İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

ANNELERİN DOĞUMDAN SONRA TABURCULUĞA HAZIR OLUŞLUK DÜZEYLERİ

Mothers Preparation Levels in the Tablet

Rabiye ERENOĞLU, Mürüvvet BAŞER


KİŞİYE ÖZEL ANATOMİK DİŞ İMPLANTLARI İLE YAPILAN İMMEDİAT İMPLANTASYONLARDA KEMİK GREFTİ KULLANIMI

Custom-Made Anatomical Immediate Dental Implants with Bone Grafting

Emine Fulya AKKOYUN, Ahmet Emin DEMIRBAŞ, Alper ALKAN


TAVŞANLARDA FARKLI EIMERIA STIEDAI SUŞLARI İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL KARACİĞER KOKSİDİYOZUNDA PATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of Pathological and Biochemical Findings in Experimentally Induced the Liver Coccidiosis by Different Types of Eimeria Stiedae Strains in the Rabbits

Ayhan ATASEVER, Gökhan SEYFİ, Görkem EKEBAŞ


GERME EGZERSİZLERİNİN TENİSÇİLERDE YER VURUŞ PERFORMANSINA VE ÇEVİKLİĞE OLAN ETKİSİ
The Effects of Streching Exercises on Groundstroke Performance and Agility on Tennis Players
Mustafa KAYA, Metin POLAT

KAYSERİ’DE YAŞAYAN YETİŞKİN BİREYLERDE BİTKİSEL ÜRÜN KULLANIM ALIŞKANLIĞI

Habit of Using Herbal Products of Adults Living In Kayseri

Dilek ONGAN


ANTRENMANLI ERKEK BİREYLERDE ANAEROBİK EŞİKTE YAPILAN EGZERSİZİN NESFATİN-1 HORMONU ÜZERİNE OLAN
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Determination of Effects of Exercise at Anaerobic Threshold on Nesfatin-1 Hormone in Trained Male Subjects
Çağrı ÖZDENK


 KÖK HÜCRE NAKLİNİ BEKLEYEN HASTALARIN YAŞAMIŞ OLDUĞU DENEYİMLERE FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM

Phenomenological Approach to Experiences of Indnvnduals Preperad for Stem Cell Transplantation

Pınar TEKİNSOY KARTIN, Nurhan DOĞAN, Gülsüm Nihal ÇÜRÜK, Ülkü ÖZDEMİR, Sultan TAŞCI, Fatma VARAL, Mustafa ÇETİN


INTERNET ADDICTION AND RISK OF OBESITY IN PRIMARY EDUCATION STUDENTS (PRELİMİNARY STUDY)

İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve Obezite Riski (Ön Çalışma)

Betül ÖZEN, Âlime SELÇUK TOSUN, Handan ZİNCİR, Gökçe DEMİR


BONE MARROW FATTY ACID COMPOSITION IN GRASS-FED CATTLE AFTER SLAUGHTER: NUTRITIONAL IMPLICATIONS

Merada Beslenen Siğirlarin Kesim Sonrasi Kemik Iliği Yağ Asit Kompozisyonu: Beslenmeye Uygulanmasi

Osman KÜÇÜK, Loren CORDAIN, Kevin T. FULTON, Daniel C. RULE

SIĞIR PAPİLLOMATOZİSİNDE SAĞALTIM AMACIYLA UYGULANAN İVERMEKTİNİN SERUM TNF-α VE IL-6 DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

The Effect of Ivermectin on Serum Tnf-Α And Il-6 Levels In Bovine Papillomatosis

Yasin BEKDUR, Öznur ASLAN, Meryem ŞENTÜRK,, Memiş ÇİĞDEM


THE PERCEPTION OF NURSING BY FIRST-YEAR NURSING STUDENTS: A METAPHOR ANALYSIS

Hemşirelik Birinci Sinif Öğrencilerinin Hemşirelik Algısı: Bir Metafor Analizi

Hüsna ÖZVEREN, Dilek ÖZDEN, Emel GÜLNAR


DERLEMELER (Review Articles)

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ MUAYENESİ’NDE AĞRI YÖNETİMİ

Pain Management in Retinopathy of Prematurity Examination

Ayşe ŞENER TAPLAK, Emine ERDEM


KÖPEK ATOPİK DERMATİTİSİNDE TEŞHİS VE ALERJEN TAYİNİNDEKİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

New Trends in the Diagnosis and Allergen Determination of Canine Atopic Dermatitis

Öykü BARILI, Didem PEKMEZCİ


OLGU SUNUMLARI (Case Reports)
 

ORAL SQUAMOUS PAPILLOMA IN SIBLINGS: CASE REPORT
Kardeşlerde Görülen Oral Skuamöz Papillom: Vaka Raporu
Zeynep Burçin GÖNEN, Cihan TOPAN, Alper ALKAN


2018 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (II)


Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018
sagens@erciyes.edu.tr