Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adayların online başvurusundan sonra evrakları ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

 

Anabilim Dalları

KONTENJAN SAYISI a,b

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR c

YL  g

DR

YL

DR

Lisans 
Mezunu j

YL Mezunu g

Lisans Mezunu

YL Mezunu

Histoloji-Embriyoloji e

4

 

 

1,2,3,4,5,7,9,
33,46

 

 

Biyofizik e

4+1f

3

3+1f

4,14,16, 33,34,37,42,44,
48,56,59

4,14,16,33,34,37, 42,44,48,59

4, 22,33, 38,52,55,59,60

Farmakoloji d, e

1

1

2

3/1, 59

3/2,59

3/1, 22, 59

Fizyoloji e

6

4

1+1 f +2 u

2,3,4,5,10,13,20,33, 34,57,

1,2,3,4,33

1,2,3/1,4,22,33

Egzersiz Fizyolojisi e

5

 

 

2,3,4,5,10,13, 14,20,33,34,46,
57,58,

 

 

Parazitoloji e

1+1f

 

 

5,63

 

 

Mikrobiyoloji  e

7

 

2

5,58,64

 

1, 2, 3/1, 22

Biyokimya e

8

 

2

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 15/1, 47

 

1,2,3/1,22,47,52

Tıbbi Biyoloji e

3

 

2

1,2,3,4,5,13,
33,34,58

 

1,2,3/1, 22,23,26,
29,33,55

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları e

2

 

 

10,20,44,65

 

 

Vet.Mikrobiyoloji  Ortak Prog.
(Kırıkkale Ünv. ile ) e, t

 

1

1

 

1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 7, 9 ,10,12

1, 2, 3/1,4,22

Vet.Parazitoloji Ortak Prog.

(Cumhuriyet Ünv. ile) e, m

1

1

1

4,5

4,5

4, ,22,26

Vet.Patoloji Ortak Prog.

(Selçuk Ünv. ile ) d,l

 

4

14+2 h +2 u

 

4

4, 22,29

Vet.Fizyoloji  Ortak Prog.

(Kırıkkale Ünv. ile ) e,t  

 

 

2

 

 

4,22

Pedodonti Ortak Prog.

(Ankara Ünv. ile) e.k

 

 

3

 

 

2,47

Besin Hij. ve Tek. Ortak Prog.
(Kırıkkale Ünv. ile ) e,t  

4

 

4

3/2,4,5,7,8,9,10,
11,13,14,17,18,19,20

 

4, 22, 33

Vet. Anatomi d,e

4+1 h+1 f

1

1+2 h+1 f

 

4,18

2, 3/1, 4,22,32,35,55

Vet. Cerrahi e

1

1

 

4

4

 

Vet. Besin Hijyeni ve Teknolojisi

1

 

 

3/2,4,5,7,8,9,10,11,13,
14,17,18,19,20

 

 

Vet. Doğum ve Jinekoloji e

6

1

2

4

4

4,22

Vet. Döl. ve Suni Tohumlama e

6

 

 

4,18

 

 

Vet. Farmakoloji-Toksikoloji e

6+1f

5

1+1+2u

3,4,5/1,5/2,5/3,12,15/1,58

4

4,22

Vet. Fizyoloji e

1+1f

 

 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,25,44,45,46

 

 

Vet. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları e

4

5

4

4,5/1,12,15/1,17,18,19

18,53

22,23,24,27,38,39,49,50

Vet. Histoloji-Embriyoloji e

6

3

3

4,5,12,19,43

4,5/1,5/2,5/4,19,43

1,2,4,22,23,24,26,43

Vet. İç Hastalıkları  e

3

 

2

4,43

 

4, 22, 33

Vet. Mikrobiyoloji  e

3

 

 

2,3, 4, 5/1,5/2,5/3,5/5,
7,9,10,12

 

 

Vet. Parazitoloji e

3

 

 

4, 5

 

 

Vet. Zootekni e

3

1

1

4, 5, 18, 19,40,41,42

4.33

4, 22, 33

Protetik Diş Tedavisi d,e

 

 

6+3h+2f +6u

 

 

2

Beslenme ve Diyetetik d

4

 

 

13

 

 

Çocuk.Sağ. ve Hast.Heme.

