SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ KURSU 

ETKİNLİĞİN AMACI

Bu kurs Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED) ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü işbirliği ve TÜBİTAK-BİDEB-2237 programı desteği ile 26-28 Eylül 2014 tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecektir. Kursun amacı, sağlık bilimleri alanındaki araştırmacıların (özellikle doktora yeterlilik sınavını vermiş lisansüstü öğrenciler ile erken kariyer dönemindeki akademisyenler, öğretim görevlileri, yardımcı doçent düzeyindeki öğretim üyelerinin) bilimsel araştırma konusu belirleme, geliştirme ve proje hazırlama potansiyel ve kültürlerine katkı sağlamaktır.

Bu etkinlik kapsamında, önce TÜBİTAK-ARDEB Programları tanıtılacak, ardından bilimsel araştırma projesi ön hazırlığı, yazımı, başvuru süreci, değerlendirme süreçleri ile kabul edilen projelerde önemli olduğu düşünülen proje yönetimi süreçleri ele alınacaktır. Etkinlik kapsamında teorik dersler, uygulamalı ve interaktif eğitimlerin yer alacağı üç günlük (iki tam bir yarım gün) bir program, proje yürütme ve değerlendirme deneyimi olan akademisyenler tarafından yürütülecektir. Eğitim sürecinde proje yazım teknikleri ve başarı için öneriler ile yapılan yaygın hatalar hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırılması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda gerek teorik sunumlar, gerekse uygulamalı örnek proje yazım çalışmaları planlanmıştır. Program sırasında tercihen katılımcılara ait araştırma proje taslakları üzerinde eğitim oturumları da yapılacaktır. Ayrıca katılımcılara kabul ve reddedilmiş proje örnekleri sunularak, kazandıkları bilgilerin pekiştirilmesi için panel uygulamalarına örnekler verilecektir. Bu etkinlik, kapsamı itibariyle, başarılı proje yazarı/proje yürütücüsü yetiştirilmesine ve ileride TÜBİTAK ve diğer kurumlarda görev alabilecek yetkin hakem ve panelistlerin sayısının arttırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kurs etkinliği TÜBİTAK-2237 programı çerçevesinde desteklenmektedir. Katılımcıların masrafları (yol, konaklama, yemek, kursa katılım, vb.) proje bütçesinden desteklenecektir. Ödemeler TÜBİTAK tarafından tanımlanan ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

ETKİNLİK DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fak. (Koordinatör ve Eğitimci)

Prof. Dr. Petek KORKUSUZ: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eğitimci)

Prof. Dr. Necdet DEMİR: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eğitimci)

Prof. Dr. Özhan EYİGÖR: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eğitimci)

Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eğitimci)

Prof. Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Danışman)

 

KATILIM KOŞULLARI

1- Doktora derecesine sahip olmak veya doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak,

2- Daha önce TÜBİTAK-2237 programı kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,

3- Eğitim etkinliğine bir proje önerisi/fikri ile katılıyor olmak şart değilse de tercih sebebidir (TÜBİTAK’a sunulmuş bir Araştırma Projesi önerisinin olumsuz sonuçlanmış olması vb.).

KURSA BAŞVURU

Başvurular e-posta yolu ile “Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi Kursu: THED-Erciyes-2014” etkinliği koordinatörlüğü’nü üstlenmiş olan Prof. Dr. Ahmet Çevik TUFAN’a yapılmalıdır. Adaylar aşağıdaki katılım formunu eksiksiz doldurarak kısa özgeçmişleri ile birlikte en geç 12 Eylül 2014 tarihine kadar ceviktufan@yahoo.com adresine yollamalıdır.

