Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adayların online başvurusundan sonra evrakları ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
 

Anabilim Dalı

KONTENJAN SAYISI

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLARc

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisansa,g

Doktoraa

Lisans  Mezunu

Yüksek Lisans Mezunu

Lisans Mezunu j

Yüksek

Lisans Mezunug

Anatomi e,b,d

4

1

4

5,9,10,14,20,25,33,34,44

1,2,3,4,5,10, 14,33,34,44

1,2,3/1,4,23, 33,22

Biyokimya e,b

2

2

1

5/1,5/2,5/3,   5/4,15/1,43

1,2,3,5/1, 5/2,5/3,5/4,43

1,2,3/1,22, 43,52

Fizyoloji e,b

2

2

6

2,3,4,5,10,           13,20,33,57

1,2,3,4,23

1,2,3/1,4, 22,33

Kök Hücre Bilimleri e

5

-

-

1,2,3,4,5

-

-

Parazitoloji e,b

2

-

-

5,6,7,8,9,            10,20,46

-

-

Parazitoloji e,m           
 
(Cum.Ünv.ile ortak program)

-

-

2

-

-

1,4,22

Tıbbi Biyoloji e

6

-

-

1,4,5,33,58

-

-

Mikrobiyoloji e

3

-

-

5/1,47

-

-

Histoloji-Embriyoloji e,b

3

 

2

5,9

-

1,2,22

Halk Sağlığıb,e

       8

-

2

1,2,7,8,9,13, 20,46,56

-

1,22,28

Tıbbi Genetikb,e

       1+1f

1

1

1,2,3,4,5,33

3,47

3/1,23,24,47

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklarıe

5

-

-

10,20,44

-

-

Vet.İç Hastalıkları e,b

6

 

3

4,43

-

4,22,33

Vet.Besin Hij. ve Teknolojisi e

3

-

-

4,12,13,17,28

-

-

Vet. Doğ.ve Jinokoloji. e

4

-

-

4

-

-

Vet.Hayvan Bes.Besl. Hast. e,b

4

-

3

4,5/1,12,15/1,  17,18,19

-

4,22

Vet.Cerrahi e

1

-

-

4

-

-

Vet.Zootekni e,b

14

-

9

4,5,17,41,42

-

4,38

Vet.Parazitoloji e

6

-

-

4,5,46

-

-

Vet.Histoloji-Embriyolojie

5

-

3

3,4,5,12,19,46

-

4,22

Vet.Patoloji d,l  
(Selçuk.Üniv.ile ortak program)

-

-

21

-

-

4,22

Vet.Farmakoloji-Toksikoloji e

3

-

-

3,4,5,6,7,15,19

-

-

Vet.Farmakoloji-Toksikolojib,e,m (Cum.Üniv. ile ortak program)

2

2

4

3,4,5,7,10,25

-

4,22

Veteriner Mikrobiyoloji e

3

-

-

2,3,4,5/1,5/2, 5/3,7,12

-

-

Vet.Mikrobiyoloji e,t
(Kırıkkale Üniv.ile ortak program)

-

3

3

-

2,3,4,5/1,5/2, 5/3,7,12

3/1,4,22

Vet.Anatomi d,e

3

-

-

4

-

-

Pedodonti e,k                            
(Ankara Üniv. ile ortak program)

-

-

4

-

-

2

Farmakognozi d,e

4

-

-

3,3/1,5/1,33

-

-

Eczacılık Biyokimya e

3

-

-

3,4,5,9,12,13, 15,17,20,21,25

-

-

Analitik Kimya e

3

-

-

3,15

-

-

Halk Sağlığı Hem. e

-

-

5

-

-

22 veya 54, 28

Hemşirelik e

13

-

-

10,20,33,44,51

-

-

Beslenme Diyetetik e

8

-

-

13

-

-

Beden Eğt.ve Spor Bil.e,b 14 - 6 14,21,33,45,59 - 22,33,59

a   Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık programına alınırlar.

b  Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar programlar arasında başvuran adaylar için kullanılabilecektir.

c   Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve kodla belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir :

