NOT:  YÖK ün Lisansüstü programlara başvuruda Yabancı dil puanı ile ilgili açıklaması için tıklayınız (ÖNEMLİ)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde öğrenci alacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adaylar başvurularını ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sitesinden on-line olarak yapacaktır. Öğrenci adayları; başvurular ile ilgili Anabilim dalı özel/genel şartlarını taşıması durumunda on-line başvuru sonrası kazandıkları programın ilanı ile, kesin kayıt işlemlerini ve ders kayıtlarını şahsen yapmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenci adayları ise başvurularını şahsen istenilen evraklar ile birlikte; Enstitü Müdürlüğü Yazı İşleri birimine yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalları

KONTENJAN SAYISI a,b

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR c

Yüksek Lisans g

DOKTORA

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans 
Mezunu j

Yüksek Lisans Mezunu g

 

Lisans Mezunu

Yüksek Lisans Mezunu

 

Biyokimya

6

-

10

5/1,5/2, 5/3,12,14,

15/1,15/2,

34,46,84

-

1,2,3/1,22,77,84,

Fizyoloji 

1

-

1

3,4,5,12,13,

33,44,45,46,

96,109

-

1,2,3/1,4,

22,33,38,

96,122

Biyoistatistik

3

-

-

-

-

-

Farmakoloji

-

-

2

-

-

3/1,22,23,24,77,84,103,

105,106,107

Histoloji-Embriyoloji

7

-

-

5,58,74

-

-

Halk Sağlığı

7

-

-

7,13,25,74,75,

89,134,135

-

-

Tıbbi Biyoloji

8+1f

-

6+(2)*

1,2,3,4,5,33,

58,104

-

(71,72)*

1,2,3/1,4,
22,23,33,77

Tıbbi Genetik

1

-

2+(1) *

2,3,5,33,

58,91,132

132

-

(1,84)*
2,3/1,22,23,26,38,47,
67,77,99,106,
107,118,124,132

Mikrobiyoloji

7

-

7

1,2,3,5,13,

58,109

-

1,22,43

Kök Hücre Bilimleri 

5

1

2+(2)*

1,2,3,4,5,
8,9,10,11,12,

13,14,15/1,

20,34,44,46,

58,62,71,72,73,

114

1,2,3,4,5
12,14,33,34,46,58,71,

72,90,97,

114

(71,72)*,

1,2,3/1,22,

23,24,39,55,59,60,67,

77,84,

99,101,104,

105,106,

107,108,118

Biyoinformatik Sistemleri Biyolojisi

2

-

1

41,48,61,

81,82,97

-

22,59

 

İmmünoloji

3+1f

-

-

1,5,58,85,109

-

-

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

5

-

-

10,20,44

-

-

 

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Hastane Enfeksiyonlarını Önleme

-

-

5

-

-

1,2,22,24,

30,50

 

Parazitoloji

6

-

-

1,2,3,5/1,5/2,5/3,15/1,33,58

 

 

 

Vet. Anatomi

5+2f+1h(2)*

2+(2)*

2+2f+1h+(2)*

(4,5/1,10,18)*

(4,5/1,10,

18)*

(4,5/1,10,

18)*

 

Vet. Biyokimya

5

-

5

1,3,4,5,

10,13,58

-

1,3/1,4,38

 

Vet. Cerrahi

9

-

6

4

-

4,22,33

Vet. Doğum ve Jinekoloji

4

-

4

4

-

4

Vet. Genetik ve Biyotoknoloji

3

-

3

4,5,7,8,9,15,

18,41,42,63

-

4,22,23,26,

33,35,50,60

 

Vet. Hayvan Bes. ve Beslenme Hast.

3+1f+1h

-

6+1h

4,5/1,12

-

4,22,49

Vet. Besin Hijyeni ve Tek.

5

-

5

1,4,12,13,46,78,137,138

-

4,22,28

 

Vet. Farmakoloji ve Toksikoloji 

4

-

-

4,5,15,19,

20,46,58

-

-

 

Vet. Histoloji-Embriyoloji 

5+1f

4

5+1f+(3)*

3/2,4,5,44,
46,58,114

3/2,5,58

(71,72)*,

1,2,3/1,4,22,

23,24,26,

38,39,67,77,

106,107,118,124

 

Vet. İç Hastalıkları

2+2f

-

3+2f

4,84

-

4,22,47

Vet. Mikrobiyoloji

4+7 f

-

5+5f

1,2,3,4,5/1,5/2,5/3,5/5,7,9,10,12,17

-

1,2,3/1,

4,22

 

