Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde öğrenci alacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adaylar başvurularını ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sitesinden on-line olarak yapacaktır. Adaylar başvurularının ilgili Anabilim dalı özel/genel şartlarına uygun olup olmadığının kontrolünü yaptırmak üzere, Mülakat sınavına gelirken başvuru için gerekli belgelerin tamamını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Adaylar kesin kayıt işlemleri ile ders kayıtlarını şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.


 

Anabilim Dalları

KONTENJAN SAYISI a

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR c

Yüksek Lisans g

DOKTORA

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans 
Mezunu j

Yüksek Lisans Mezunu g

Lisans Mezunu

Yüksek Lisans Mezunu

Eczacılık Farmakognozi e d

4

   

3,3/1,3/2

-

-

Organik Üretim e
(Multidisipliner Program)

4

-

-

-

-

-

İlaç Araştırma, Geliştirme ve Uygulama edj
(Multidisipliner Program)

5

-

5

1,2,3,4,5,15,17,33,34,41,46,51,58,
61,64,68,82,83,85,91,111,114

-

1,2,3/1,4,43,
112,113

 

a

Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık programına alınırlar

 


b

Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar programlar arasında başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüş ve onayı ile kullanılabilecektir.

 


c

Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve kodla belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir. Özel koşul kodları ve karşılıkları aşağıdadır.


 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Kontenjanları İle İlgili Başvurularda Aranan Özel Koşulları

Kodu

Tıp Fakültesi

(1)

Diş Hekimliği Fakültesi

(2)

Eczacılık Fakültesi

(3)

Eczacılık Fakültesi (5 Yıllık)

(3/1)

Eczacılık Fakültesi (4 Yıllık)

(3/2)

Veteriner Fakültesi

(4)

Biyoloji-Tıbbî Biyoloji- Genetik- Gen Mühendisliği- Biyoloji Öğretmenliği

(5)

Biyoloji

(5/1)

Tıbbî Biyoloji

(5/2)

Genetik

(5/3)

Gen Mühendisliği

(5/4)

Biyoloji Öğretmenliği

(5/5)

Kimya-Kimya Mühendisliği- Kimya Öğretmenliği

(15)

Kimya

(15/1)

Kimya Mühendisliği

(15/2)

Kimya Öğretmenliği

(15/3)

Ziraat Fakültesi

(17)

Haftanın En Az 3 Günü Anabilim Dalında Çalışma Şartı  (Çalışanlar Kurum İzin Belgesi Getirmelidir)

(33)

Biyomedikal Mühendisliği

(34)

İstatistik Bölümü

(41)

Haftada Toplam En Az 6 Saat Anabilim Dalında Çalışma Şartı  ( Çalışanlar Kurum İzin Belgesi Getirmelidir)

(43)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

(46)

Yabancı Dil Puanının En Az 50 Puan Olması

(51)

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü Lisans Mezunu

(58)

Ales Herhangi Bir Puan Türünden En Az 70 Puan Almış

(61)

Biyomühendislik Fakültesi

(64)

Sözlü/ Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Aday Sayısı; Program İçin Belirtilen Kontenjan Sayısının En Fazla 3(Üç) Katıdır

(68)

Biyoinformatik Bölüm Mezunu

(82)

Mülakat Sonrası Başarı Notu 60 Dır. Başarı Notu 60 In Altında Olan Adaylar Değerlendirmeye Alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(83)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Lisans Mezunu Olmak

(85)

Biyoteknoloji Bölümü Lisans Mezunu

(91)

Yüksek Lisans İçin Mülakat Notu 60’ ın altında olanlar değerlendirmeye alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(111)

Doktora İçin Mülakat Notu 70’ in altında olanlar değerlendirmeye alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(112)

Mülakat Sonrası Başarı Notu 70 dir. Başarı Notu 70 in Altında Olan Adaylar Değerlendirmeye Alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(113)

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Mezunu

(114)

 

d

Yazılı giriş sınavı

 


e

Sözlü giriş sınavı

 


f

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı.

 


g

Özel koşullarda aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 55 almış olmak,

 


h

Yatay geçiş kontenjanı.

 


j

Özel koşullarda puan türü aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 80 almış olmak, en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.

 


k

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

 


l

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır

 


m

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır

 


n

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

 


t

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

 


u

Ünip Araştırma Görevlisi kontenjanıdır.

 


v

Yazılı/Sözlü giriş sınavı yapılmayacaktır.

 


y

Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş Kontenjanı

 


z

Tıp, Diş Hekimi uzman  kontenjanıdır.

