Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 1. İlanımıza ek olarak  2013-2014 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adayların online başvurusundan sonra evrakları ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

 

Anabilim Dalları

KONTENJAN SAYISI a,b

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR c

Yüksek Lisans g

Doktora

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans 
Mezunu j

Yüksek Lisans Mezunu g

Lisans Mezunu

Yüksek

Lisans Mezunu

Farmakoloji  d,e

3

-

3

3/1,59

-

3/1,22,47,59

Vet.Besin Hijyeni ve Teknolojisi e,t
Ortak Prog. (Kırıkkale Ünv. ile )

2

-

3

3/2,4,5,7,8,9,10,11,

13,14,17,18,19,20

-

4,22,33

Vet.Besin Hijyeni ve Teknolojis ie

1

-

-

4

-

-

Analitik Kimya e, v

1

-

-

3,15/1,63

-

-

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri e, y - - 1 - -
22,33,59
 


(59 şartı birinci ilanımız için de geçerlidir.)
 


 

a   Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık programına alınırlar.

b  Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar programlar arasında başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüş ve onayı ile kullanılabilecektir.

c   Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve kodla belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir :

Tıp Fak(1), Diş Hekimliği Fak(2), Eczacılık Fak (3), Eczacılık Fak-5 yıllık (3/1), Eczacılık Fak-4 yıllık (3/2),  Veteriner Fak(4), Biyoloji-Tıbbî Biyoloji-Genetik-Gen Mühendisliği-Biyoloji Öğretmenliği (5), Biyoloji(5/1), Tıbbî Biyoloji(5/2), Genetik(5/3), Gen Mühendisliği(5/4), Biyoloji Öğretmenliği(5/5), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi(6), Sağlık Eğitim Fak(7), Sağlık İdaresi YO(8), Sağlık YO(9), Sağlık YO Hemşirelik Böl.(10), Sosyal Hizmetler YO(11), Gıda Müh.(12), Beslenme ve Diyetetik(13), Fizik Tedavi ve Reh.YO(14), Kimya-Kimya Mühendisliği- Kimya Öğretmenliği(15), Kimya(15/1), Kimya Mühendisliği(15/2), Kimya Öğret.(15/3),Fizik-Fizik Mühendisliği-Fizik Öğretmenliği(16), Fizik(16/1), Fizik Müh.(16/2), Fizik Öğretmenliği(16/3), Ziraat Fak.(17), Ziraat Fak.Zootekni Bölümü(18), Su Ürünleri YO.(19), Hemşirelik YO.(20),  Beden Eğitimi Spor YO.(21), İlgili (aynı) Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu(22), Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu (23), Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu(24), Ebelik Bölümü(25), Fen Bilimleri Ens. Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans mezunu(26), Fen Bilimleri Ens.Kimya-Kimya Müh. Yüksek Lisans mezunu(27), Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu(28), Vet.Farmakoloji-Tok. Yüksek Lisans mezunu(29), Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu(30), Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu(31), Veteriner Fakültesinden en az 70 ile mezun olmak(32), Haftanın en az 3 günü Anabilim Dalında çalışma şartı(33), Biyomedikal Mühendisliği(34), Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu(35), Elektronik Mühendisliği(36), İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Sağlık Yönetimi Bölümü(37), Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarının birinden Yüksek Lisans mezunu(38), Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu(39), İşletme-İktisat Bölümü Lisans mezunları(40), İstatistik Bölümü mezunu (41), Matematik Bölümü mezunu(42), Haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı(43), Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü(44), Eğitim Fak.BedenEğt.Bölümü(45), Sağlık Bilimleri Fak.(46), Haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı(47), Bilgisayar Mühendisliği(48), Fen Bilimleri Enst.Zootekni Yüksek Lisans mezunu (49), Sağlık Bilimleri Enst.Biyokimya Yüksek Lisans mezunu (50), Yabancı Dil puanının en az 50 puan olması (51), Eczacılık Biyokimya Y.Lisans mezunu (52), Bir Yükseköğretim Kurumu lisans programı mezunu (53), Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olup, derslerini başvurulan bölümün derslerinden almış olmak (54), Biyofizik Yüksek Lisans mezunu (55), Yabancı Dil puanının en az 40 puan olması (56), Mezuniyet belgesinde sadece “Hemşirelik” bölümü mezunu yazan adaylar başvurabilecektir (57), Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu(58), ALES herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak (59), Biyoteknoloji Yüksek lisans mezunu (60),Ales herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış olmak (61). Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü örgün eğitim programı mezunu olması (62). Ales 55 puan şartı aranmaz (63).

d Yazılı giriş sınavı
e Sözlü giriş sınavı
f Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı.
g Özel koşullarda aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 55 almış olmak,
h Yatay geçiş kontenjanı.
j Özel koşullarda aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 70 almış olmak,
k Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.
l Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.
m Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.
n Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.
t Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.
v  Sadece  KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Uyruklu öğrenciler müracaat edebilir.
y Sadece UNİP (Üniversitelerarası İş birliği Projesi) Erciyes Üniversitesi ile işbirliği kapsamındaki Üniversitelerden mezun öğrenciler müracaat edebilir.