Vet. Parazitoloji

3

-

2

4,5,17,76

-

4,22

Vet. Zootekni

5

-

5

4,5,18,41,58

-

4,32,35

Vet. Patoloji

 

5

-

3

3/1,4,5/1,5/2,13,15/1,19,20,24,28,46

-

4,22,32,59

 

Beslenme ve Diyetetik

3

-

5

13,51,61

-

22,61

Hemşirelik

9

-

-

10,20,44,56,62,74,75,95

 

 

 

Hemşirelik Esasları

-

-

2

-

-

22,54

İç Hastalıkları hem.

-

-

3

-

-

22,54

Ruh Sağlığı ve Hast. Hem.

-

-

2

-

-

22,54

Cerrahi Hastalıkları Hem

 

 

2

 

 

22,54

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hem. 

-

-

3

-

-

22,54

Halk Sağlığı Hem. 

-

-

4

-

-

22,54

 

Kadın Doğum ve Hast. Hem. 

-

-

4

-

-

22,54

 

Analitik Kimya

3

1

3

3,15

3,15

22,27

 

Eczacılık  Biyokimya

2+1f

-

-

1,2,3,4,5,9,10,
12,13,15,20,44,46,74,90

-

-

 

Farmakognozi

5+1f

-

-

3

-

-

Eczacılık  Farmakoloji

4+1f

-

-

1,3/1,43,61

-

-

İlaç Araştırma, Geliştirme ve Uygulama

2

 

2+(1)u

1,2,3,4,5,15,17,33,34,41,46,51,
58,61,64,68,82,85,
91,114

-

1,2,3/1,4,43,
 (Unip Kontenjanı Şart Bulunmamaktadır)

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi e

-

-

1+1f

-

-

2,47,59,112,

113,133

 

Protetik Diş Tedavisi e

-

-

3

-

-

2,47,112

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri

11+1f

-

8

59,78,130

-

22,59,131

Hareket ve Antrenman Bilimleri

5+1f

-

-

59,80,130

-

-

Spor Yöneticiliği

4

-

-

59,130,136

-

-

 

a

Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık programına alınırlar

 


c

Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve kodla belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir. Özel koşul kodları ve karşılıkları aşağıdadır.

 

Tıp Fakültesi

(1)

Diş Hekimliği Fakültesi

(2)

Eczacılık Fakültesi

(3)

Eczacılık Fakültesi (5 yıllık)

(3/1)

Eczacılık Fakültesi (4 yıllık)

(3/2)

Veteriner Fakültesi

(4)

Biyoloji-Tıbbî Biyoloji- Genetik- Gen Mühendisliği- Biyoloji Öğretmenliği

(5)

Biyoloji

(5/1)

Tıbbî Biyoloji

(5/2)

Genetik

(5/3)

Gen Mühendisliği

(5/4)

Biyoloji Öğretmenliği

(5/5)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

(6)

Sağlık Eğitim Fakültesi

(7)

Sağlık İdaresi Yüksekokulu

(8)

Sağlık Yüksekokulu

(9)

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

(10)

Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

(11)

Gıda Mühendisliği

(12)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

(13)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

(14)

Kimya-Kimya Mühendisliği- Kimya Öğretmenliği

(15)

Kimya

(15/1)

Kimya Mühendisliği

(15/2)

Kimya Öğretmenliği

(15/3)

Fizik-Fizik Mühendisliği-Fizik Öğretmenliği

(16)

Fizik

(16/1)

Fizik Mühendisliği

(16/2)

Fizik Öğretmenliği

(16/3)

Ziraat Fakültesi

(17)

Ziraat Fakültesi Zootekni

(18)

Su ürünleri Yüksekokulu

(19)

Hemşirelik Yüksekokulu

(20)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

(21)

İlgili (aynı) Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(22)

Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(23)

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(24)

Ebelik Bölümü

(25)

Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu

(26)

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya-Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu

(27)

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(28)

Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(29)

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(30)

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(31)

Veteriner Fakültesinden en az 70 ile mezun olmak

(32)

Haftanın en az 3 günü Anabilim Dalında çalışma şartı  (Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(33)

Biyomedikal Mühendisliği

(34)

Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(35)

Elektronik Mühendisliği

(36)

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Sağlık Yönetimi

(37)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarının birinden Yüksek Lisans mezunu

(38)

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu

(39)

İşletme-İktisat Bölümü

(40)

