Eski Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri


KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ : 10 EYLÜL – 14 EYLÜL 2012

YENİ ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇME TARİHİ : 10-11 EYLÜL 2012

ESKİ ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ:12-14 EYLÜL 2012

 

Not: Normal eğitim süresini aşmayan (Bilimsel Hazırlık programlarında 1 yıl, Yüksek Lisans programlarında 2 yıl, doktora programlarında ise 4 yıl süre ile eğitim gören) öğrenciler öğrenim harcı yatırmayacaklardır. Normal eğitim sürelerini aşan öğrenciler öğrenim harçlarını yatıracaklardır.

 

DERS DÖNEMİ Öğrencileri;

·         http://obisis.erciyes.edu.tr/ adresinden kendisine sistemden danışmanı ile birlikte ders ataması yapacaktır.

·         Ders ataması bittikten sonra form danışman onayına gönderilecektir.

·         Onaydan sonra ders kayıt formunun danışman programından 4 adet çıktısı alınarak dersi veren öğretim üyelerine bizzat imzalattırılacaktır.

·         Ders kayıt formunun 1 nüshası öğrenci, 1 nüshası danışman, 1 nüshası anabilim dalı başkanlığı ve 1 nüshası da enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

TEZ DÖNEMİ Öğrencileri;

·         Danışmanın açması durumunda Uzmanlık Alan Dersi zorunlu olarak seçilecektir.

·         Tez çalışması dersi zorunludur.

·         Doktora Tez dönemi öğrencilerinin ise almak zorunda olduğu “EGB 601 Gelişim ve Öğrenme 303” ile “EGB 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 324” isimli derslerini daha önceden almamış olmak şartıyla seçmek zorundadırlar.

·         Ders ataması bittikten sonra form danışman onayına gönderilecektir.

·         Onaydan sonra ders kayıt formunun danışman programından 4 adet çıktısı alınarak dersi veren öğretim üyelerine bizzat imzalattırılacaktır.  

·         Ders kayıt formunun 1 nüshası öğrenci, 1 nüshası danışman, 1 nüshası anabilim dalı başkanlığı ve 1 nüshası da enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

·         Doktora Tez Dönemi öğrencileri http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/DR/ tez_calisma_raporu.doc  adresinden temin ederek dolduracakları “Doktora Tez Çalışma Raporu”  formunu da kayıt yenileme evrakları ile birlikte getirmek zorundadırlar.

 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012