Yeni Öğrencilerin Kesin Kayıt ve Ders Seçme İşlemleri

A.    KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1.       

Kesin kayıtta verilen tüm belgelerin asılları görülüp fotokopisi veya aslı gibidir sureti olmalıdır.

2.       

TC Kimlik numaralı Nüfus kâğıdı fotokopisi 

3.       

1 Adet fotoğraf

4.       

Özgeçmiş

5.       

Askerlik tecil talebinde bulunacak öğrenciler için Askerlik durum belgesi (aslı) veya terhis belgesi (fotokopisi) (Enstitüden alacakları dilekçeyi doldurup enstitü öğrenci işlerine askerlik tecil işlemleri ile ilgili memura  vermeleri gerekmektedir. Sevke tabi olanlar mağdur olmamaları için başvuru dilekçelerini kesin kayıt evrakları ile birlikte vermelidirler)

6.       

Yukarıdaki belgeler enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

7.       

03 Şubat 2017 saat 16:00’a kadar kesin kaydını yaptırmayan adayların kaydı silinecek olup, yedek adayların başvuruları alınacaktır
Yedeklerin Müracaatı: 06 Şubat 2017  Saat 09.00-12:00 a kadar
Yedeklerin Kaydı: 06 Şubat 2017  Saat 13:00-17:00 a kadar

 

 


B.  DERS SEÇME İŞLEMLERİ
 

Ders seçmeler ile ilgili dikkat edilecek hususlar;

·         KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ : 06– 10 Şubat 2017

·         ÖNCELİKLİ OLARAK YENİ ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇME TARİHİ : 06-07 Şubat 2017

·         ÖNCELİKLİ OLARAK ESKİ ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME TARİHİ: 08-10 Şubat 2017

Kesin kayıt yaptıran öğrenci http://obisis.erciyes.edu.tr/ adresinden öğrenci numarasını girerek şifre alacaktır.

Şifre alma işleminden sonra öğrenci kendisine sistemden danışmanı ile birlikte ders ataması yapacaktır (Şifre alamayan öğrenci işleri ile görüşerek OBİSİS’ten kimlik bilgilerini tekrar kontrol ettirmeleri gerekecektir).

Ders Döneminde (1. Veya 2. Dönem ) Seminer dersi ile Araştırma ve yayın Etiği (SBA 000)  veya Bilimsel Araştırma Teknikleri (SBB 000) derslerinden birinin alınması zorunludur. Bu dersleri alıp başarılı olmadan tez dönemine geçilemez.

Öğrenciler seçmeli ders İngilizce 1, 2 (hangisi açıksa) seçebilirler. Enstitümüzde açılan İngilizce dersi temel ve sağlık bilimleri alanı ile ilgili olup kredisiz haftada 2 saattir.

Ders ataması bittikten sonra form danışman onayına gönderilir.

Danışman Onayından sonra ders kayıt formunun danışman programından 4 adet çıktısı alınarak dersi veren öğretim üyelerine bizzat imzalattırılacaktır.(Öğretim üyesi imzası bulunmayan ders formaları enstitü öğrenci işleri tarafından alınmayacak seçilen dersler geçersiz kılınacaktır.) Ders kayıt formunda dersi veren öğretim üyesinin imzası bulunmayan dersler ile ilgili çıkacak olumsuzluklardan öğrenci sorumludur.

Ders kayıt formunun 1 nüshası öğrenci, 1 nüshası danışman, 1 nüshası anabilim dalı başkanlığı ve 1 nüshası da enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017