Yeni Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri

04 Eylül 2014 saat 13:00-16:00’dan

05 Eylül 2014 saat 09:00-16:00’a kadar

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1.     2 fotoğraf

2.     Nüfus kağıdı fotokopisi

3.     Kesin kayıtta verilen tüm belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya ıslak imzalı aslı gibidir sureti olmalıdır.

4.     Askerlik durum belgesi (aslı) veya terhis belgesi (fotokopisi) (Erteleme talebinde bulunacak öğrenciler; Enstitüden alacakları dilekçeyi doldurup öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir. Sevke tabi olanlar mağdur olmamaları için başvuru dilekçelerini kesin kayıt evrakları ile birlikte vermelidirler)

5.     Özgeçmiş

6.     Kesin kayıt beyannamesi (enstitüden alınıp doldurularak öğrenci adayının ıslak imzalı beyannamesi ile teslim edilecektir.)


7.                  Yukarıdaki belgeler enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir. 05 Eylül 2014 saat 16:00’a kadar kesin kaydını yaptırmayan adayların kaydı silinecek olup, yedek adayların başvuruları alınacaktır.

Yedeklerin Müracaatı : 08 Eylül 2014 Saat 09.00-12:00 a kadar

Yedeklerin Kaydı       : 08 Eylül 2014 Saat 13:00-17:00 a kadar


Ders seçmeler ile ilgili dikkat edilecek hususlar;

-     KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ : 08 - 12  Eylül 2014

ÖNCELİKLİ OLARAK YENİ ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇME TARİHİ : 08-09 Eylül 2014

ÖNCELİKLİ OLARAK ESKİ ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ:  10-12 Eylül 2014

-         Kesin kayıt yaptıran öğrenci http://obisis.erciyes.edu.tr/ adresinden öğrenci numarasını girerek şifre alacaktır.

-         Şifre alma işleminden sonra öğrenci kendisine sistemden danışmanı ile birlikte ders ataması yapacaktır (Şifre alamayan öğrenci işleri ile görüşerek OBİSİS’ten kimlik bilgilerini tekrar kontrol ettirmeleri gerekecektir).

ÖNEMLİ:

-         Onaydan sonra ders kayıt formunun danışman programından 4 adet çıktısı alınarak dersi veren öğretim üyelerine bizzat imzalattırılacaktır.(Öğretim üyesi imzası bulunmayan ders formaları öğrenci işleri tarafından alınmayacak seçilen dersler geçersiz kılınacaktır.) 

-         Ders kayıt formunun 1 nüshası öğrenci, 1 nüshası danışman, 1 nüshası anabilim dalı başkanlığı ve 1 nüshasıda enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014