLANMASI

Calculation of Total Body Volume and Body Surface Area in Healthy Turkish Men Aged 20-28 Years Old.

Niyazi ACER, Abdullah ÖZCAN, Mahmut Çay, Fatih Karaaslan, Harun ULGER,   Gökmen Zararsız

LİTYUM VE VALPROAT ALAN BİPOLAR HASTALARDA PROTEİN OKSİDASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of Protein Oxidation in Bipolar Patients Taking Lithium and Valproat Treatment

Funda AKPINAR , Figen NARİN, Saliha DEMİREL ÖZSOY

DERLEME (Review Article)

 

ENDODONTİDE LAZERİN UYGULAMA ALANLARI

The Applıcatıon Areas Of Laser In Endodontıcs: Revıew

Hüseyin Sinan TOPÇUOĞLU, Bertan KESİM