İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

DIAGNOSIS OF MYCOPLASMA HAEMOFELIS AND CANDIDATUS MYCOPLASMA HAEMOMINUTUM USING PCR ASSAY IN CATS

Kedilerde PCR ile Mycoplasma Haemofelis ve Candidatus Mycoplasma Haemominutum’un Tanısı

Tuğrul ATALAY, Öznur ASLAN, Ilknur KARACA BEKDİK

ANNELERİN ANNE SÜTÜ SAĞMA KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARI: TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA

Knowledge and Behaviours of Mothers About Breast Milk Expression: A Descriptive Study

Müge YILMAZ, Mualla AYKUT, Elçin BALCI, Habibe ŞAHİN, Mehmet SAĞIROĞLU, İskender GÜN

BUZAĞILARDA GÖZLENEN EKLEM YANGILARININ DÜŞÜK FREKANSLI LAZER VE DMSO İLE SAĞALTIMININ ARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of Treatment of Arthritis in Calves by Low Frequency of Laser and DMSO

Gültekin ATALAN, Vehbi GÜNEŞ, Murat KİBAR, Zafer DOĞAN, İlknur KARACA BEKDİK, Nusret APAYDIN, Öznur ASLAN

HASTANELERİN TERCİH EDİLME SIKLIĞI İLE KURUMSAL İTİBAR VE İMAJLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Relationship Between Perception of Corporate Reputation and Image with Hospital Choice

Songül ÇINAROĞLU, Bayram ŞAHİN

SOSYAL İZOLASYON OLUŞTURULAN GENÇ ERKEK SIÇANLARDA GİNKGO BİLOBA EKSTRESİ’NİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ

Effects of Ginkgo Biloba Extract on Learning in Socially Isolated Young Male Rats

Fatoş DENEME,  Meral AŞÇIOĞLU, Cem SÜER

LABRADOR KÖPEK YAVRULARININ MAMALARINA İLAVE EDİLEN ÇİNKONUN ETKİLERİ

Effects of Supplemental Zinc to the Diet of Labrador Puppies

Abdullah Emre SARIKAYA,  Osman KÜÇÜK,

EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Nursing and Midwifery Students’ Selection of Delivery Options and Affecting Factors

Hilmiye AKSU, Sevgi ÖZSOY

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ŞİDDET: KİLİS İLİ ÖRNEĞİ

Violence Towards Health Professionals: The Case of Kilis City

Tuğba DEMİROĞLU,  Erhan KILINÇ, Emre ATAY


OLGU SUNUMU (Case Reports)
 

MARSUPYALİZASYON VE ENÜKLEASYON SONRASINDA OLUŞAN ALVEOL DEFEKTİN OTOJEN GREFT VE DENTAL İMPLANT İLE REKONSTRÜKSİYONU: OLGU SUNUMU

Alveolar Reconstruciıon with Autogenous Bone Graft and Dental Implant after Marsupialization and Cyst Enucleation: A Case Report

Emrah SOYLU, Osman A. ETÖZ, Hakan OCAK, Hasan H. KOCAAĞAOĞLU, Hasan Önder GÜMÜŞ, Alper ALKAN


DERLEMELER (Review Articles)
 

ÇOCUKLARDA CEP TELEFONU KULLANIMI

Mobile Phone Using in Children

Gizem KERİMOĞLU, Handan BOZTEPE 

PROPOLİS VE BÖBREĞİ KORUYUCU ETKİSİ

Propolis and its Kidney Protective Effect

Züleyha DOĞANYİĞİT

SOLUNUMSAL UZUN SÜRELİ FASİLİTASYONUN SİNYAL MEKANİZMALARI

Signalling Mechanisms of Ventilatory Long Term Facilitation

K.Erdem BAŞARAN, Sacide YILDIZ, Sami AYDOĞAN