İstatistik Bölümü

(41)

Matematik Bölümü

(42)

Haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı  ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(43)

Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü

(44)

Eğitim Fak. Beden Eğitimi Bölümü

(45)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

(46)

Haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı  ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(47)

Bilgisayar Mühendisliği

(48)

Fen Bilimleri Enst. Zootekni Yüksek Lisans mezunu

(49)

Sağlık Bilimleri Enst. Biyokimya Yüksek Lisans mezunu

(50)

Yabancı Dil puanının en az 50 puan olması

(51)

Eczacılık Biyokimya Y.Lisans mezunu

(52)

Bir Yükseköğretim Kurumu lisans programı mezunu

(53)

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olup, derslerini başvurulan bölümün derslerinden almış olmak

(54)

Biyofizik Yüksek Lisans mezunu

(55)

Yabancı dil puanının en az 40 puan olması

(56)

Mezuniyet belgesinde sadece “Hemşirelik” bölümü mezunu yazan adaylar başvurabilecektir

(57)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu

(58)

ALES herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak

(59)

Biyoteknoloji Yüksek lisans mezunu

(60)

Ales herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış

(61)

Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü örgün eğitim programı mezunu olması

(62)

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

(63)

Biyomühendislik Fakültesi

(64)

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Programı sertifikasına sahip olmak veya enfeksiyon kontrol komitesinde en az (1) yıl çalışmış olmak.

(65)

K.K.T.C Uyruklu Ales taban puanı şartı aranmaz sadece geçerli ALES belgesi aranır

(66)

Hücresel ve moleküler biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

(67)

Sözlü/ Yazılı giriş sınavına katılacak aday sayısı; program için belirtilen kontenjan sayısının en fazla 3(üç) katıdır

(68)

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak (Yatay Geçiş)

(69)

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak (Yatay Geçiş)

(70)

Tıpta Uzman Olmak

(71)

Diş Hekimliğinde Uzman Olmak

(72)

Sağlık İdaresi (Yönetimi) Bölümü

(73)

Hemşirelik Bölümü

(74)

Sağlık Memurluğu Bölümü

(75)

Su Ürünleri Fakültesi

(76)

Kök Hücre Bilimleri Yüksek Lisans Mezunu

(77)

Spor Bilimleri Eğitimi veren Okulların Öğretmenlik, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü Mezunu Olmak

(78)

Tüm Spor Bilimleri Dallarından Birinde Yüksek Lisans Yapmış Olmak

(79)

Spor Bilimleri Eğitimi Veren Okulların Öğretmenlik, Antrenörlük Bölümü Mezunu Olmak

(80)

Elektrik Elektronik Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu

(81)

Biyoinformatik Bölüm Mezunu

(82)

Mülakat Sonrası Başarı notu 60 dır. Başarı notu 60 ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz, (Başarısız sayılır)

(83)

Haftanın 2 günü Anabilim Dalında Çalışma Şartı

(84)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Lisans Mezunu Olmak

(85)

Anabilim Dalına Alınacak 2 Öğrenci Halk Sağlığı Hemşireliği, 2 Öğrenci İç Hastalıkları Hemşireliği, 2 Öğrenci Çocuk Sağlığı Ve Hemşireliği ve 2 Öğrenci de Doğum-Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliğine İlişkin Dersleri Seçecektir.

(86)

Mülakat Sonrası Başarı notu 65 dır. Başarı notu 65 in altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz, (Başarısız sayılır)

(87)

Tüm Spor Dallarından birinde Devlet Üniversitelerinde Yüksek Lisans Yapmış olmak

(88)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

(89)

Üniversitelerin Biyokimya Bölümleri

(90)

Biyoteknoloji Bölümü Lisans Mezunu

(91)

Spor Fizyolojisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış olmak

(92)

Herhangi Bir Lisans Programı Mezunu Olup, Alanında Ulusal Ya da Uluslar Arası Federasyon Onaylı Eğitmenlik Belgesi Olmak

(93)

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olmak

(94)

Hemşirelik Fakültesi

(95)

Tıp Fakültelerinin Nöroloji Bölümünden uzmanlığını almış olmak

(96)

Biyomühendislik Lisans Mezunu

(97)

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(98)

Gen Tedavisi Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(99)

Eczacılık Farmakognozi Yüksek Lisans Programı

(100)

İmmünoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(101)

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(102)

Tıbbi Viroloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(103)

Beslenme Ve Diyetetik Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(104)

Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Programı Mezunu

(105)

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Mezunu

(106)

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Mezunu

(107)

Kök Hücre Ve Kemik İliği Nakli Konusunda Deneyimli Olmak (Belge Sunulacaktır.)

