İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Information About Hospital-Acquired Infections, Attitudes And Behaviors Of The Hospital Workers On Hospital Infection And Protecting

Safiye ERSOY,  Fevziye ÇETİNKAYA, Emine ALP


KAYSERİ MELİKGAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI BÖLGESİNDE GEBE KADINLARIN GEBELİKTE BESLENME KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE BESLENME DURUMU

The Nutrıtıonal Knowledge Level And Nutrıtıon Status Of Pregnant Women On Pregnancy In Kayseri Melikgazi Educatıon Research Health Group Center Area

Serap YAVUZ,  Mualla AYKUT


DERLEME (Review Article)

 

KOMPOZİT RESTORASYON UYGULAMALARINDA ESTETİK İLLÜZYON TEKNİKLERİ

Esthetıc Illusıon Technıques In Composıte Restoratıon Applıcatıons 

Melek Hilal ÖLMEZ,  Soley ARSLAN 


PERİODONTAL HASTALIK İLE DİYABET ARASINDA ÇİFT YÖNLÜ İLİŞKİ

The Two-Way Relatıonshıp Between Perıodontal Dısease And Dıabetes  

Mustafa Tunalı,  Şeyda Erşahan,  Mustafa AYDINBELGE 


KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR İLE ENDODONTİDE SİSTEMİK OLARAK KULLANILAN İLAÇLAR ARASINDAKİ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Drug Interactıons Between Drugs Used İn Cardıovascular System Dıseases And Drugs Used In Endodontıc Treatment

Systematıcally

Gökhan SAYGILI, Hüseyin ERTAŞ, Hakan ARSLAN, Yusuf Cem KAPLAN, Elif Tarım ERTAŞ, İsmail Davut ÇAPAR 


AMELİYAT SONRASI BAKIMDA GÖZ ARDI EDİLEN BİR SORUN: DERİN VEN TROMBOZU (DVT) RİSKİNİN TANILANMASI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

An Ignored Problem In Post-Surgery Care: Deep Veın Thrombosıs Rısk Assessment And Nursıng Care 

Funda BÜYÜKYILMAZ, Merdiye ŞENDİR


ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

The Complications Related To Supernumerary Teeth In The Maxillary Anterior Region And Treatment Approaches

Kenan CANTEKİN, Hüsniye GÜMÜŞ, Mustafa AYDINBELGE  


WİLLİAMS SENDROMLU HASTADA AĞIZ İÇİ BULGULARI VE TEDAVİ PLANLAMASI

Intraoral Fındıngs And Treatment Plannıng In A Patıent Wıth Wıllıams Syndrome

Kenan CANTEKIN, Kübra PEDÜK


Sağlık Bilimleri Dergisi 2014