 

 

4

 

 

22/54

Kadın –Doğ.Sağ. Hast. Hemşe.

 

 

2

 

 

22/54

İç Hast. Hemşireliği e

 

 

2

 

 

22/54

Ecz.Farmakognozi  d,e

3

 

 

3, 33, 51, 59

 

 

Ecz. Biyokimya e

2

 

 

3,  5/1, 15

 

 

 

a   Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık programına alınırlar.

b  Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar programlar arasında başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüş ve onayı ile kullanılabilecektir.

c   Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve kodla belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir :

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA ARANAN ÖZEL KOŞULLARI

Kodu

Tıp Fakültesi

(1)

Diş Hekimliği Fakültesi

(2)

Eczacılık Fakültesi

(3)

Eczacılık Fakültesi (5 yıllık)

(3/1)

Eczacılık Fakültesi (4 yıllık)

(3/2)

Veteriner Fakültesi

(4)

Biyoloji-Tıbbî Biyoloji- Genetik- Gen Mühendisliği- Biyoloji Öğretmenliği

(5)

Biyoloji

(5/1)

Tıbbî Biyoloji

(5/2)

Genetik

(5/3)

Gen Mühendisliği

(5/4)

Biyoloji Öğretmenliği

(5/5)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

(6)

Sağlık Eğitim Fakültesi

(7)

Sağlık İdaresi Yüksekokulu

(8)

Sağlık Yüksekokulu

(9)

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

(10)

Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

(11)

Gıda Mühendisliği

(12)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

(13)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

(14)

Kimya-Kimya Mühendisliği- Kimya Öğretmenliği

(15)

Kimya

(15/1)

Kimya Mühendisliği

(15/2)

Kimya Öğretmenliği

(15/3)

Fizik-Fizik Mühendisliği-Fizik Öğretmenliği

(16)

Fizik

(16/1)

Fizik Mühendisliği

(16/2)

Fizik Öğretmenliği

(16/3)

Ziraat Fakültesi

(17)

Ziraat Fakültesi Zootekni

(18)

Su ürünleri Yüksekokulu

(19)

Hemşirelik Yüksekokulu

(20)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

(21)

İlgili (aynı) Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(22)

Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(23)

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(24)

Ebelik Bölümü

(25)

Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu

(26)

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya-Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu

(27)

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(28)

Vet. Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(29)

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(30)

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(31)

Veteriner Fakültesinden en az 70 ile mezun olmak

(32)

Haftanın en az 3 günü Anabilim Dalında çalışma şartı  (Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(33)

Biyomedikal Mühendisliği

(34)

Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(35)

Elektronik Mühendisliği

(36)

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Sağlık Yönetimi

(37)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarının birinden Yüksek Lisans mezunu

(38)

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu

(39)

İşletme-İktisat Bölümü

(40)

İstatistik Bölümü

(41)

Matematik Bölümü

(42)

Haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı  ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(43)

Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü

(44)

Eğitim Fak. Beden Eğitimi Bölümü

(45)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

(46)

Haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı  ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(47)

Bilgisayar Mühendisliği

(48)

Fen Bilimleri Enst. Zootekni Yüksek Lisans mezunu

(49)

Sağlık Bilimleri Enst. Biyokimya Yüksek Lisans mezunu

(50)

Yabancı Dil puanının en az 50 puan olması

(51)

Eczacılık Biyokimya Y.Lisans mezunu

(52)

Bir Yükseköğretim Kurumu lisans programı mezunu

(53)

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olup, derslerini başvurulan bölümün derslerinden almış olmak

(54)

Biyofizik Yüksek Lisans mezunu

(55)

Yabancı dil puanının en az 40 puan olması

(56)

Mezuniyet belgesinde sadece “Hemşirelik” bölümü mezunu yazan adaylar başvurabilecektir

(57)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu

(58)

ALES herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak

(59)

Biyoteknoloji Yüksek lisans mezunu

(60)

Ales herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış

(61)

Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü örgün eğitim programı mezunu olması

(62)

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

(63)

Biyomühendislik Fakültesi

(64)

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Programı sertifikasına sahip olmak veya enfeksiyon kontrol komitesinde en az (1) yıl çalışmış olmak.