(108)

Tıp Fakültelerinin 8 Yarıyılı (4 Yılı) Bitirmiş Alttan Dersi Bulunmayan Öğrenciler Müracaat Edebilir.

(109)

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak

(110)

Yüksek Lisans İçin Mülakat Notu 60’ ın altında olanlar değerlendirmeye alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(111)

Doktora İçin Mülakat Notu 70’ in altında olanlar değerlendirmeye alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(112)

Mülakat Sonrası Başarı Notu 70 Dir. Başarı Notu 70 in Altında Olan Adaylar Değerlendirmeye Alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(113)

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Mezunu

(114)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak

(115)

En az bir kez İmmünoloji kongresine katıldığına dair katılım belgesi sunulacaktır.

(116)

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yüksek Lisans Yapıyor olmak yada bu Alana Özgü Dersleri Almış Olmak

(117)

Tıp Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalında yüksek Lisans Yapmış olmak

(118)

Mülakat ve Yazılı sınavlarının ortalaması 70 olmalı; 70’in altında not alanlar değerlendirmeye alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(119)

Mülakat Sonrası Başarı Notu 65’dir. Başarı Notu 65’in Altında Olan Adaylar Değerlendirmeye Alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(120)

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(121)

Yabancı Dil Puanının En Az 70 Puan Olması

(122)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak

(123)

Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Mezunu

(124)

Yazılı sınavından 65 puanın altında alanlar değerlendirmeye alınmaz Başarısız sayılır.

(125)

Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu

(126)

Yazılı giriş sınavından en az 70 puan almak şartı ile başarı notu 65’dir. Yazılı giriş sınav notu 70’in altında ve başarı notu 65’in altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz başarısız sayılır.

(127)

İlgili ( Aynı anabilim dalı) tezli yüksek lisans mezunu olmak.

(128)

Biyomühendislik Yüksek Lisans Mezunu olmak

(129)

Başarı notu 60’dır. Başarı notu 60’ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz (başarısız sayılır)

(130)

Başarı notu 65’dir. Başarı notu 65’in altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz (başarısız sayılır)

(131)

2 Adet Referans Mektubu

(132)

Aynı anabilim dalında en az bir dönem özel öğrenci olarak ders almış olmak

(133)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

(134)

Sağlık Yönetimi Bölümü Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak

(135)

Spor Bilimleri eğitimi veren Fakülte ve Yüksekokulların Spor yöneticiliği, Rekreasyon bölümü mezunu olmak

(136)

Orman Mühendisliği Bölümü Mezunu olmak

(137)

Gastronomi ve mutfak sanatları mezunu olmak

(138)

 

d

Yazılı giriş sınavı

 


e

Sözlü giriş sınavı

 


f

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı.

 


g

Özel koşullarda aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 55 almış olmak,

 


h

Yatay geçiş kontenjanı.

 


j

Özel koşullarda puan türü aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 80 almış olmak, en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.

 


k

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

 


l

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır

 


m

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır

 


n

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

 


t

Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

 


u

Ünip kontenjanıdır, Ünip kapsamındaki tüm üniversitelerden mezun öğrenci adayları başvuruda bulunabilir.

 


v

Yazılı/Sözlü giriş sınavı yapılmayacaktır. Ales, transkript, yabancı dil puanı (doktora programları için zorunlu olup yüksek lisans programları için ortalamaya katkı sağlamakta olup zorunlu değildir.) ile hesaplanan başarı puanına göre alınır.

 


y

Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş Kontenjanı

 


z

Tıp, Diş Hekimi uzman  kontenjanıdır.

 


KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kontenjanıdır

 


 

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI 

1.

a) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı; yüksek lisans başvuruları ve yüksek lisans mezunu olan ve mezuniyeti Yüksek Lisans eğitimi sayılan fakülte mezunlarının lisansüstü programlara başvurularında ALES puanı anabilim dalı özel şartlarında aksi belirtilmediği takdirde en az sayısal 55 puandır. Lisans diploması ile doktora programına başvuran lisans mezunu adayların (kontenjan belirtilmiş ise) ALES sayısal puanı en az 80 ve en az 100 üzerinden 80 veya 4.00 üzerinden 3.00 lisans mezuniyet notu olması,

b) Anabilim dallarının belirlemiş olduğu kontenjanlara öğrenci müracaatlarında ALES şartı aranmakta olup, Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının, mezun oldukları kendi alanları dışındaki Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvurularında; ALES puan şartı aranmaz. Ancak bu adayların değerlendirilmesinde Üniversitemiz senatosu tarafından alınan karar gereği ALES puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir (Aday isterse, geçerli ALES Puanı varsa kullanabilir).

