ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 

Yıl 2005 Cilt:14-2

 İÇİNDEKİLER
Contents

ARAŞTIRMALAR  (Research Reports)

VAGOTOMİ VE SEMPATEKTOMİ UYGULANAN RAT JEJUNUM’LARINDAKİ KAN DAMARLARININ MORFOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
The Examination of Morphometric Changes in Blood Vessels in Jejunum of  Vagotomised and Sympathectomised Rats          
Niyazi ACER, Nihat EKİNCİ

HİPERTANSİYONLU HASTALARDA ERİTROSİT İÇİ ANTİOKSİDAN ENZİM VE SERUM MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
The Investigation of Serum Malondialdehyde Levels and Erythrocyte Antioxidant Enzymes in Hypertension Patients
Nihayet M. BAYRAKTAR, Süleyman KILIÇ, İlknur ÖZDEMİR, Songül AYDEMİR, Ramazan ULU

KISRAKLARDA PUERPERAL DÖNEMİN İZLENMESİ VE TAY KIZGINLIĞINDA TOHUMLAMAMIN ETKİNLİĞİ
The Observation of the Puerperal Period and Efficiency of Breeding During the Foal Heat in Mares
Erhan OKTAY, Tayfur BEKYÜREK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERİN SEVK VE SAĞLIK OCAKLARINI KULLANMA DURUMU
Health Center Usage And Referral Status Of Pregnants that Implicated to Erciyes University Medical Faculty Gynecology and Obstetric Department Pregnancy Clinic
Elçin BALCI, İskender GÜN,  Bülent ÖZÇELİK,  Ahmet ÖZTÜRK

PLASTİK ENJEKSİYON YÖNTEMİYLE İNSAN VE KOYUN BÖBREKLERİ’NDE PELVIS RENALIS’İN  KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ
Comparative Anatomy of Human and Sheep Kidneys Pelvis Renales by Plastic Enjection Method
Ali KARAKUŞ, Kenan AYCAN, Erdoğan UNUR, Harun ÜLGER, Nihat EKİNCİ, Tolga ERTEKİN, Mehtap HACIALİOĞULLARI, Ömür KARACA

BASKETBOLCU ÇOCUKLARIN FİZİKSEL YAPILARININ, BAZI FİZYOLOJİK VE BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
The Research into the Effects of Child Basketball Players’ Physical Structure on Biomotoric and Physiological Features
Arslan KALKAVAN, Salih PINAR, Fatih KILINÇ, Oğuzhan YÜKSEL

EVALUATION OF THE CONDENSED CHROMATIN INDEX IN MITOGEN-STIMULATED LYMPHOCYTES
PUVA TREATED PATIENTS
PUVA Tedavisi Gören Hastaların Mitojenle Uyarılmış Lenfositlerindeki Yoğunlaşmış Kromatin İndeksinin Değerlendirilmesi
Zuhal HAMURCU, Halil DEMİRTAŞ, Özcan AŞÇIOĞLU, Hamiyet DÖNMEZ ALTUNTAŞ

KAYSERİ’DE TÜKETİME SUNULAN KANATLI ETLERİNDEN ARCOBACTER SPP’NİN İZOLASYONU
Isolation of Arcobacter spp. From Poultry Carcasses Put on Consumption in Kayseri
Fatma OK ANADUT, K.Semih GÜMÜŞSOY

Olgu Sunumu  (Case Report)

MEDİASTİNAL KİSTLERİ TAKLİT EDEN NADİR BİR DEV ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ
A Rare Giant Aneursmal Bone Cyst Mimicking Mediastinal Cysts
Leyla HASDIRAZ, Muharrem ÖZKAYA, Mehmet BİLGİN


2005 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (I)