T.C.UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

1.     Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı yüksek lisans başvuruları ve yüksek lisans mezunu olup Doktora başvrularıiçin  en az 55 puandır. Lisans diploması ile doktora programına başvuran lisans mezunu adayların (kontenjan belirtilmiş ise) ALES sayısal puanı en az 70, Tıp/Diş Fakültesi mezunlarının TUS/DUS puanı ile başvurmaları halinde temel puanlarının en az 50 olması aranmaktadır. (Temel Puanı=Temel Bilimler x 0,7+ Klinik Bilimleri x 0,3) 2013 yılı TUS ve DUS puanları geçerlidir.

2.     Doktora programına başvuracak adayların KPDS/ÜDS/YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması (Ağustos 2011 tarihinden itibaren girmiş olmak koşuluyla, TOEFL’den en az toplam internete dayalı 66, bilgisayara dayalı 184, rapora dayalı 514, IELTS’den en az 3.8 puan almış olmalıdır).

3.     Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %15, yabancı dil notunun %15 ve giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 55 olması,

4.     Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

5.     Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL…. vb.) bulunmayan adaylar, yabancı dil puanı katkı payından yararlanamazlar,

6.     ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak “herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerden (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeni ALES belgesi getirme şartı aranmaz.

7.     Not durum belgesinin % 15’i hesaplanırken belgesinde sadece 100’lük sistemde ortalaması yazılı olanların notu işleme alınır. Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanacaktır (http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htmadresinden alınabilir). 

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.     Başvuru dilekçesi (Enstitü Müdürlüğünden veya enstitü http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html web sayfasından alınacaktır),

2.     Tezli yüksek lisans için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, doktora için lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, yüksek lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

3.     ALES sonuç belgesi (Enstitüden öğrencinin şifresi ile girilip kontrol edilerek onaylanacak),

4.     Tezli yüksek lisans için lisans not durum belgesi, doktora için lisans / yüksek lisans not durum belgesi onaylı fotokopisi,

5.     Doktora programlarına başvuracak adayların yabancı dil belgesi onaylı fotokopisi,

6.     Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların varsa yabancı dil belgesi veya onaylı fotokopisi,

7.     Özel koşullarda belirtilen; “haftanın en az 3 günü anabilim dalında çalışma şartı(33), haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı(43), haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı(47)” isteyen bölümler için başvuruda bulunan çalışan öğrencilerden çalıştığı kurumun idari amirinden belirtilen şartla ilgili izin yazısı getirmelidirler.  

8.     Başvuru için sunulan belgeler iade edilmeyecektir.
 

 

      ADAY ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.     Başvuruda onaylı fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri getirilecektir.

2.     Kesin Kayıt Beyannamesi (Enstitü Müdürlüğünden veya enstitü http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html web sayfasından alınacaktır),

3.     Özgeçmiş,

4.     4 adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak uygun bir biçimde olacaktır)

5.     Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

6.     Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Sevk tehir işlemleri; öğrencinin dilekçeli başvurusu üzerine yapılmaktadır),

       

- Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

- Online başvuru bilgilerinin, kesin kayıt beyannamesindeki bilgiler ile evrak fotokopilerinin asılları veya noter tasdikli suretleri arasında sunulan belgelerin uygunsuzluğu halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilecektir.

Not : Bir öğrenci adayı; sadece bir anabilim dalı Yüksek Lisans programına ve başvuruda bulunduğu anabilim dalı yüksek lisans programından  farklı bir anabilim dalı Doktora programına başvuruda bulunabilir.

 

 

Online Başvuru Kaydı

Başvurular http://enstitu.erciyes.edu.tr/ adresinden veya http://sagens.erciyes.edu.trden elektronik ortamda yapılıp, işlemin tamamlanmasından sonra ekranda görülecek başvuru numarası, http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html adresinden alacakları başvuru dilekçesi üzerine yazılarak diğer evraklar ile birlikte eksiksiz olarak son evrak teslim tarihine kadar enstitü müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. Elektronik ortamda başvuru yapmayanların evrakları alınmayacak, elektronik ortamda başvuru yapıp da evraklarını Enstitümüze teslim etmeyen adayların başvuruları iptal edilecektir.

Online Başvuru Kaydı ve Evrak Teslim Tarihi    

26-29 ağustos 2013 perşembe günü saat : 12:00’a kadar online başvuru
(17:00’dan sonra evrak teslimi yapılmayacaktır).

Başvuruların İlanı

02 Eylül 2013 günü saat 13:00’dan itibaren

Evrak Teslim Yeri              

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat

Giriş Sınavları  Tarihi            

Yüksek Lisans ve Doktora : 03-04Eylül 2013 Saat : 10:00-16:00

 

Giriş Sınavları Yeri                 

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat

Kazananların İlanı          

05Eylül 2013 Saat :13:00’dan itibaren

Kazananların Kesin Kaydı      

05 Eylül 2013 Saat 13:00-17:00 – 06 Eylül 2013 saat : 09:00 - 17:00’a kadar.

Yedeklerin Müracaatı       

09Eylül 2013 Saat : 09:00 -12:00

Yedeklerin Kesin Kaydı    

09Eylül 2013 Saat : 13:00 -17:00

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013