(65)

K.K.T.C Uyruklu Ales taban puanı şartı aranmaz

(66)


 

Yazılı giriş sınavı

Sözlü giriş sınavı

f Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı.

Özel koşullarda aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 55 almış olmak,

h Yatay geçiş kontenjanı.

Özel koşullarda aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 70 almış olmak,

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

t Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

U Ünip kontenjanıdır. ( Ünip: üniversiteler arası iş birliği programı olup programa dahil üniversite öğrencileri için ayrılan kontenjandır. Ünip programına dahil üniversiteler EK-1 " listededir. )

T.C.UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

1.     Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı yüksek lisans başvuruları ve yüksek lisans mezunu olup Doktora başvuruları için  en az 55 puandır. Lisans diploması ile doktora programına başvuran lisans mezunu adayların (kontenjan belirtilmiş ise) ALES sayısal puanı en az 70, Tıp/Diş Fakültesi mezunlarının TUS/DUS puanı ile başvurmaları halinde temel puanlarının en az 50 olması aranmaktadır. (Temel Puanı=Temel Bilimler x 0,7+ Klinik Bilimleri x 0,3) 2013 yılı TUS ve DUS puanları geçerlidir.

2.     Doktora programına başvuracak adayların KPDS/ÜDS/YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması (01 Şubat 2014 tarihi itibariyle 2 yıl geçerli olmak koşuluyla, TOEFL’ den en az toplam internete dayalı 66, bilgisayara dayalı 184, rapora dayalı 514, IELTS’ den en az 4.5 puan almış olmalıdır).

3.     Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %15, yabancı dil notunun %15 ve giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 55 olması,

4.     Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

5.     Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL…. vb.) bulunmayan adaylar, yabancı dil puanı katkı payından yararlanamazlar,

6.     ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak “herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerden (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeni ALES belgesi getirme şartı aranmaz.

7.     Not durum belgesinin % 15’i hesaplanırken belgesinde sadece 100’lük sistemde ortalaması yazılı olanların notu işleme alınır. Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanacaktır (http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).


YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

1.     Türkiye deki bir Yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmesi ve geçerli ALES belgesi (Taban puan şartı aranmaz),

2.     Yabancı üniversitelerden mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun olduğu okul yükseköğretim kurumunca denkliğinin kabul edilmiş olması gerekmektedir.

3.     Doktora programlarına başvuran Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması,

4.     Yabancı uyruklu öğrenci adayların başarı durumları; ilgili programın mülakat sınav sonucuna göre belirlenir.


YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

1.     Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır.(Alt dönemden başarısız dersi bulunmamalıdır).

2.     Not ortalamasının tezli yüksek lisansta en az CB (Yüzlük sistemde en az 75), doktorada ise en az BB olmalıdır (Yüzlük sistemde en az 80). Not durum belgesi değerlendirilirken 100’lük sistem baz alınır. (Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanacaktır. http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).

3.     Yatay geçiş yapacak öğrenci, Erciyes Üniversitesi lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olmalıdır.

4.     Tez döneminde yatay geçiş yapılamaz.

5.     Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.

6.     Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki ve KKTC’deki lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

7.     Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.     Başvuru dilekçesi (Enstitü Müdürlüğünden veya enstitü http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html web sayfasından alınacaktır),

2.     Tezli yüksek lisans için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, doktora için lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, yüksek lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

3.     ALES sonuç belgesi (Enstitüden öğrencinin şifresi ile girilip kontrol edilerek onaylanacak),

4.     Tezli yüksek lisans için lisans not durum belgesi, doktora için lisans / yüksek lisans not durum belgesi onaylı fotokopisi,

5.     Doktora programlarına başvuracak adayların yabancı dil belgesi onaylı fotokopisi,

6.     Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların varsa yabancı dil belgesi veya onaylı fotokopisi,

7.     Özel koşullarda belirtilen; “haftanın en az 3 günü anabilim dalında çalışma şartı(33), haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı(43), haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı(47)” isteyen bölümler için başvuruda bulunan çalışan öğrencilerden çalıştığı kurumun idari amirinden belirtilen şartla ilgili izin yazısı getirmelidirler.  İzin yazısı olmayanların müracaatı kabul edilmez.

