Yeni Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri


05 Eylül 2013 saat 13:00-17:00’dan 06 Eylül 2013 saat 09:00-17:00’a kadar

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1.     4 fotoğraf

2.     Nüfus kağıdı fotokopisi

3.     Kesin kayıtta verilen tüm belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri

4.     Askerlik durum belgesi (aslı) veya terhis belgesi (fotokopisi) (Erteleme talebinde bulunacak öğrenciler; Enstitüden alacakları dilekçeyi doldurup öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir. Sevke tabi olanlar mağdur olmamaları için başvuru dilekçelerini kesin kayıt evrakları ile birlikte vermelidirler)

5.     Özgeçmiş

6.     Kesin kayıt beyannamesi (enstitüden alınıp doldurularak öğrenci adayının ıslak imzalı beyannamesi ile teslim edilecektir.)


7.                  Yukarıdaki belgeler enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir. 06 Eylül 2013 saat 17:00’a kadar kesin kaydını yaptırmayan adayların kaydı silinecek olup, yedek adayların başvuruları alınacaktır.

Yedeklerin Müracaatı : 09 Eylül 2013 Saat 09.00-12:00 a kadar

Yedeklerin Kaydı       : 09 Eylül 2013 Saat 13:00-17:00 a kadar


Ders seçmeler ile ilgili dikkat edilecek hususlar;

-     KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ : 09 - 13 Eylül 2013

YENİ ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇME TARİHİ : 09-10 Eylül 2013

ESKİ ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ:  11-13 Eylül 2013

-         Kesin kayıt yaptıran öğrenci http://obisis.erciyes.edu.tr/ adresinden öğrenci nosunu girerek şifre alacaktır.

-         Şifre alma işleminden sonra öğrenci kendisine sistemden danışmanı ile birlikte ders ataması yapacaktır (Şifre alamayan öğrenci işleri ile görüşerek OBİSİS’ten kimlik bilgilerini tekrar kontrol ettirmeleri gerekecektir).

-         Ders ataması bittikten sonra form danışman onayına gönderilecektir.

-         Onaydan sonra ders kayıt formundan 4 adet çıktı alınarak dersi veren öğretim üyelerine bizzat imzalattırılacaktır.

-         Ders kayıt formunun 1 nüshası öğrenci, 1 nüshası danışman, 1 nüshası anabilim dalı başkanlığı ve 1 nüshasıda enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013