ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

 

Yıl 2005 Cilt:14-3

 İÇİNDEKİLER
Contents

ARAŞTIRMALAR  (Research Reports)

ANKARA GARNİZONUNDA TÜKETİME SUNULAN TAVUK ETLERİNİN MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ
Microbiological Analysis of Chicken Meat Served for Consumption in Ankara Garrison
Mehmet EFE, K.Semih GÜMÜŞSOY

ANKARA GARNİZONUNDA TÜKETİME SUNULAN TAVUK YUMURTALARININ SALMONELLA SPP. YÖNÜNDEN ANALİZİ
Analysis of Salmonella spp. Contamination in Chicken Eggs Served for Consumption in Ankara Garrison
H.Serdar ÇAKIROĞLU, K.Semih GÜMÜŞSOY

EBELER “APGAR DEĞERLENDİRMESİ”Nİ NE KADAR BİLİYORLAR?
How much is Known About Apgar’s Assessment by Midwives?
Ayfer TEZEL, Hava ÖZKAN, Ayda ÇELEBİOĞLU

HİPERGLİSEMİNİN UYARILMA POTANSİYELLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN STREPTOZOTOSİN İLE DİABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA İNCELENMESİ
The Effects of Hyperglycemia on Evoked Potentials in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Esra GÜMÜŞÇÜ KARAHAN, Çiğdem ÖZESMİ, Cem SÜER, Asuman GÖLGELİ, Nazan DOLU

TAVŞANLARDA İÇME SUYU ILE KRONIK KLORPRIFOS ALIMININ
ELEKTROKARDIYOGRAM ÜZERINE ETKISI
Effect of Chronic Chlorpyrifos Intake Via Drinking Water on the Electrocardiogram in Rabbits
Nazmi ÇETİN, Gökhan ERASLAN, Ali BİLGİLİ, Dinç EŞSİZ

ÇEŞİTLİ BİTKİ TÜRLERİNDE VİTAMİN B12, FOLİK ASİT VE BİOTİN
İÇERİĞİNİN İMMUNO-ENZİMATİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
The Investigation of Vitamin B12,  Folic Acid and Biotin Content of Different Plant Species by Enzyme Immuno Assay
Nilgün GÜLER, Bilal Cem LİMAN

SAĞLIKLI SIĞIRLARIN DIŞKILARINDAN LİSTERİA SPP. İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU
Isolation and Identification of Listeria Spp. from Faeces Samples of Healty Cattle
Seçil ABAY, Fuat AYDIN

METİLGLİOKSAL VERİLEN RATLARDA KARNOZİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Antioxidant Properties of Carnosine in Rats Treated with Methlglyoxal
Fatma DAĞLI, Cevat YAZICI, Kader KÖSE

Olgu Sunumu  (Case Report)
LOWE SENDROMLU OLGUDA ANESTEZİK YAKLAŞIM
Anaesthetic Management of Case With Lowe Syndrome
Berrin IŞIK, Mustafa ARSLAN, Mehmet AKÇABAY

Derleme  (Review Article)
DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety
Ayşegül KÜÇÜK, Asuman GÖLGELİ

DÜZELTME

2005 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (II)