Sağlık Bilimleri Enstitüsü, YÖK 100-2000 Doktora Bursları kapsamında ilgili alanlarda doktora tezi hazırlamak koşulu ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adaylar evrakları ile birlikte Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (veya noterden alınmış vekâletname ile vekâlet alan kişi tarafından), kesin kayıt işlemlerini ve ders kayıtlarını da şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilere, YÖK 100/2000 programı çerçevesinde doktora bursu verilecektir. (Öğrenci adayının durumu uygun görülüp YÖK tarafından onaylandıktan sonra)


 

ÜST ALAN:  SAĞLIK

KONTENJAN SAYISI a

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR c

 Alt Alan 
Doktora  Programı

Anabilim Dalı

Doktora

Doktora

Bütünleşik Doktora
( Lisans Mezunu, Doktora Programına Başvuru )

Doktora
( Yüksek Lisans Mezunu,  Doktora  
       Programına   Başvuru )

Moleküler Onkoloji b

Tıbbi Biyoloji

 

3

3/1,3/2,4,5/1,5/2,
34,58,97

1,2,3/1,4,23,24,52,58,77,
101,102,103,105,106,107
(veya bu alanlardaki Doktora programlarının ders dönemi öğrencisi olmak. 1, 2 hariç)

Tümör İmmünolojisi b

Tıbbi Biyoloji

 

3

3/1,3/2,4,5/1,5/2,
34,58,97

1,2,3/1,4,23,24,52,58,77,
101,102,103,105,106,107
(veya bu alanlardaki Doktora programlarının ders dönemi öğrencisi olmak. 1, 2 hariç)

Gen Tedavisi ve Genom Çalışmaları b

Tıbbi Genetik

3

5/1,5/2,5/3,5/4,
58,97

1,2,3/1,4,23,24,67,77,99,107
(veya bu alanlardaki Doktora programlarının ders dönemi öğrencisi olmak. 1, 2 hariç)

Klinik Beslenme b

İç Hastalıkları

3

3/2,13,14,20,44,74,95

1,2,3/1,4,5,23,24,30,
77,99,104,105,111
(veya bu alanlardaki Doktora programlarının ders dönemi öğrencisi olmak. 1, 2 hariç)

 

a

Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık programına alınırlar.

b

Sözlü giriş sınavı.

c

Özel Koşullar:  Doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları gerekmektedir.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Kontenjanları İle İlgili Başvurularda Aranan Özel Koşulları

Kodu

Tıp Fakültesi

(1)

Diş Hekimliği Fakültesi

(2)

Eczacılık Fakültesi

(3)

Eczacılık Fakültesi (5 Yıllık)

(3/1)

Eczacılık Fakültesi (4 Yıllık)

(3/2)

Veteriner Fakültesi

(4)

Biyoloji-Tıbbî Biyoloji- Genetik- Gen Mühendisliği- Biyoloji Öğretmenliği

(5)

Biyoloji

(5/1)

Tıbbî Biyoloji

(5/2)

Genetik

(5/3)

Gen Mühendisliği

(5/4)

Biyoloji Öğretmenliği

(5/5)

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

(6)

Sağlık Eğitim Fakültesi

(7)

Sağlık İdaresi Yüksekokulu

(8)

Sağlık Yüksekokulu

(9)

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

(10)

Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

(11)

Gıda Mühendisliği

(12)

Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

(13)

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

(14)

Kimya-Kimya Mühendisliği- Kimya Öğretmenliği

(15)

Kimya

(15/1)

Kimya Mühendisliği

(15/2)

Kimya Öğretmenliği

(15/3)

Fizik-Fizik Mühendisliği-Fizik Öğretmenliği

(16)

Fizik

(16/1)

Fizik Mühendisliği

(16/2)

Fizik Öğretmenliği

(16/3)

Ziraat Fakültesi

(17)

Ziraat Fakültesi Zootekni

(18)

Su Ürünleri Yüksekokulu

(19)

Hemşirelik Yüksekokulu

(20)

