KAYITLI ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ


KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ : 05-20 Eylül 2016

 

DERS DÖNEMİ Öğrencileri;

·         http://obisis.erciyes.edu.tr/ adresinden kendisine danışmanı ile birlikte ders ataması yapacaktır.

·         Ders ataması bittikten sonra form danışman onayına gönderilecektir.

·         Onaydan sonra ders kayıt formunun danışman programından 4 adet çıktısı alınarak dersi veren öğretim üyelerine bizzat imzalattırılacaktır.

         (Öğretim üyesi imzası bulunmayan ders formalar enstitü öğrenci işleri tarafından alınmayacak ve seçilen derslerde geçersiz kılınacaktır.)

·         Ders kayıt formunun 1 nüshası öğrenci, 1 nüshası danışman, 1 nüshası anabilim dalı başkanlığı ve 1 nüshası da enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

TEZ DÖNEMİ Öğrencileri;

  • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek lisans öğrencileri için 1 dönem, doktora öğrencileri için 3 dönem zorunlu olarak seçilecektir. Tez çalışması dersi zorunludur.
  • Doktora Tez dönemi öğrencileri  “EGB 601 Gelişim ve Öğrenme (303)” ile “EGB 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (324)” olan seçmeli dersleri alabilirler.
  • Ders ataması bittikten sonra form danışman onayına gönderilecektir.
    ÖNEMLİ:
  • Onaydan sonra ders kayıt formunun danışman programından 4 adet çıktısı alınarak dersi veren öğretim üyelerine bizzat imzalattırılacaktır. (Öğretim üyesi imzası bulunmayan derslerin formaları enstitü öğrenci işleri tarafından alınmayacak seçilen dersler geçersiz kılınacaktır.
  • Ders kayıt formunun 1 nüshası öğrenci, 1 nüshası danışman, 1 nüshası anabilim dalı başkanlığı ve 1 nüshası da enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.
  • Doktora Tez Dönemi öğrencileri http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/DR/tez_calisma_raporu.doc  adresinden temin ederek dolduracakları “Doktora Tez Çalışma Raporu”  formunu da kayıt yenileme evrakları ile birlikte getirmek zorundadırlar.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016