KAYITLI ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ : 06– 10 Şubat 2017

ÖNCELİKLİ OLARAK YENİ ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇME TARİHİ : 06-07 Şubat 2017

ÖNCELİKLİ OLARAK ESKİ ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ: 08-10 Şubat 2017

DERS DÖNEMİ Öğrencileri;

http://obisis.erciyes.edu.tr/ adresinden kendisine danışmanı ile birlikte ders ataması yapacaktır.

Ders Döneminde (1. Veya 2. Dönem ) Seminer dersi ile Araştırma ve yayın Etiği (SBA 000)  veya Bilimsel Araştırma Teknikleri (SBB 000) derslerinden birinin alınması zorunludur. Bu dersleri alıp başarılı olmadan tez dönemine geçilemez.

Öğrenciler seçmeli ders İngilizce 1, 2 (hangisi açıksa) seçebilirler. Enstitümüzde açılan İngilizce dersi temel ve sağlık bilimleri alanı ile ilgili olup kredisiz haftada 2 saattir.

Ders ataması bittikten sonra form danışman onayına gönderilir.

Danışman Onayından sonra ders kayıt formunun danışman programından 4 adet çıktısı alınarak dersi veren öğretim üyelerine bizzat imzalattırılacaktır.(Öğretim üyesi imzası bulunmayan ders formaları enstitü öğrenci işleri tarafından alınmayacak seçilen dersler geçersiz kılınacaktır.) Ders kayıt formunda dersi veren öğretim üyesinin imzası bulunmayan dersler ile ilgili çıkacak olumsuzluklardan öğrenci sorumludur.

Ders kayıt formunun 1 nüshası öğrenci, 1 nüshası danışman, 1 nüshası anabilim dalı başkanlığı ve 1 nüshası da enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

TEZ DÖNEMİ Öğrencileri;

Uzmanlık Alan Dersi Yüksek lisans öğrencileri için 2 dönem,(Uzmanlık Alan Dersi 1,2) Doktora öğrencileri için 4 dönem (Uzmanlık Alan Dersi 1,2,3,4)  zorunlu olarak seçilecektir. Tez çalışması dersi zorunludur. Yüksek Lisans öğrencileri için 2 dönem (Tez Çalışması Dersi 1,2) Doktora öğrencileri için 4 dönem (Tez Çalışması Dersi 1,2,3,4)

Doktora Tez dönemi öğrencileri Seçmeli olan “EGB 601 Gelişim ve Öğrenme (303)” ile “EGB 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (324)” dersleri alabilirler.

Ders ataması bittikten sonra form danışman onayına gönderilecektir.
ÖNEMLİ:

Danışman Onayından sonra ders kayıt formunun danışman programından 4 adet çıktısı alınarak dersi veren öğretim üyelerine bizzat imzalattırılacaktır.(Öğretim üyesi imzası bulunmayan ders formaları enstitü öğrenci işleri tarafından alınmayacak seçilen dersler geçersiz kılınacaktır.) Ders kayıt formunda dersi veren öğretim üyesinin imzası bulunmayan dersler ile ilgili çıkacak olumsuzluklardan öğrenci sorumludur.

Ders kayıt formunun 1 nüshası öğrenci, 1 nüshası danışman, 1 nüshası anabilim dalı başkanlığı ve 1 nüshası da enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

Doktora Tez Dönemi öğrencileri http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/DR/tez_calisma_raporu.doc  adresinden temin ederek dolduracakları “Doktora Tez Çalışma Raporu”  formunu da kayıt yenileme evrakları ile birlikte getirmek zorundadırlar.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017