2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi
Mülakat Tarih, Saat ve Sınav Yerleri


 

No

Anablimi Dalı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Yeri

1.      

Tıbbi Genetik

03.09.2013

Saat 10:00

204
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 

2. 

Egzersiz Fizyoloji

03.09.2013

Saat 10:00

203
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

3.      

Pedodonti Ortak Prg. (Ankara Üniv. ile)

03.09.2013

Saat 10:00

Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Dershanesi

4.      

Vet. Besin Hijyeni ve Teknolojisi

03.09.2013

Saat:10:00

303
 Nolu
Dershane
Sosyal Bilimler   Enstitüsü

5.      

Vet. Fizyoloji

03.09.2013

Saat:10:00

304
 Nolu
Dershane
Sosyal Bilimler   Enstitüsü

6.      

Vet.Cerrahi

03.09.2013

Saat 10:00

Yönetim Kurulu Odası
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

7.      

Vet.Doğum ve Jinekoloji

03.09.2013

Saat 10:00

305
 Nolu
Dershane
Sosyal Bilimler   Enstitüsü

8.      

Vet.Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

03.09.2013

Saat 10:00

306
 Nolu
Dershane
Sosyal Bilimler   Enstitüsü

9.      

Vet.Zootekni

03.09.2013

Saat 10:00

307
 Nolu
Dershane
Sosyal Bilimler   Enstitüsü

10.   

Ecz. Biyokimya

03.09.2013

Saat 10:00

Seminer Odası
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

11.   

Hemşirelik Çocuk Sağ. Ve Hast. Hem.

03.09.2013

Saat 10:00

202
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

12.   

Hemşirelik İç Hast. Hem.

03.09.2013

Saat 10:00

202
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

13.   

Hemşirelik Kadın-Doğ. Sağ. Hast. Hem.

03.09.2013

Saat 10:00

202
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

14.   

Hemşirelik Ruh Sağlığı ve Hast. Hem.

03.09.2013

Saat 10:00

202
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

15.   

Hemşirelik Halk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği

03.09.2013

Saat 10:00

202
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

16.   

Ağız diş çene Cerrahisi

03.09.2013

Saat 10:00

 

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Dershanesi

17.   

Beden Eğitim ve Spor  Bilim. (Doktora)

03.09.2013

Saat 10:00

Toplantı Odası
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

18.   

Ecz. Farmakognozi

03.09.2013

Saat 11:00

201
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

19.   

Farmakoloji

03.09.2013

Saat 13:00

201
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

20.   

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

03.09.2013

Saat 13:00

Yönetim Kurulu
Odası

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

21.   

Kök Hücre Bilimleri

03.09.2013

Saat 13:00

204
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

22.   

Fizyoloji

03.09.2013

Saat 13:00

203
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

23.   

Beslenme ve Diyetetik

03.09.2013

Saat 13:00

 Müdür Yrd. Odası -1
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

24.   

Vet. Fizyoloji
(Ortak Prg.) 
(Kırıkkale Üniv.ile)

03.09.2013

Saat 14:00

304
 Nolu
Dershane
Sosyal Bilimler   Enstitüsü

25.   

Ecz. Analitik Kimya

03.09.2013

Saat 15:00

201
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

26.   

Anatomi

04.09.2013

Saat 10:00

Müdür Yrd. Odası -2
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

27.   

Biyoistatistik

04.09.2013

Saat 10:00

303
 Nolu
Dershane
Sosyal Bilimler   Enstitüsü

28.   

Halk Sağlığı

04.09.2013

Saat :10:00

Seminer
Odası

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

29.   

Tıbbi Biyoloji

04.09.2013

Saat 10:00

203
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

30.   

Vet. Dölerme ve Suni Tohumlama

04.09.2013

Saat:10:00

Müdür
Odası

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

31.   

Vet. Anatomi

04.09.2013

Saat 10:00

Yönetim Kurulu
Odası

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

32.   

Vet.Anatomi
(Ortak Prg.)
(Selçuk Üniv. ile)

04.09.2013

Saat 10:00

Yönetim Kurulu
Odası

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

33.   

Vet. Histoloji-Emb

04.09.2013

Saat 10:00

304
 Nolu
Dershane
Sosyal Bilimler   Enstitüsü

34.   

Vet.Parazitoloji

04.09.2013

Saat 10:00

201
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

35.   

Hemsirelik Yüksek Lisans

04.09.2013

Saat 10:00

202
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

36.   

Beden Eğitim ve Spor  Bilim. (Yük.Lis.)

04.09.2013

Saat 10:00

Toplantı Odası
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

37.   

Tıp Mikrobiyoloji

04.09.2013

Saat 10:00

305
 Nolu
Dershane
Sosyal Bilimler   Enstitüsü

38.   

Biyokimya

04.09.2013

Saat 10:30

204
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

39.   

Vet. Parazitoloji
(Ortak Prg.) 
(Cumhuriyet Üniv. ile)

04.09.2013

Saat 11:00

201
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

40.   

Vet.İç Hastalıkları

04.09.2013

Saat 13:00

Yönetim Kurulu
Odası

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

41.   

Vet.Mikrobiyoloji

04.09.2013

Saat 13:00

203
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

42.   

Vet.Farm-Toksikoloji
(Ortak Prg.) (Cumhuriyet Üniv. ile)

04.09.2013

Saat 13:30

Seminer
Odası

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

43.   

Vet.Farmakoloji-Toksikoloji

04.09.2013

Saat 13:30

Seminer
Odası

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

44.   

 Histoloji ve Embriyoloji

04.09.2013

Saat 14:00

Müdür
Odası

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

45.   

Biyofizik

04.09.2013

Saat 14:00

201
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

46.   

Parazitoloji

04.09.2013

Saat 14:00

Toplantı Odası
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

47.   

Vet. Besin Hijyeni ve Teknolojisi
( Ortak Prg )
( Kırıkkale Üniv. ile )

04.09.2013

Saat 14:00

303
 Nolu
Dershane
Sosyal Bilimler   Enstitüsü

48.   

Vet. Mikrobiyoloji (Ortak Prg.) 
(Kırıkkale Üniv.İle)

04.09.2013

Saat 14:00

204
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

49.   

Tıbbi Biyoloji
(Ortak Prg.) (Gaziosmanpaşa Üniv.ile)

04.09.2013

Saat 14:00

203
 Nolu
Dershane
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

50.   

Vet.Patoloji
(Ortak Prg)

(Selçuk Üniv. ile)

04.09.2013

Saat 14:00

304
 Nolu
Dershane
Sosyal Bilimler   Enstitüsü


 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013