8.     Başvuru için sunulan belgeler iade edilmeyecektir.
 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.    Lisans öğrenimini yurt dışında yapan yabancı uyruklu öğrenciler için  TÖMER’den alınan Türkçe Yeterlik Belgesi

2.     Lisans öğrenimini Türkiye de yapan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES belgesi

3.     Doktora programına başvuruda bulunanlar için yabancı dil belgesi,

4.     Pasaportun tasdikli sureti

5.     Diploma ve Transkript (Türkçeye çevrilmiş)

6.     Lisans öğrenimini yurtdışında yapanlar için denklik belgesi (Kurumca Yükseköğretim kurumundan istenecek)

7.     Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesi

8.     Türkiye’de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair  resmi bir kuruluştan alınmış Sağlık Kurulu raporu.


YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.     Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının her biri için not durum belgesi (100’lük sistemde dönüştürülmüş hali).

2.     Disiplin cezası almadığına dair belge.

3.     Öğrenim belgesi,

4.     Lisansüstü programına kayıt yaptırdığı zaman kullanılan ALES  sonuç belgesi.

 ADAY ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.     Başvuruda onaylı fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri getirilecektir.

2.     Kesin Kayıt Beyannamesi (Enstitü Müdürlüğünden veya enstitü http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html web sayfasından alınacaktır),

3.     Özgeçmiş,

4.     4 adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak uygun bir biçimde olacaktır)

5.     Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

6.     Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Sevk tehir işlemleri; öğrencinin kesin kaydından sonra dilekçeli başvurusu üzerine yapılmaktadır),

Online başvurudan sonra belirtilen tarihte evraklarını enstitüye teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kılınır.

  - Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

- Online başvuru bilgilerinin, kesin kayıt beyannamesindeki bilgiler ile evrak fotokopilerinin asılları veya noter tasdikli suretleri arasında sunulan belgelerin uygunsuzluğu halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilecektir.

Not : Bir öğrenci adayı; sadece bir anabilim dalı Yüksek Lisans programına ve başvuruda bulunduğu anabilim dalı yüksek lisans programından  farklı bir anabilim dalı Doktora programına başvuruda bulunabilir.

Online Başvuru Kaydı

Başvurular http://enstitu.erciyes.edu.tr/ adresinden veya http://sagens.erciyes.edu.tr den elektronik ortamda yapılıp, işlemin tamamlanmasından sonra ekranda görülecek başvuru numarası, 

http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html adresinden alacakları başvuru dilekçesi üzerine yazılarak diğer evraklar ile birlikte eksiksiz olarak son evrak teslim tarihine kadar enstitü müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. Elektronik ortamda başvuru yapmayanların evrakları alınmayacak, elektronik ortamda başvuru yapıp da evraklarını
Enstitümüze teslim etmeyen adayların başvuruları iptal edilecektir.

NOT: Online başvuruda adayın fotoğrafı; belirtilen formatta ve vesikalık olmalıdır.

Online Başvuru Kaydı ve Evrak Teslim Tarihi    

28-31 OCAK 2014 Cuma  günü saat : 12:00’a kadar online başvuru 
28-31 OCAK 2014 Saat 17:00’a kadar evrak teslimi

Başvuruların İlanı

03 ŞUBAT 2014 günü saat 13:00’dan itibaren

Evrak Teslim Yeri              

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat

Giriş Sınavları  Tarihi            

Yüksek Lisans ve Doktora : 04-05 ŞUBAT  2014 Saat : 10:00-16:00

Giriş Sınavları Yeri                 

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat

Kazananların İlanı          

06 ŞUBAT 2014 Saat :13:00’dan itibaren

Kazananların Kesin Kaydı      

06 ŞUBAT 2014 Saat 13:00-16:00 – 07 ŞUBAT 2014 saat : 09:00 - 16:00’a kadar.

Yedeklerin Müracaatı       

10 ŞUBAT 2014 Saat : 09:00 -12:00

Yedeklerin Kesin Kaydı    

10 ŞUBAT 2014 Saat : 13:00 -17:00

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013