 


2.

Doktora programına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli kabul edilen dil sınavlarından (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden) en az 55 puan almak

 


3.

Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapıldığı durumlarda; Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

 


4.

Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapılmadığı durumlarda; Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %30, yabancı dil notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %30, yabancı dil notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

 


5.

Diş Hekimliği Programları hariç; Sözlü ve Yazılı giriş sınavları yapılmayacaktır. Diş Hekimliği Programları için  Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

 


6.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, ancak geçerli yabancı dil belgesi bulunmayan adaylar, yabancı dil puanı katkı payından yararlanamazlar,

 


7.

Not durum belgesinin % 15’i hesaplanırken belgesinde sadece 100’lük sistemde ortalaması yazılı olanların notu işleme alınır. Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanır.

 (Dönüşüm tablosuna ulaşmak için tıklayınız)

 


 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

1.

Türkiye deki bir Yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmesi ve geçerli ALES belgesi (Taban puan şartı aranmaz),

 


2.

Yurt dışı üniversitelerden mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun olduğu okul yükseköğretim kurumunca denkliğinin kabul edilmiş olması, TÖMER den Türkçe Yeterlik Belgesi ( en az 70)

 


3.

Doktora programlarına başvuran Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli kabul edilen dil sınavlarındaki İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 55 puan almak

 


4.

Yabancı uyruklu öğrenci adayların başarı durumları; ilgili programın mülakat sınav sonucuna göre belirlenir.

 


 

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK T.C. UYRUKLU ve YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI 

1.

1.      Öğrenci Kayıtlı bulunduğu Yüksek Öğretim Kurumunda kaydının başvuru tarihinde açık olması (Enstitüsünden Kaydının açık olduğuna dair belge)

 


2.

1.      Öğrenci Yüksek lisans programına yatay geçiş yapacaksa Enstitümüz Yüksek Lisans, Doktora Programına geçiş yapacaksa Enstitümüz Doktora programının asgari müracaat şartlarına haiz olması gerekir.

 


3.

Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır.(Alt dönemden başarısız dersi bulunmamalıdır)

 


4.

Not ortalamasının tezli yüksek lisansta en az CB (Yüzlük sistemde en az 75), doktorada ise en az BB olmalıdır (Yüzlük sistemde en az 80). Not durum belgesi değerlendirilirken 100’lük sistem baz alınır. (Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanır.

 http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).

 


5.

Yatay geçiş yapacak öğrenci, Erciyes Üniversitesi lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olmalıdır

 


6.

Tez döneminde yatay geçiş yapılamaz.

 


7.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.

 


8.

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki ve KKTC’deki lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

 


9.

Disiplin Cezası Almamış olmak

 


10.

Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

 


11.

Yatay geçiş ile kabul edilen öğrenci en az bir  ders dönemi enstitümüz ilgili anabilim dalı derslerini alır.

 

 

 

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA
BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.

Başvuru formu, (Online Başvuru sonucu oluşan belge)

 


2.

Tezli yüksek lisans için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, doktora için lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, yüksek lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Tıp diş uzmanlığını alanların Uzmanlık belgesi,

 


3.

Geçerli ALES sonuç belgesi.

 


4.

Tezli yüksek lisans programları için lisans not durum belgesi, Lisanstan doktora programları için lisans not durum belgesi, Doktora programları için yüksek lisans not durum belgesi.

 


5.

Doktora programlarına başvuracak adayların geçerli yabancı dil belgesi .

 


6.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların varsa geçerli yabancı dil belgesi .

 


7.

Özel koşullarda belirtilen; “haftanın en az 3 günü anabilim dalında çalışma şartı(33), haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı(43), haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı (47)” vs gibi özel koşullar isteyen programlara başvuruda bulunan ve çalışan öğrenci adayları, çalıştığı kurumun idari amirinden belirtilen şartla ilgili izin yazısını sisteme yüklenmeli ve ayrıca belgeyi yazılı/sözlü sınav öncesi yanlarında getirmelidirler.  İzin yazısı olmayanların müracaatı kabul edilmez.