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

(21)

İlgili (Aynı) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(22)

Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(23)

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(24)

Ebelik Bölümü

(25)

Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu

(26)

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya-Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu

(27)

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(28)

Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(29)

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(30)

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(31)

Veteriner Fakültesinden En Az 70 İle Mezun Olmak

(32)

Haftanın En Az 3 Günü Anabilim Dalında Çalışma Şartı  (Çalışanlar Kurum İzin Belgesi Getirmelidir)

(33)

Biyomedikal Mühendisliği

(34)

Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(35)

Elektronik Mühendisliği

(36)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fak. Sağlık Yönetimi

(37)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarının Birinden Yüksek Lisans Mezunu

(38)

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu

(39)

İşletme-İktisat Bölümü

(40)

İstatistik Bölümü

(41)

Matematik Bölümü

(42)

Haftada Toplam En Az 6 Saat Anabilim Dalında Çalışma Şartı  ( Çalışanlar Kurum İzin Belgesi Getirmelidir)

(43)

Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü

(44)

Eğitim Fak. Beden Eğitimi Bölümü

(45)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

(46)

Haftalık Mesai Saatlerinde Anabilim Dalında Tam Gün Çalışma Şartı  ( Çalışanlar Kurum İzin Belgesi Getirmelidir)

(47)

Bilgisayar Mühendisliği

(48)

Fen Bilimleri Enst. Zootekni Yüksek Lisans Mezunu

(49)

Sağlık Bilimleri Enst. Biyokimya Yüksek Lisans Mezunu

(50)

Yabancı Dil Puanının En Az 50 Puan Olması

(51)

Eczacılık Biyokimya Y.Lisans Mezunu

(52)

Bir Yükseköğretim Kurumu Lisans Programı Mezunu

(53)

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olup, Derslerini Başvurulan Bölümün Derslerinden Almış Olmak

(54)

Biyofizik Yüksek Lisans Mezunu

(55)

Yabancı Dil Puanının En Az 40 Puan Olması

(56)

Mezuniyet Belgesinde Sadece “Hemşirelik” Bölümü Mezunu Yazan Adaylar Başvurabilecektir

(57)

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü Lisans Mezunu

(58)

ALES Herhangi Bir Puan Türünden En Az 55 Puan Almış Olmak

(59)

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Mezunu

(60)

Ales Herhangi Bir Puan Türünden En Az 70 Puan Almış

(61)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Örgün Eğitim Programı Mezunu Olması

(62)

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

(63)

Biyomühendislik Fakültesi

(64)

Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylanmış Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Programı Sertifikasına Sahip Olmak Veya Enfeksiyon Kontrol Komitesinde En Az (1) Yıl Çalışmış Olmak.

(65)

K.K.T.C Uyruklu Ales Taban Puanı Şartı Aranmaz Sadece Geçerli Ales Belgesi Aranır

(66)

Hücresel Ve Moleküler Biyoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

(67)

Sözlü/ Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Aday Sayısı; Program İçin Belirtilen Kontenjan Sayısının En Fazla 3(Üç) Katıdır

(68)

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak (Yatay Geçiş)

(69)

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak (Yatay Geçiş)

(70)

Tıpta Uzman Olmak

(71)

Diş Hekimliğinde Uzman Olmak

(72)

Sağlık İdaresi (Yönetimi) Bölümü

(73)

Hemşirelik Bölümü

(74)

Sağlık Memurluğu Bölümü

(75)

Su Ürünleri Fakültesi

(76)

Kök Hücre Bilimleri Yüksek Lisans Mezunu

(77)

Spor Bilimleri Eğitimi Veren Okulların Öğretmenlik, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği Ve Rekreasyon Bölümü Mezunu Olmak

(78)

Tüm Spor Bilimleri Dallarından Birinde Yüksek Lisans Yapmış Olmak

(79)

Spor Bilimleri Eğitimi Veren Okulların Öğretmenlik, Antrenörlük Bölümü Mezunu Olmak

(80)