Tıp Fak(1), Diş Hekimliği Fak(2), Eczacılık Fak (3), Eczacılık Fak-5 yıllık (3/1), Eczacılık Fak-4 yıllık (3/2),  Veteriner Fak(4), Biyoloji-Tıbbî Biyoloji-Genetik-Gen Mühendisliği-Biyoloji Öğretmenliği (5), Biyoloji(5/1), Tıbbî Biyoloji(5/2), Genetik(5/3), Gen Mühendisliği(5/4), Biyoloji Öğretmenliği(5/5), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi(6), Sağlık Eğitim Fak(7), Sağlık İdaresi YO(8), Sağlık YO(9), Sağlık YO Hemşirelik Böl.(10), Sosyal Hizmetler YO(11), Gıda Müh.(12), Beslenme ve Diyetetik(13), Fizik Tedavi ve Reh.YO(14), Kimya-Kimya Mühendisliği- Kimya Öğretmenliği(15), Kimya(15/1), Kimya Mühendisliği(15/2), Kimya Öğret.(15/3),Fizik-Fizik Mühendisliği-Fizik Öğretmenliği(16), Fizik(16/1), Fizik Müh.(16/2), Fizik Öğretmenliği(16/3), Ziraat Fak.(17), Ziraat Fak.Zootekni Bölümü(18), Su Ürünleri YO.(19), Hemşirelik YO.(20),  Beden Eğitimi Spor YO.(21), İlgili (aynı) Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu(22), Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu (23), Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu(24), Ebelik Bölümü(25), Fen Bilimleri Ens. Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans mezunu(26), Fen Bilimleri Ens.Kimya-Kimya Müh. Yüksek Lisans mezunu(27), Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu(28), Vet.Farmakoloji-Tok. Yüksek Lisans mezunu(29), Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu(30), Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu(31), Veteriner Fakültesinden en az 70 ile mezun olmak(32), Haftanın en az 3 günü Anabilim Dalında çalışma şartı(33), Biyomedikal Mühendisliği(34), Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu(35), Elektronik Mühendisliği(36), İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Sağlık Yönetimi Bölümü(37), Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarının birinden Yüksek Lisans mezunu(38), Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu(39), İşletme-İktisat Bölümü Lisans mezunları(40), İstatistik Bölümü mezunu (41), Matematik Bölümü mezunu(42), Haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı(43), Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü(44), Eğitim Fak.Beden Eğt.Bölümü(45), Sağlık Bilimleri Fak.(46), Haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı(47), Bilgisayar Mühendisliği(48), Fen Bilimleri Enst.Zootekni Yüksek Lisans mezunu (49), Sağlık Bilimleri Enst.Biyokimya Yüksek Lisans mezunu (50), Yabancı Dil puanının en az 50 puan olması (51), Eczacılık Biyokimya Y.Lisans mezunu (52), Bir Yükseköğretim Kurumu lisans programı mezunu (53), Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olup, derslerini başvurulan bölümün derslerinden almış olmak (54), Biyofizik Yüksek Lisans mezunu (55), Yabancı Dil puanının en az 40 puan olması (56), Mezuniyet belgesinde sadece “Hemşirelik” bölümü mezunu yazan adaylar başvurabilecektir (57), Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu(58), ALES herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak (59).

d Yazılı giriş sınavı

e Sözlü giriş sınavı

f Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı.

g ALES sayısal puan türünden en az 55 almış olmak, Beden Eğitimi ve Spor Bil.AD için herhangi bir puan türünden ALES 55 almış olmak,

j ALES sayısal puan türünden en az 70 almış olmak,

k Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

l Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/2’sini Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

m Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

t Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

 

T.C.UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

 1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanının en az 55 puan olması Lisans diploması ile doktora programına başvuran lisans mezunu adayların (kontenjan belirtilmiş ise) ALES sayısal puanının en az 70, Tıp Fakültesi mezunları için TUS Temel Tıp puanının en az 50 olması,

 2. Doktora programına başvuracak adayların KPDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması (Ağustos 2010 tarihinden itibaren girmiş olmak koşuluyla, TOEFL’den en az toplam internete dayalı 55, bilgisayara dayalı 134, rapora dayalı 453, IELTS’den en az 5.5 puan almış olmalıdır).

 3. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %15, yabancı dil notunun %15 ve giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 55 olması,

 4. Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

 5. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL…. vb.) bulunmayan adaylar, yabancı dil puanı katkı payından yararlanamazlar,

 6. ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak “herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerden (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeni ALES belgesi getirme şartı aranmaz.

 7. Not durum belgesinin % 15’i hesaplanırken 100’lük sistem baz alınır. (Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanacaktır. http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

 1. Türkiye deki bir Yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmesi ve geçerli ALES belgesi (puan şartı aranmaz),

 2. Yabancı üniversitelerden mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun olduğu okul yükseköğretim kurumunca denkliğinin kabul edilmiş olması gerekmektedir.