  

KATILIMCI BAŞVURU FORMU

Adı , Soyadı

 

T.C. kimlik no

 

e-posta adresi

 

Cep telefonu

 

Yazışma adresi

 

Unvanı

 

Üniversite

 

Fakülte

 

Anabilim dalı

 

Banka adı

 

Hesap no

 

IBAN no

 

Kısa özgeçmiş

 

 

 

 

ETKİNLİK PROGRAMI

26 Eylül 2014 (Cuma)

 

Saat

Ders / Uygulama Başlığı

Eğitimci

 

AÇILIŞ

11.00-12.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

 

12.00-13.00

Öğle Yemeği ve Dinlenme

 

1. DERS

13.00-13.45

Giriş ve Sunuş, TÜBİTAK-ARDEB Projelerinin Tanıtımı: Amaç ve Program Hedeflerinin Paylaşımı

 

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN

2. DERS

13.45-14.30

Proje Yazımına Hazırlık

(Durum Tespiti, SWOT Analizi, Literatür Araştırması vb.)

 

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN

3. DERS

14.30-15.15

Araştırmanın Planlanması-I

Fikrin oluşturulması

Prof. Dr. Petek KORKUSUZ

ARA

15.15-15.30

Çay-Kahve ve

Kısa Sorular Arası

 

4. DERS

15.30-16.15

Araştırmanın Planlanması-II

Ekip oluşturulması

Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM

5. DERS

16.15-17.00

Araştırmanın Planlanması-III

Etik Kurul İzni, Yasal İzin(ler) vb.

Prof. Dr. Necdet DEMİR

6. DERS

17.00-17.45

Araştırmanın Planlanması-IV

Yöntem, Ön çalışma, Güç Analizi vb.

 

Prof. Dr. Özhan EYİGÖR

 

27 Eylül 2014 (Cumartesi)

 

Saat

Ders / Uygulama Başlığı

Eğitimci

 

1. DERS

09.00-09.45

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-I

Özet, Abstract, Anahtar Kelimeler,

Amaç ve Hedefler

Prof. Dr. Petek KORKUSUZ

2. DERS

09.45-10.30

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-II

Konu, Kapsam ve Literatür Özeti

Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM

ARA

10.30-11.00

Çay-Kahve ve

Kısa Sorular Arası

 

3. DERS

11.00-11.45

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-III

Özgün Değer

Prof. Dr. Petek KORKUSUZ

4. DERS

11.45-12.30

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-IV

Yöntem

Prof. Dr. Özhan EYİGÖR

ARA

12.30-13.30

Öğle Yemeği ve Dinlenme

 

5. DERS

13.30-14.15

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-V

Proje Yönetimi, İş-Zaman Çizelgesi, İş Paketleri ve Süreleri, Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi

Prof. Dr. Necdet DEMİR

6. DERS

14.15-15.00

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-VI

Ekip ve Araştırma Olanakları

Prof. Dr. Necdet DEMİR

ARA

15.00-15.30

Çay-Kahve ve

Kısa Sorular Arası

 

7. DERS

15.30-16.15

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-VII

Projeden Beklenen Yaygın Etki

Prof. Dr. Özhan EYİGÖR

8. DERS

16.15-17.00

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-VIII

Bütçe ve Gerekçesi

Başvurunun Tamamlanması ve

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM

9. DERS

17.00-17.45

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılmasıyla

İlgili Genel Soru-Cevap ve Tartışma

Proje Önerisi Yazarken Sıklıkla Yapılan Hatalar ve Çözüm Önerileri

Tüm Eğitimci ve Danışmanlar

 

28 Eylül 2014 (Pazar)

 

Saat

Ders / Uygulama Başlığı

Eğitimci

 

1. DERS

09.00-10.30

Uygulamalı Proje Yazım Eğitimi*

Tüm Eğitimci ve Danışmanlar

ARA

10.30-10.45

Çay-Kahve ve

Kısa Sorular Arası

 

2. DERS

10.45-12.15

Uygulamalı Proje Yazım Eğitimi*

Tüm Eğitimci ve Danışmanlar

ARA

12.15-13.00

Öğle Yemeği ve Dinlenme

 

3. DERS

13.00-14.00

Genel Soru-Cevap ve Tartışma

Genel Değerlendirme, Kapanış ve

Katılım Belgelerinin Dağıtılması

Tüm Eğitimci ve Danışmanlar

 

* Bu ders saatlerinde katılımcılar eğitmen ve danışmanlar eşliğinde kendilerine ait veya önceden hazırlanmış örnek projeler üzerinde uygulamalı eğitim alacaklardır.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014