İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

FARKLI KOMPOZİT REZİN SİMANLARIN, PORSELEN LAMİNATE VENEERLERİN NANOSIZINTISI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Evaluating The Nanoleakage of Laminate Veneers with Different Adhesive Resin Cements

Mustafa ZORTUK, Kerem KILIÇ, Özlem ÇÖLGEÇEN, Mustafa ÜLKER, Hasan AKBABA

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI

Antibiotic Susceptibilities Of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Blood Samples

Demet TİMUR, Esma KAYA, Barış Derya ERÇAL, Elife BERK, Ömür Mustafa PARKAN, Safiye DELİCE, Murat KARAUZ, Aysun GÖRKEM, Kasım KARACAGİL, Duygu PERÇİN RENDERS, Hüseyin KILIÇ

KAYSERİ’DE SATIŞA SUNULAN SUCUKLARDA LİSTERİA SPP. VARLIĞININ KLASİK KÜLTÜR YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Detection of Listeria Spp. By Cultural Method From The Soujouk  Samples Sold in Kayseri

Koral DUYGULU, Nurhan ERTAŞ ONMAZ, Zafer GÖNÜLALAN, Serhat AL


DERLEMELER (Review Articles)
 

SOLUNUM RİTMİNİN NÖROMODÜLASYONU

Neuromodulation of Respiratory Rthym

Nazan Dolu, Sacide YILDIZ

PELARGONIUM TÜRLERİNİN GELENEKSEL KULLANIMI

Traditional Usage of Pelargonium Species
Gökçe Şeker KARATOPRAK, Müberra KOŞAR

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDAN KORUNMADA VE KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA OBEZİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Assessment of Obesity in The Prevention of Chronic Kidney Disease And Chronic Kidney Disease
Özlem PERSİL ÖZKAN, Muhittin TAYFUR

TIP VE ADLİ BİLİMLER’DE RAMAN UYGULAMALARI

Raman Applications in Medicine and Forensic Science
Cem ZEREN, Güneş AÇIKGÖZ, Berna HAMAMCI

SİRKADİYEN RİTİM VE METABOLİZMA: OBEZİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

Circadian Rhythms and Metabolism: Effects on Obesity

Alev KESER, Ezgi KARATAŞ

 
OLGU SUNUMLARI (Case Reports) 

 

AN IMPACTED ECTOPIC WISDOM TOOTH THAT CAUSED PULPITIS PAIN OF THE SECOND MOLAR: A CASE REPORT
İkinci Molar Dişte Pulpitis Ağrısına Neden Olan Ektopik Gömülü Yirmi Yaş Dişi: Vaka Raporu
Umut DEMETOĞLU, Zeynep Burçin GÖNEN, Canay Yılmaz ASAN, Erdem KILIÇ, Alper ALKAN

BEHÇET HASTASINDA İMPLANT DESTEKLİ TAM PROTEZİN KİŞİYE ÖZEL BAR TUTUCU İLE YAPIMI: OLGU SUNUMU
The Management Of Behcet's Disease Patient’s Mandibular Total Edentulism With Custom Made Implant Supported Bar Retainer: A Case Report
Faruk EMİR,
Simel AYYILDIZ, Cem ŞAHİN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2015
sagens@erciyes.edu.tr