ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı 
Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi (Yatay Geçiş) Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

AYŞE ŞENER

81,515 x 0,50

72,50 x 0,15

88,63 x 0,15

0,00 x 0,20

64,927


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Eczacılık Analitik Kimya Ana Bilim Dalı 
Eczacılık Analitik Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

TİMUR DEMİRHAN

78,203 x 0,50

90,00 x 0,15

81,33 x 0,15

0,00 x 0,20

64,801

2

İREM FADILOĞLU

63,338 x 0,50

0,00 x 0,15

75,26 x 0,15

0,00 x 0,20

42,958ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Eczacılık Biyokimya Ana Bilim Dalı 
Eczacılık Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

EMEL BAĞIŞ

87,379 x 0,50

43,75 x 0,15

70,83 x 0,15

0,00 x 0,20

60,876

2

ALPTUĞ YASİR ASLAN

88,350 x 0,50

20,00 x 0,15

70,60 x 0,15

0,00 x 0,20

57,765

3

ALİ İHSAN ALBAYRAK

84,463 x 0,50

27,50 x 0,15

72,09 x 0,15

0,00 x 0,20

57,170

4

ESRA ÇEVİKER

68,560 x 0,50

38,75 x 0,15

73,40 x 0,15

0,00 x 0,20

51,102

5

AHMET YAĞMUR

74,823 x 0,50

23,75 x 0,15

66,86 x 0,15

0,00 x 0,20

51,003

6

GÜLER İREM KÖŞKER

62,584 x 0,50

31,25 x 0,15

74,99 x 0,15

0,00 x 0,20

47,228

7

SERCAN FİDAN

66,664 x 0,50

0,00 x 0,15

79,23 x 0,15

0,00 x 0,20

45,217

8

ELMAS REYHANER

67,193 x 0,50

0,00 x 0,15

76,90 x 0,15

0,00 x 0,20

45,132

9

ASLI ÖZGE AĞKAYA

63,550 x 0,50

0,00 x 0,15

78,06 x 0,15

0,00 x 0,20

43,484

10

EDANAZ KÖKÇÖL

64,956 x 0,50

0,00 x 0,15

67,33 x 0,15

0,00 x 0,20

42,578

11

NAİLE SEHER DURNA

58,982 x 0,50

0,00 x 0,15

68,50 x 0,15

0,00 x 0,20

39,766

12

SEHER ÖNEN

61,921 x 0,50

0,00 x 0,15

54,73 x 0,15

0,00 x 0,20

39,170


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Eczacılık Farmakognozi Ana Bilim Dalı 
Eczacılık Farmakognozi Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

NERİMAN EDA BAYIR

91,096 x 0,50

0,00 x 0,15

72,46 x 0,15

0,00 x 0,20

56,417


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Ana Bilim Dalı 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

AYŞE ŞENER TAPLAK

75,566 x 0,50

62,50 x 0,15

89,50 x 0,15

0,00 x 0,20

60,583


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Ana Bilim Dalı 
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

DERYA DAĞDELEN

61,348 x 0,50

58,75 x 0,15

65,00 x 0,15

0,00 x 0,20

49,237


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Ana Bilim Dalı 
Halk Sağlığı Hemşireliği (Yatay Geçiş) Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

ŞENAY ŞERMET

73,087 x 0,50

60,00 x 0,15

80,67 x 0,15

0,00 x 0,20

57,644


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Ana Bilim Dalı 
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

PINAR YEŞİL

73,861 x 0,50

60,00 x 0,15

94,63 x 0,15

0,00 x 0,20

60,125

2

GÜRCAN SOLMAZ

75,135 x 0,50

57,50 x 0,15

86,70 x 0,15

0,00 x 0,20

59,198


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Ana Bilim Dalı 
Kadın Doğum Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

FUNDA TOSUN GÜLEROĞLU

78,972 x 0,50

68,75 x 0,15

81,33 x 0,15

0,00 x 0,20

61,998

2

DİDEM TİRKEŞ

70,836 x 0,50

75,00 x 0,15

88,65 x 0,15

0,00 x 0,20

59,966

3

ESRA KÜÇÜK

71,000 x 0,50

81,25 x 0,15

80,16 x 0,15

0,00 x 0,20

59,712

4

NURDAN AYMELEK ÇAKIL

70,793 x 0,50

55,00 x 0,15

74,10 x 0,15

0,00 x 0,20

54,761


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Ana Bilim Dalı 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

