Yeni Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri


06 Eylül 2012 saat 13:00’dan 07 Eylül 2012 saat 16:00’a kadar

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1.     4 fotoğraf

2.     Nüfus kağıdı fotokopisi

3.     Kesin kayıtta verilen tüm belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri

4.     Askerlik durum belgesi (aslı) veya terhis belgesi (fotokopisi) (Erteleme talebinde bulunacak öğrenciler; Enstitüden alacakları dilekçeyi doldurup öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir-Aralık 2012 celbinde sevke tabi olanlar mağdur olmamaları için başvuru dilekçelerini kesin kayıt evrakları ile birlikte vermelidirler)

5.     Özgeçmiş

6.     Kesin kayıt beyannamesi (enstitüden alınacak)

7.     ÖSYM şifresi (Bu şifre ile ALES, yabancı dil çıktıları enstitüden alınacaktır)

NOT : Kesin kayıt yaptıran öğrencilerimiz öğrenim harcı yatırmayacaklardır.

Yukarıdaki belgeler enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir. 07 Eylül saat 16:00’a kadar kesin kaydını yaptırmayan adayların kaydı silinecek olup, yedek adayların başvuruları alınacaktır.

Ders seçmeler ile ilgili dikkat edilecek hususlar;

-     KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ : 10 EYLÜL – 14 EYLÜL 2012

YENİ ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇME TARİHİ : 10-11 EYLÜL 2012

ESKİ ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ:12-14 EYLÜL 2012

-         Kesin kayıt yaptıran öğrenci http://obisis.erciyes.edu.tr/ adresinden öğrenci nosunu girerek şifre alacaktır.

-         Şifre alma işleminden sonra öğrenci kendisine sistemden danışmanı ile birlikte ders ataması yapacaktır (Şifre alamayan öğrenci işleri ile görüşerek OBİSİS’ten kimlik bilgilerini tekrar kontrol ettirmeleri gerekecektir).

-         Ders ataması bittikten sonra form danışman onayına gönderilecektir.

-         Onaydan sonra ders kayıt formundan 4 adet çıktı alınarak dersi veren öğretim üyelerine bizzat imzalattırılacaktır.

-         Ders kayıt formunun 1 nüshası öğrenci, 1 nüshası danışman, 1 nüshası anabilim dalı başkanlığı ve 1 nüshasıda enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

YEDEK ÖĞRENCİLERİN

-         MÜRACAATI: 10 EYLÜL 2012 SAAT 09:00 – 12:00’kadar

-         KESİN KAYITLARI: 10 EYLÜL 2012 SAAT 13:00 – 16:00’a kadar

 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012