 3. Doktora programlarına başvuran Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması,

 4. Yabancı uyruklu öğrenci adayların başarı durumları; ilgili programın mülakat sınav sonucuna göre belirlenir.

 

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi (Enstitü Müdürlüğünden veya enstitü http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html web adresinden (Yüksek Lisans)-(Doktora) olarak alınacaktır),

 2. Tezli yüksek lisans için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, doktora için lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, yüksek lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

 3. ALES sonuç belgesi onaylı fotokopisi,

 4. Tezli yüksek lisans için lisans not durum belgesi, doktora için lisans / yüksek lisans not durum belgesi onaylı fotokopisi,

 5. Doktora programlarına başvuracak adayların yabancı dil belgesi onaylı fotokopisi,

 6. Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların varsa yabancı dil belgesi veya onaylı fotokopisi,

 7. Özel koşullarda belirtilen; “haftanın en az 3 günü anabilim dalında çalışma şartı(33), haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı(43), haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı (47)” isteyen bölümler için başvuruda bulunan çalışan öğrencilerden çalıştığı kurumlarından belirtilen şartla ilgili izin yazısı getirmelidirler.  

 8. Başvuru için sunulan belgeler iade edilmeyecektir.

 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

 LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. TÖMER’den alınan Türkçe Yeterlik Belgesi

 2. Lisans öğrenimini Türkiye de yapan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES belgesi

 3. Doktora programına başvuruda bulunanlar için yabancı dil belgesi,

 4. Pasaportun tasdikli sureti

 5. Diploma ve Transkript (Türkçeye çevrilmiş)

 6. Denklik belgesi (Kurumca Yükseköğretim kurumundan istenecek)

 

 KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuruda onaylı fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri getirilecektir.

 2. Kesin Kayıt Beyannamesi (Enstitü Müdürlüğünden veya enstitü http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/DR/kesin_kayit_beyannamesi.doc  web sayfasından alınacaktır),

 3. Özgeçmiş,

 4. 4 adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak uygun bir biçimde olacaktır)

 5. Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

 6. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Sevk tehir işlemleri öğrencinin talebi üzerine dilekçe ile yapılmaktadır),

 7. Öğrenci katkı payı dekontu.

 

Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Online başvuru bilgileri kesin kayıt beyannamesindeki bilgiler ile aslı veya noter tasdikli suretleri arasında sunulan belgelerin uygunsuzluğu halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilecektir.

 

Not: Bir öğrenci adayı; sadece bir anabilim dalı Yüksek Lisans programına ve başvuruda bulunduğu anabilim dalı yüksek lisans programından  farklı bir anabilim dalı Doktora programına başvuruda bulunabilir.

 

Online Başvuru Kaydı            :Başvurular http://enstitu.erciyes.edu.tr/online/ adresinden veya http://sagens.erciyes.edu.tr den elektronik ortamda yapılıp, işlemin tamamlanmasından sonra ekranda görülecek başvuru numarası,başvuru dilekçesi üzerine yazılarak diğer evraklar ile birlikte eksiksiz olarak son evrak teslim tarihine kadar enstitü müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. Elektronik ortamda başvuru yapmayanların evrakları alınmayacak, elektronik ortamda başvuru yapıp evraklarını Enstitümüze teslim etmeyen adayların başvuruları iptal edilecektir.

Online Başvuru Kaydı ve

Evrak Teslim Tarihi                : 27-31 Ağustos 2012 Cuma günü Saat : 17:00’a kadar

Evrak Teslim Yeri                  : Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat

Giriş Sınavları  Tarihi             : Yüksek Lisans ve Doktora : 04-05 Eylül 2012 Saat : 10:00-16:00

Giriş Sınavları   Yeri              : Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat

Kazananların İlanı                 : 06 Eylül 2012 Saat :13:00’dan itibaren

Kazananların Kesin Kaydı     : 06 Eylül 2012 saat 13:00’dan – 07 Eylül 2012 saat saat : 16:00’a kadar.

Yedeklerin Müracaatı           : 10 Eylül 2012 Saat : 09:00 - 12:00’a kadar

Yedeklerin Kesin Kaydı         : 10 Eylül 2012 Saat : 13:00 -16:00’a kadar.

 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012