ESİN CERİT

80,425 x 0,50

60,00 x 0,15

83,20 x 0,15

0,00 x 0,20

61,693


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

CANSU ÜNALDI

75,000 x 0,50

35,00 x 0,15

81,33 x 0,15

0,00 x 0,20

54,950

2

EMİNE YÜKSEL

66,304 x 0,50

0,00 x 0,15

64,06 x 0,15

0,00 x 0,20

42,761


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı 
Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

ZELİHA DOĞAN

82,000 x 0,50

57,50 x 0,15

80,86 x 0,15

0,00 x 0,20

61,754

2

ALİ TURAN

88,231 x 0,50

27,50 x 0,15

68,50 x 0,15

0,00 x 0,20

58,516

3

DAMLA ÇAKIR

75,746 x 0,50

45,00 x 0,15

69,90 x 0,15

0,00 x 0,20

55,108

4

YEŞİM HALİLOĞLU

67,977 x 0,50

50,00 x 0,15

57,30 x 0,15

0,00 x 0,20

50,083

5

GAMZE KARADAŞ

68,784 x 0,50

27,50 x 0,15

72,93 x 0,15

0,00 x 0,20

49,456

6

RUKİYE NUR ÜNSAL

60,338 x 0,50

31,00 x 0,15

64,30 x 0,15

0,00 x 0,20

44,464

7

ŞERİFE AYDEMİR

62,876 x 0,50

17,50 x 0,15

64,06 x 0,15

0,00 x 0,20

43,672


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı 
Tıbbi Biyoloji Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

PINAR ATALAY DÜNDAR

83,518 x 0,50

67,50 x 0,15

87,86 x 0,15

0,00 x 0,20

65,063

2

TENZİLE DENİZ TOKLUMAN

73,630 x 0,50

77,50 x 0,15

85,06 x 0,15

0,00 x 0,20

61,199

3

FATMA ŞAHİN

71,389 x 0,50

63,75 x 0,15

87,86 x 0,15

0,00 x 0,20

58,436


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Anatomi Ana Bilim Dalı 
Tıp Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

ZEHRA ALBASLAN

82,157 x 0,50

28,75 x 0,15

90,43 x 0,15

0,00 x 0,20

58,955

2

ERTUĞRUL DAĞLI

70,329 x 0,50

23,75 x 0,15

77,13 x 0,15

0,00 x 0,20

50,297

3

ÖMER ÖDEK

70,650 x 0,50

0,00 x 0,15

59,14 x 0,15

0,00 x 0,20

44,196

4

SUZAN DEMİRTAŞ

62,012 x 0,50

0,00 x 0,15

69,66 x 0,15

0,00 x 0,20

41,455

  

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Anatomi Ana Bilim Dalı 
Tıp Anatomi Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

MUHAMMET MUSTAFA GÜLAÇTI

72,367 x 0,50

58,75 x 0,15

74,10 x 0,15

0,00 x 0,20

56,111

2

DİCLE ÇAYAN

70,079 x 0,50

62,25 x 0,15

68,71 x 0,15

0,00 x 0,20

54,684


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Biyokimya Ana Bilim Dalı 
Tıp Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

BURCU ÖZDEMİR

78,476 x 0,50

68,75 x 0,15

66,40 x 0,15

0,00 x 0,20

59,510


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Biyokimya Ana Bilim Dalı 
Tıp Biyokimya Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

ŞEYMA DADI

84,371 x 0,50

71,25 x 0,15

91,60 x 0,15

0,00 x 0,20

66,613

2

AYLİN PEKER

78,998 x 0,50

72,50 x 0,15

85,06 x 0,15

0,00 x 0,20

63,133

3

LEYLA ÇİMEN

77,172 x 0,50

62,50 x 0,15

79,23 x 0,15

0,00 x 0,20

59,845


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Farmakoloji Ana Bilim Dalı 
Tıp Farmakoloji Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

AYŞE KÜBRA KARABOĞA

89,767 x 0,50

73,75 x 0,15

88,56 x 0,15

0,00 x 0,20

69,230


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Fizyoloji Ana Bilim Dalı 
Tıp Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

MİNE YALÇIN

79,223 x 0,50

22,50 x 0,15

85,06 x 0,15

0,00 x 0,20

55,746

2

FERDİ KARAKAYA

71,714 x 0,50

20,00 x 0,15

64,06 x 0,15

0,00 x 0,20

48,466

3

KAMİLE YAZGAN

67,796 x 0,50

20,00 x 0,15

68,73 x 0,15

0,00 x 0,20

47,207

4

EBRU EROL

64,850 x 0,50

0,00 x 0,15

83,20 x 0,15

0,00 x 0,20

44,905


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Fizyoloji Ana Bilim Dalı 
Tıp Fizyoloji Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