Elektrik Elektronik Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu

(81)

Biyoinformatik Bölüm Mezunu

(82)

Mülakat Sonrası Başarı Notu 60 Dır. Başarı Notu 60 In Altında Olan Adaylar Değerlendirmeye Alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(83)

Haftanın 2 Günü Anabilim Dalında Çalışma Şartı

(84)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Lisans Mezunu Olmak

(85)

Anabilim Dalına Alınacak 2 Öğrenci Halk Sağlığı Hemşireliği, 2 Öğrenci İç Hastalıkları Hemşireliği, 2 Öğrenci Çocuk Sağlığı Ve Hemşireliği Ve 2 Öğrenci De Doğum-Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliğine İlişkin Dersleri Seçecektir.

(86)

Mülakat Sonrası Başarı Notu 65 Dır. Başarı Notu 65 İn Altında Olan Adaylar Değerlendirmeye Alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(87)

Tüm Spor Dallarından Birinde Devlet Üniversitelerinde Yüksek Lisans Yapmış Olmak

(88)

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Sağlık Yönetimi Bölümü)

(89)

4 Yıllık Lisans Programının Biyokimya Bölümünden Mezun Olmak

(90)

Biyoteknoloji Bölümü Lisans Mezunu

(91)

Spor Fizyolojisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

(92)

Herhangi Bir Lisans Programı Mezunu Olup ,Alanında Ulusal Yada Uluslar Arası Federasyon Onaylı Eğitmenlik Belgesi Olmak

(93)

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programından Mezun Olmak

(94)

Hemşirelik Fakültesi

(95)

Tıp Fakültelerinin Nöroloji Bölümünden Uzmanlığını Almış Olmak

(96)

Biyomühendislik Lisans Mezunu

(97)

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(98)

Gen Tedavisi Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(99)

Eczacılık Farmakognozi Yüksek Lisans Programı

100

İmmünoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(101)

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(102)

Tıbbi Viroloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(103)

Beslenme Ve Diyetetik Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(104)

Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Programı Mezunu

(105)

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Mezunu

(106)

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Mezunu

(107)

Kök Hücre Ve Kemik İliği Nakli Konusunda Deneyimli Olmak (Belge Sunulacaktır.)

(108)

Tıp Fakültelerinin 8 Yarıyılı (4 Yılı) Bitirmiş Alttan Dersi Bulunmayan Öğrenciler Müracaat Edebilir.

(109)

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak

(110)

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı Mezunu olmak

(111)

 

Başvuru ve Kabul Şartları:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Doktora programı için yüksek lisans derecesine veya bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak,

3. Kesin kayıt esnasında işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, vakıf),

4. Doktora programında kayıtlı öğrencilerin;

a- Başvurulacak programın özel şartlarında belirtilen Doktora programı öğrencisi olmak (Tıp, ve Diş hekimliği, Eczacılık  hariç).
b- Öğrenci kayıtlı bulunduğu Yüksek Öğretim Kurumunda kaydının başvuru tarihinde açık olması (Enstitüsünden Kaydının açık olduğuna dair belge).
c- Tez döneminde olmamaları (Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır. Alt dönemden başarısız dersi bulunmamalıdır).
d- Almış olduğu derslerin ortalaması Yüzlük Sistemde en az 80 olmalıdır.

e- Öğrenci en az bir  ders dönemi, Enstitümüz ilgili Anabilim Dalı derslerini alır.

f- Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
g- Disiplin Cezası almamış olmak.

5. Lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 80 veya 4 üzerinden en az 3.00 olmalıdır.
6. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tabloları esas alınır. (
http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).
7. Lisansüstü programlara başvuru için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı en az 55, lisans diploması ile doktora programına başvuracaklar için ise en az 80 olmalıdır. Tıp/Diş Fakültesi mezunlarının TUS/DUS puanı ile başvurmaları halinde temel puanlarının en az 50 olması aranmaktadır. a- (Temel Puanı=Temel Bilimler x 0,7+ Klinik Bilimleri x 0,3) 2017 yılı TUS ve DUS puanları geçerlidir. Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği fakültesinden herhangi  bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin başvurularında geçerli ALES, TUS ve DUS puanı yok ise ALES’ puanı 55 olarak işleme alınır. 
8. Doktora programına başvuracak adayların YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL sınavlarından birinden en az 55 almış olması ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir başka sınavdan bu puana denk bir puan alması gerekir. 