 


KKTC

   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kontenjanıdır

 


 

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI 

1.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı; yüksek lisans başvuruları ve yüksek lisans mezunu olan ve mezuniyeti Yüksek Lisans eğitimi sayılan fakülte mezunlarının ( 5 yıllık eğitim verem Tıp, Diş, Eczacılık ve Veteriner ) Doktora başvuruları için  en az 55 puandır. Lisans diploması ile doktora programına başvuran lisans mezunu adayların (kontenjan belirtilmiş ise) ALES sayısal puanı en az 80 ve en az 100 üzerinden 80 veya 4.00 üzerinden 3.00 lisans mezuniyet notu olması, Tıp/Diş Fakültesi mezunlarının TUS/DUS puanı ile başvurmaları halinde temel puanlarının en az 50 olması aranmaktadır. a- (Temel Puanı=Temel Bilimler x 0,7+ Klinik Bilimleri x 0,3) 2019 yılı TUS ve DUS puanları geçerlidir. Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği fakültesinden herhangi  bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin başvurularında geçerli ALES, TUS ve DUS puanı yok ise Tıp/Diş uzman olarak ayrılan özel veya genel  kontenjanlar için kullanılmak üzere ALES’ puanı 55 olarak işleme alınır. 

 


2.

Doktora programına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli kabul edilen dil sınavlarından (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden) en az 55 puan almak

 


3.

Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapıldığı durumlarda; Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

 


4.

Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapılmadığı durumlarda; Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %30, yabancı dil notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %30, yabancı dil notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

 


5.

Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

 


6.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, ancak geçerli yabancı dil belgesi bulunmayan adaylar, yabancı dil puanı katkı payından yararlanamazlar,

 


7.

Not durum belgesinin % 15’i hesaplanırken belgesinde sadece 100’lük sistemde ortalaması yazılı olanların notu işleme alınır. Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanır.

 (http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir)

 


 

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA
BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.

Başvuru formu, (Online Başvuru sonucu oluşan belge)

 


2.

Tezli yüksek lisans için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, doktora için lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, yüksek lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Tıp diş uzmanlığını alanların Uzmanlık belgesi,

 


3.

Geçerli ALES sonuç belgesi.

 


4.

Tezli yüksek lisans programları için lisans not durum belgesi, Lisanstan doktora programları için lisans not durum belgesi, Doktora programları için yüksek lisans not durum belgesi.

 


5.

Doktora programlarına başvuracak adayların geçerli yabancı dil belgesi .

 


6.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların varsa geçerli yabancı dil belgesi .

 


7.

Özel koşullarda belirtilen; “haftanın en az 3 günü anabilim dalında çalışma şartı(33), haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı(43), haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı (47)” vs gibi özel koşullar isteyen programlara başvuruda bulunan ve çalışan öğrenci adayları, çalıştığı kurumun idari amirinden belirtilen şartla ilgili izin yazısını sisteme yüklenmeli ve ayrıca belgeyi yazılı/sözlü sınav öncesi yanlarında getirmelidirler.  İzin yazısı olmayanların müracaatı kabul edilmez.

 


 

MÜLAKATA GELECEK TC UYRUKLU ADAY ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA GETİRMESİ  GEREKEN BELGELER

1.

Başvuruda fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya tasdikli suretleri getirilecektir

 


2.

Online başvuru sonrasında oluşan başvuru formu.

 


3.

Özgeçmiş,

 


4.

1 adet Vesikalık fotoğraf (Online başvuruda kullanılan vesikalık fotoğraf ile aynı olmalı, fotoğraflar son altı ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak uygun biçimde olmalı.)

 


5.

Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

 


6.

Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Askerlik tecil durumunun uygun olması gerekir. Ayrıca sevk tehir işlemleri; öğrencinin kesin kaydından sonra dilekçeli başvurusu üzerine yapılmaktadır)

 


*

Türkiye sınırları içerisinde başka bir lisansüstü programa (Yüksek Lisans ve Doktora) kayıtlı olanların (Tezsiz Programlar Hariç) Kesin kayıt işlemleri yapılmaz. Yapılsa bile öğrencinin kaydı silinir.

 


 

AÇIKLAMALAR

1.

Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 


2.

Anabilim dalının istediği özel/genel  şartlara  başvurusu uygun olmayan veya belgeleri eksik/Uygun olmayanların  başvuruları iptal edilir.

 


3.

Online başvuru bilgileri ile  mülakat için sunulan belgelerin uygunsuzluğu ve/veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde öğrencinin kesin kaydı yapılsa bile; kaydı iptal edilir/silinir.

 


4.

KKTC uyruklu öğrenci adayları için; TC uyruklu öğrenci adaylarından aranan şartlar ile istenilen belgeler aynıdır.

 


 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Lisansüstü Eğitime
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

19-23 Ağustos  2019

ÖĞRENCİ   MÜRACAATLARI

28-29 Ağustos  2019

MÜRACAATLARIN LİSTE  İLANI

02-03 Eylül        2019     

MÜLAKAAT  SINAVLARI

04  Eylül       2019  ­­(Saat 13.00 dan itibaren)

KAZANANLARIN  İLANI

05-09 Eylül       2019      

KAZANANLARIN  KESİN  KAYDI

10 Eylül       2019  Saat : 12:00’a kadar

YEDEKLERİN  MÜRACATI 

10 Eylül       2019      Saat : 17:00’a kadar

YEDEKLERİN KAYDI

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü