İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

EĞİTİMİN KÜRTAJ SIRASI VE SONRASINDAKİ AĞRIYA ETKİSİ

The Effect of Education on The Pain During Abortion

Tülay BÜLBÜL, Evrim BAYRAKTAR, Mürüvvet BAŞER

KERSETİN YÜKLÜ KİTOSAN NANOPARTİKÜLLERİN İN VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ

In Vitro Evaluation of Quercetin-Loaded Chitosan Nanoparticles

Çiğdem YÜCEL, Gökçe ŞEKER KARATOPRAK, Yeşim AKTAŞ, Müberra KOŞAR

DİŞ YÜZEYİ PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE FARKLI MATERYALLERİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: İN- VİVO ÇALIŞMA

Investigation of The Effects of Differents Materials on Tooth Roughness: In-Vivo Study

Zekeriya TAŞDEMİR, B.Arzu ALKAN, Kanşad PALA, Mustafa Burak YİĞİT

FORAMEN TRANSVERSARIUM VARYASYONU

The Variation of Transverse Foramen

Mehtap NİSARİ, Tolga ERTEKİN, Şerife ÇINAR, Özlem ÖZÇELİK, Özge ÖZTÜRK, Harun ÜLGER, Kenan AYCAN

KAYSERI VE YÖRESINDEKI SAĞLIKLI VE PREEKLAMPTIK GEBELERDE ANNE VE KORD PLAZMASINDA ESER ELEMENT (ÇINKO, BAKIR, MAGNEZYUM DÜZEYLERININ INCELENMESI

The Investigation of Trace Element Levels (Zinc, Copper, Magnesium) Onto Maternal and Cord Plasma on Preeclamptic and Healthy Pregnants in Kayseri and Its Region

Mustafa NİSARİ, Sabahattin MUHTAROĞLU, Burak SARAYMEN, Fulya ÇAĞLI, Muzaffer ÜSDAL

DERLEMELER (Review Articles)
 

EHRLİCH ASSİT TÜMÖR (EAT) MODELİ

Ehrlich Ascites Tumor Model

Tolga ERTEKİN,  Dilek CEYLAN, Mehtap NİSARİ, Harun ÜLGER

BOR’UN OKSİDATİF STRES VE DNA HASARI ÜZERİNE ETKİSİ

Effect of Boron on Oxıdatıve Stress and DNA Damage

Selcen ÇAKIR, Meryem EREN

NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLARDA YENİ NESİL SEKANS TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Next Generation Sequencing and Current Approaches in Neuropsychiatric Diseases

Tuğba TOPALOĞLU, Elif Funda ŞENER, Halit CANATAN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016
sagens@erciyes.edu.tr