ŞEHRAZAT KAVRAAL

69,224 x 0,50

62,50 x 0,15

79,70 x 0,15

0,00 x 0,20

55,942


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Histoloji - Embriyoloji Ana Bilim Dalı 
Tıp Histoloji - Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

BÜŞRA AYNEKİN

78,218 x 0,50

62,50 x 0,15

79,46 x 0,15

0,00 x 0,20

60,403

2

EMİN KAYMAK

73,948 x 0,50

66,25 x 0,15

88,80 x 0,15

0,00 x 0,20

60,232

3

TAYFUN CEYLAN

81,811 x 0,50

22,50 x 0,15

74,94 x 0,15

0,00 x 0,20

55,521

4

SEDA NUR ERDOĞDU

77,757 x 0,50

52,50 x 0,15

54,73 x 0,15

0,00 x 0,20

54,963

5

MEHMET GÜNAY UYAR

75,838 x 0,50

38,75 x 0,15

71,76 x 0,15

0,00 x 0,20

54,495

6

BETÜL PATAT

70,097 x 0,50

45,00 x 0,15

80,86 x 0,15

0,00 x 0,20

53,928

7

HALİME DANA

73,897 x 0,50

28,75 x 0,15

70,13 x 0,15

0,00 x 0,20

51,781

8

BÜŞRA DÜZGÜN

77,252 x 0,50

0,00 x 0,15

82,26 x 0,15

0,00 x 0,20

50,965

9

BURAK CİHAD CANER

63,894 x 0,50

27,50 x 0,15

63,83 x 0,15

0,00 x 0,20

45,647

10

ESRA ERDEM

64,387 x 0,50

25,00 x 0,15

62,43 x 0,15

0,00 x 0,20

45,308

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Histoloji - Embriyoloji Ana Bilim Dalı 
Tıp Histoloji - Embriyoloji Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

SUNAY TEKİN

81,535 x 0,50

70,00 x 0,15

92,76 x 0,15

0,00 x 0,20

65,182

2

ZEYNEP AYVALI

76,650 x 0,50

62,50 x 0,15

79,46 x 0,15

0,00 x 0,20

59,619

3

İDRİS KOYUNCU

71,413 x 0,50

67,50 x 0,15

82,26 x 0,15

0,00 x 0,20

58,171

4

SEMA AVCI

66,467 x 0,50

66,25 x 0,15

96,96 x 0,15

0,00 x 0,20

57,715


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Parazitoloji Ana Bilim Dalı 
Tıp Parazitoloji Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

MERVE YÜRÜK

80,268 x 0,50

76,25 x 0,15

94,16 x 0,15

0,00 x 0,20

65,696

2

BORA ÖZKAN

77,770 x 0,50

68,75 x 0,15

70,53 x 0,15

0,00 x 0,20

59,777


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Parazitoloji Ana Bilim Dalı 
Tıp Parazitoloji (Yatay Geçiş) Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

HARUN ŞENOL KIZANOĞLU

69,391 x 0,50

76,25 x 0,15

90,27 x 0,15

0,00 x 0,20

59,673

2

YUNUS UYAR

66,937 x 0,50

67,50 x 0,15

97,90 x 0,15

0,00 x 0,20

58,278


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Anatomi Ana Bilim Dalı 
Veteriner Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

DİLEK OKŞAR

72,106 x 0,50

27,50 x 0,15

63,60 x 0,15

0,00 x 0,20

49,718


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Anatomi Ortak Program (Selçuk Üniv.) Ana Bilim Dalı 
Veteriner Anatomi Ortak Program (Selçuk Üniv.) Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

İMDAT ORHAN

76,378 x 0,50

70,00 x 0,15

63,60 x 0,15

0,00 x 0,20

58,229


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Cerrahi Ana Bilim Dalı 
Veteriner Cerrahi Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

EMRE AŞKIN

68,925 x 0,50

40,00 x 0,15

70,83 x 0,15

0,00 x 0,20

51,087

2

HASAN HÜSEYİN ALTUNTAŞ

75,346 x 0,50

0,00 x 0,15

66,63 x 0,15

0,00 x 0,20

47,668

3

GÖRKEM ÇAKAN

64,530 x 0,50

0,00 x 0,15

63,83 x 0,15

0,00 x 0,20

41,840


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Cerrahi Ana Bilim Dalı 
Veteriner Cerrahi Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

YASEMİN KİRAZ

81,152 x 0,50

67,00 x 0,15

62,90 x 0,15

0,00 x 0,20

60,061

2

MUHAMMED KAAN YÖNEZ

78,950 x 0,50

58,75 x 0,15

76,43 x 0,15

0,00 x 0,20

59,752

3

ÖZLEM EGEDEN

65,390 x 0,50

80,00 x 0,15

70,00 x 0,15

0,00 x 0,20

55,195


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji Ana Bilim Dalı 
Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

