Yeni Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri

     1 Adet fotoğraf
 

TC Kimlik numaralı Nüfus kağıdı fotokopisi 

 

Kesin kayıtta verilen tüm belgelerin asılları görülüp fotokopisi veya aslı gibidir sureti olmalıdır.

 

Askerlik tecil talebinde bulunacak öğrenciler için Askerlik durum belgesi (aslı) veya terhis belgesi (fotokopisi) (Enstitüden alacakları dilekçeyi doldurup enstitü öğrenci işlerine askerlik tecil işlemleri ile ilgili memura (Ahmet Can ERAT)’ vermeleri gerekmektedir. Sevke tabi olanlar mağdur olmamaları için başvuru dilekçelerini kesin kayıt evrakları ile birlikte vermelidirler)

 

Özgeçmiş

 

Online başvuru formu veya Kesin kayıt beyannamesi (enstitüden alınan form doldurulup öğrenci adayının ıslak imzası ile onaylandıktan sonra teslim edilecektir.)

 

Yukarıdaki belgeler enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir. 05 Şubat 2015 saat 16:00’a kadar kesin kaydını yaptırmayan adayların kaydı silinecek olup, yedek adayların başvuruları alınacaktır.

 

Yedeklerin Müracaatı: 08 Şubat 2016  Saat 09.00-12:00 a kadar

     Yedeklerin Kaydı: 08 Şubat 2016 Saat 13:00-17:00 a kadar
 

Ders seçmeler ile ilgili dikkat edilecek hususlar;

·         KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ : 08– 12 Şubat 2016

·         ÖNCELİKLİ OLARAK YENİ ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇME TARİHİ : 08-09 Şubat 2016

·         ÖNCELİKLİ OLARAK ESKİ ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ: 10-12 Şubat 2016

Kesin kayıt yaptıran öğrenci http://obisis.erciyes.edu.tr/ adresinden öğrenci numarasını girerek şifre alacaktır.

ü  Şifre alma işleminden sonra öğrenci kendisine sistemden danışmanı ile birlikte ders ataması yapacaktır (Şifre alamayan öğrenci işleri ile görüşerek OBİSİS’ten kimlik bilgilerini tekrar kontrol ettirmeleri gerekecektir).

ÖNEMLİ:

v  Onaydan sonra ders kayıt formunun danışman programından 4 adet çıktısı alınarak dersi veren öğretim üyelerine bizzat imzalattırılacaktır.(Öğretim üyesi imzası bulunmayan ders formaları enstitü öğrenci işleri tarafından alınmayacak seçilen dersler geçersiz kılınacaktır.) 

 

v  Ders kayıt formunun 1 nüshası öğrenci, 1 nüshası danışman, 1 nüshası anabilim dalı başkanlığı ve 1 nüshası da enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

   

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016