9.Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.
10. Bir öğrenci adayı; sadece bir anabilim dalı  Doktora programına başvuruda bulunup, sadece bir programa kesin kaydını yaptırabilir. İki Doktora Programına başvuruda bulunan adayın Tüm Başvuruları iptal edilir.

11. Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
12. Kesin kayıt beyannamesindeki bilgiler ile evrak fotokopilerinin asılları veya noter tasdikli suretleri arasında sunulan belgelerin uygunsuzluğu ve yanıltıcı beyanda bulunulması halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilir

 

 

 

Başvuru için İstenen Belgeler:

1. Başvuru Formu (http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html 

2. Lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi,

3. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

4. Lisans ve yüksek lisans not durum belgelerinin onaylı fotokopisi (Lisans eğitimini farklı Yüksek öğretim kurumlarında tamamlamış olanların her bir kurumdan aldığı derslere ilişkin not durum belgeleri birlikte verilecek ve değerlendirilecektir),

5. Yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

6. Yurt dışında lisans ya da yüksek lisansını tamamlamış olan Türk vatandaşı öğrenciler için denklik belgesi,

7. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olması),
8.  Adayın çalışmadığını veya çalışıyorsa 657 sayılı kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarının öğretim elemanı  kadrosunda çalışmadığını gösteren SGK‘dan alınmış resmi belge veya e-devletten alınmış SGK’da onaylatılmış belge.

9. Başvuru için sunulan belgeler iade edilmeyecektir.
 

Kesin Kayıt için İstenen Belgeler:

1. Başvuruda fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri getirilecektir,

2. Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

3. Özgeçmiş,

4. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Sevk tehir işlemleri; öğrencinin kesin kaydından sonra Enstitüye dilekçe verip başvurusu üzerine yapılmaktadır)

NOT:
a-Türkiye sınırları içerisinde başka bir lisansüstü programa (Yüksek Lisans ve Doktora) kayıtlı olanların ( Tezsiz Programlar Hariç )
ilgili doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazandığında, YÖK tarafından burs tahsisi uygun görüldüğünde  kayıtlı oldukları Yüksek Öğrenim Kurumunun  programından kayıtlarını sildirirler.
b-
Başvuruda sunulan evrak fotokopileri ile asılları veya noter tasdikli suretleri arasında belgelerin uygunsuzluğu halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilir.

Başvuruların Değerlendirmesi:

1. Adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

2. Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

Burs tahsisi için uygun adayın nihai tespiti YÖK tarafından, “Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar” ‘a göre yapılacaktır. Doktora bursuna yeni başvuran (mevcut doktora programına kayıtlı öğrenciler hariç),  YÖK tarafından burs tahsisi uygun görülmeyen adaylar isterlerse burssuz olarak doktora programına devam edebilirler.
Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız

 

 

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi
100-200 Doktora Burs Programları
 Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

29 Ocak 2018 
04 Şubat 2018

İlan

05-09 Şubat 2018

Başvuruların alınması (Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına)

12 Şubat 2018

Başvuru sonuçlarının İlanı

12 Şubat 2018

Saat 13:00-15:00 arasında mülakat (Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde)

12 Şubat 2018

Mülakat sonuçlarına göre Asıl ve yedek adayların ilanı (Saat: 16:00’dan sonra)

13 Şubat 2018

Kesin Kayıtlar (Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına)

14 Şubat 2018

Yedeklerden kesin kayıt hakkı kazananların ilanı (Saat 12:00’a kadar)

14 Şubat 2018

Yedeklerden kesin kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılması (Saat 13:00-17:00)

 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017 ©