MEHMET BOZDAĞ

57,500 x 0,50

28,75 x 0,15

59,63 x 0,15

0,00 x 0,20

42,007

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji (Ortak Program Cumhuriyet Üniv.ile) Ana Bilim Dalı 
Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji (Ortak Program Cumhuriyet Üniv.ile) Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

RESUL EMRE YILMAZER

63,891 x 0,50

0,00 x 0,15

60,66 x 0,15

0,00 x 0,20

41,044


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji (Ortak Program Cumhuriyet Üniv.ile) Ana Bilim Dalı 
Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji (Ortak Program Cumhuriyet Üniv.ile) Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

ÜMMÜHAN YEŞİLÖZ

62,514 x 0,50

70,00 x 0,15

60,10 x 0,15

0,00 x 0,20

50,772


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Fizyoloji Ortak Program (Kırıkkale Üniv.) Ana Bilim Dalı 
Veteriner Fizyoloji Ortak Program (Kırıkkale Üniv.) Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

İLYAS GÖKTAŞ

74,400 x 0,50

57,50 x 0,15

70,83 x 0,15

0,00 x 0,20

56,450


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

ÖZLEM KÖKNUR

61,906 x 0,50

26,25 x 0,15

64,06 x 0,15

0,00 x 0,20

44,499


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı 
Veteriner Histoloji-Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

MURAT KUZKALE

74,302 x 0,50

0,00 x 0,15

65,82 x 0,15

0,00 x 0,20

47,024


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı 
Veteriner Histoloji-Embriyoloji Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

İLKAY YALÇINKAYA

74,747 x 0,50

55,00 x 0,15

62,20 x 0,15

0,00 x 0,20

54,954

2

SEBAHATTİN KÖKNUR

62,039 x 0,50

61,25 x 0,15

56,83 x 0,15

0,00 x 0,20

48,732


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Veteriner İç Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

SEFA GÜZEL

64,459 x 0,50

37,50 x 0,15

74,56 x 0,15

0,00 x 0,20

49,039

2

BURAK DOĞAN

76,265 x 0,50

0,00 x 0,15

61,03 x 0,15

0,00 x 0,20

47,287

3

BÜLENT TOPAKTAŞ

57,598 x 0,50

0,00 x 0,15

66,72 x 0,15

0,00 x 0,20

38,807


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 
Veteriner Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

MEHMET ONUR GÖKDAĞ

71,822 x 0,50

23,75 x 0,15

66,86 x 0,15

0,00 x 0,20

49,502

2

FERYAL YÜKSEK

58,366 x 0,50

26,25 x 0,15

54,50 x 0,15

0,00 x 0,20

41,296

3

MİTHAT COŞĞUN

56,202 x 0,50

0,00 x 0,15

65,78 x 0,15

0,00 x 0,20

37,968


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Parazitoloji Ana Bilim Dalı 
Veteriner Parazitoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

ÖMER TÜRKMEN

69,492 x 0,50

0,00 x 0,15

83,43 x 0,15

0,00 x 0,20

47,260


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Parazitoloji Ortak Program (Cumhuriyet Üniv.) Ana Bilim Dalı 
Veteriner Parazitoloji Ortak Program (Cumhuriyet Üniv.) Tezli Yüksek Lisans Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

ERKAN ÖZKAN

81,226 x 0,50

52,50 x 0,15

68,50 x 0,15

0,00 x 0,20

58,763


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Parazitoloji Ortak Program (Cumhuriyet Üniv.) Ana Bilim Dalı 
Veteriner Parazitoloji Ortak Program (Cumhuriyet Üniv.) Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

HAKAN YEŞİLÖZ

63,878 x 0,50

57,50 x 0,15

94,40 x 0,15

0,00 x 0,20

54,724


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Zootekni Ana Bilim Dalı 
Veteriner Zootekni Doktora Programı
2012-2013 BAHAR DÖNEMİ
Mülakata Katılacak Öğrenci Listesi

No

İsim

Ales

Y.Dil

Mezuniyet

Mülakat

Toplam

1

AYSEL ERASLAN ŞAKAR

77,753 x 0,50

72,50 x 0,15

79,70 x 0,15

0,00 x 0,20

61,706

2

ESMA GAMZE İLGAR

78,202 x 0,50

78,75 x 0,15

69,20 x 0,15

0,00 x 0,20

61,294

3

AHMET GÜRKAN GENÇ

71,279 x 0,50

57,50 x 0,15

82,03 x 0,15

0,00 x 0,20

56,569


 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012