İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

CARDIOVASCULAR RISK FACTORS ACCORDING TO FRAMINGHAM RISK SCORES IN INDIVIDUALS AGED 65 AND OVER

65 Yaş Ve Üstü Bireylerin Framingham Risk Skoruna Göre Kardiyovasküler Risk Faktörleri

Esma ASİL, Gülperi HAKLI, Mustafa Volkan YILMAZ, Yahya ÖZDOĞAN, Aslı UÇAR, Funda Pınar ÇAKIROĞLU, Ayşe Özfer ÖZÇELİK, Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU, Lale Sariye AKAN

FORAMEN İNFRAORBİTALE’NİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ
Anthropometric Measurements of İnfraorbitale Foramen
Mehtap NİSARİ, Şerife ÇINAR, Tolga ERTEKİN, Kenan AYCAN, Erdoğan UNUR
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN “GRONİNGEN MODELİ” AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of A “Groningen Model” of Pharmacotherapy Traning For 5th Grade Students of Erciyes University Medical School
Ahmet İNAL, Hasan Basri ULUSOY
KAYSERİ’DE SATIŞA SUNULAN BALIKLARDA LİSTERİA SPP. VARLIĞININ KLASİK KÜLTÜR YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
Detection of Listeria Spp. Through Cultural Method in Fish Samples Sold in Kayseri
Katade ERDOĞAN, Yeliz YILDIRIM
DAR YAPRAKLI SİNİR OTUNUN (Plantago lanceolata) BESİN MADDE DÜZEYİ VE RUMİNANTLARDA İN VİTRO SİNDİRİM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
The Determination of Nutrient Matter Composition and in Vitro Digestion Parameters Of Narrow-Leaf Plantain (Plantago Lanceolata) in Ruminant
Kanber KARA, Berrin Kocaoğlu GÜÇLÜ, Eray AKTUĞ, Erol BAYTOK
FRAJİL X SENDROMU ÖN TANILI HASTALARDA FMR1 GENİNDEKİ 3'LÜ TEKRAR SAYI MUTASYONLARIN BELİRLENMESİ
Identıfıcatıon Of Trıplet Repeat Mutatıons İn The Fmr1 Gene İn Patıents Wıth Clınıcal Dıagnosıs For Fragıle X Syndrome
Yasin ADA, Yagut AKBAROVA, Hakan GÜMÜŞ, Munis DÜNDAR
TREADMİLDE YÜRÜYÜŞ EGZERSİZİ YAPTIRILAN SERABRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ
Effect of Some Blood Parameters of Children With Cerebral Palsy Taking Treadmill on Walking Exercise
Hanife ABAKAY, Nazmi SARITAŞ, Betül COŞKUN, Mustafa KARAKUŞ


DERLEMELER (Review Articles)
 

PROBİYOTİK KÜLTÜRLER GIDALARDA NE KADAR ETKİNDİR?
Probiotic Cultures: How Effective Are
In Foods?
Efsun KARABUDAK, Duygu TÜRKÖZÜ
İMMEDİYAT İMPLANTASYONDA KEMİK KAYBI VE REJENERATİF YÖNTEMLER
Bone Loss And Regenerative Methods In Immediate Implantation
Cenker Zeki KOYUNCUOĞLU, Emine ÇIFTÇIBAŞI, Ferda PAMUK, Mustafa TUNALI, Mustafa AYDINBELGE

HEMODİYALİZDE HİPOTANSİYONUN YÖNETİMİ
Management of the Hypotension in Hemodialysis
Sevil BİÇER, Sultan TAŞCI

YARA İYİLEŞMESİ VE DİYABETİK YARA TEDAVİSİDE KULLANILAN TIBBİ BİTKİLER
Wound Healing And Medicinal Plants Used In The Treatment Of Diabetic Wounds
Ahmet BERK, Alim Hüseyin DOKUMACI, Mustafa Bahadır KAYMAZ

 
OLGU SUNUMLARI (Case Reports) 

 

DEVELOPMENT AND NONSURGICAL TREATMENT OF RETROGRADE PERI-IMPLANTITIS: A CASE  REPORT
Oluşan Retrograt Peri-İmplantitisin Cerrahi Olmayan Tedavisi: Olgu Sunumu
Mustafa TUNALI, Cenker Zeki KOYUNCUOĞLU, Serhan AKMAN, Burak SELEK, Ersin YILDIRIM, Mustafa AYDINBELGE

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2015
sagens@erciyes.edu.tr