ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 

Yıl 2005 Cilt:14 (Ek Sayı:Hemşirelik Özel Sayısı)

 İÇİNDEKİLER
Contents

ARAŞTIRMALAR  (Research Reports)

KAYSERİ İL MERKEZİ ARGINCIK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI VE KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
The use of the Primary Health Services Provided by Argıncık Community Health Center in Kayseri City Center and the Factors that Affect the Utilization of These Services
Aydan BEŞPARMAK, Ümit SEVİĞ

DİYABETLİ ÇOCUKLARIN KARDEŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ
Evaluating the Difficulties of the  Sibling of the Children with Diabetes Mellitus
Emine GÜL, Meral BAYAT

KAYSERİ DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN VERDİĞİ HEMŞİRELİK BAKIMI VE BAKIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
The Factors Affecting the Nursing Care Given by the Nurses Working in Kayseri State Hospital
Songül KARADAĞ, Sultan TAŞÇI

TOKAT KARŞIYAKA DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ ACİL SERVİSİNE YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE GETİRİLEN 0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN YÜKSEK ATEŞLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARI
0-5 Age Group Infants Brought in to Tokat Karşıyaka Maternity and Infant Hospital Emergency Service Owing to High Temperature Ailments and Their Mothers’ Attitude and Knowledge About High Temperature 
Mukaddes DEMİR, Meral BAYAT

65 YAŞÜSTÜ BİREYLERE BAKIM VERENLERİN YAŞADIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİ
Determination  of the Problems Encountered by Those Providing Care for Elderly Above 65 Years Old
Nazan KILIÇ AKÇA, Sultan TAŞÇI

OTO TAMİRHANELERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUK İŞÇİLERİN SAĞLIKLARINI KORUYUCU DAVRANIŞLARI İLE İŞ ORTAMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of the Working Environment and Working Conditions as Well as the Preventive Health Behaviours of the Child Laborers Employed in the Auto Repair and Maintenance Shops
Ulviye YILMAZ, Meral BAYAT

NEVŞEHİR İL MERKEZİNDE İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA GÖZ HASTALIKLARININ TESPİT EDİLMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ
The Importance of the Nurse in Diagnosing Eye Diseases in Primary School Children in Central Nevşehir
Nazan YARAMIŞ, Nimet KARATAŞ

POSTPARTUM DÖNEMDE ANNE VE BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMINAİLİŞKİN GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ
The Determination of Mother and Father Newborn Care Needs in Postpartum Period
Mürüvvet BAŞER, Salime MUCUK, Zübeyde KORKMAZ, Ümit SEVİĞ

HİSARCIK AHMET KARAMANCI SAĞLIK OCAĞI KIRANARDI BÖLGESİNDE 30 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSTA HİPERTANSİYON PREVELANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Hypertension Prevalence at Thirty Years Old up Population in Hisarcık Ahmet Karamancı Health Center Kıranardı Region and the Etiological Factors
Sultan TAŞÇI, Ahmet ÖZTÜRK, Yusuf ÖZTÜRK

DERLEME  (Review Article)

ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK
Teaching Process and Nursing
Meral BAYAT

HEMŞİRELİKTE  PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ
The Problem Solving Process in Nursing
Sultan TAŞÇI


2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