 


 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.

Lisans öğrenimini yurt dışında yapan yabancı uyruklu öğrenciler için  TÖMER’den alınan Türkçe Yeterlik Belgesi ( en az 70 )

 


2.

Lisans öğrenimini Türkiye de yapan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES belgesi

 


3.

Doktora programına başvuruda bulunanlar için Ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden geçerli yabancı dil belgesi (en az 55 puan)

 


4.

Niyet Mektubu, (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı Türkçe veya İngilizce mektup)

 


5.

Pasaport, Diploma ve Transkript (Türkçeye çevrilmiş noterden tasdikli)

 


6.

Lisans öğrenimini yurtdışında yapanlar için denklik belgesi (Yükseköğretim kurumundan onaylı)

 


7.

Türkiye’deki Dış temsilciliklerinden alınacak öğrenim vizesi

 


8.

Türkiye’de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair  resmi bir kuruluştan alınmış Sağlık Kurulu rapor

 


9.

Enstitüye Müracatta dolduracak form

 

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA  BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.

Başvuru yaptığı program için mezun olduğu lisans/yüksek lisans  not durum belgesi (100’lük sistemde dönüştürülmüş hali).

 


2.

Öğrenim belgesi.

 


3.

Disiplin cezası almadığına dair belge.

 


4.

 İlgili enstitüden yatay geçiş yapmasının uygun olduğuna dair  yönetim kurulu kararı. (Yatay geçiş oluru ilgili enstitü tarafından verilmez veya olumsuz ise  öğrencilerin yatay geçişi yapılmaz )

 


5.

Lisansüstü programına kayıt yaptırdığı zaman kullanılan ALES  sonuç belgesi (Aksi belirtilmemiş ise, Ales sayısal puanı  en az 55) 

 


6.

Kaydının bulunduğu Üniversiteden Öğrenci belgesi (Öğrencinin Kaydı açık olmalı)

 


7.

Doktora Programları için Yabancı Dil Belgesi (Aksi belirtilmemiş ise, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli kabul edilen dil sınavlarındaki İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 55 )

 


 

8.

Online başvuru sonrasında oluşan başvuru formu,   

 

MÜLAKAT YAPACAK ANABİLİM DALLARI İÇİN MÜLAKATA GELECEK TC UYRUKLU ADAY ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA GETİRMESİ  GEREKEN BELGELER

1.

Başvuruda sunulan belgelerin asılları veya tasdikli suretleri getirilecektir

 


2.

Online başvuru sonrasında oluşan başvuru formu.

 


3.

Özgeçmiş,

 


4.

1 adet Vesikalık fotoğraf (Online başvuruda kullanılan vesikalık fotoğraf ile aynı olmalı, fotoğraflar son altı ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak uygun biçimde olmalı.)

 


5.

Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

 


 

AÇIKLAMALAR

1.

Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 


2.

Anabilim dalının istediği özel/genel  şartlara  başvurusu uygun olmayan veya belgeleri eksik/Uygun olmayanların  başvuruları iptal edilir.

 


3.

Online başvuru bilgileri ile kesin kayıtta sunulan belgelerin uygunsuzluğu ve/veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde öğrencinin kesin kaydı yapılsa bile; kaydı iptal edilir/silinir.

 


4.

KKTC uyruklu öğrenci adayları için; TC uyruklu öğrenci adaylarından aranan şartlar ile istenilen belgeler aynıdır.

 


 

5.

Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Askerlik tecil durumunun uygun olması gerekir. Ayrıca sevk tehir işlemleri; öğrencinin kesin kaydından sonra dilekçeli başvurusu üzerine yapılmaktadır)

 


6.

Türkiye sınırları içerisinde başka bir lisansüstü programa (Yüksek Lisans ve Doktora) kayıtlı olanların (Tezsiz Programlar Hariç) Kesin kayıt işlemleri yapılmaz. Yapılsa bile öğrencinin kaydı silinir.

2020-2021  EĞİTİM-ÖĞRETİM  GÜZ YARIYILI  ÖĞRENCİ  MÜRACAATLARI 

17-22 Eylül  2020

ÖĞRENCİ   MÜRACAATLARI (ON-LİNE)

23 Eylül      2020

MÜRACAATLARIN LİSTE  İLANI

24 Eylül     2020

MÜLAKAAT  SINAVLARI (sadece Diş Hekimliği Doktora programları için mülakat sınavları Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili Anabilim Dalı dersliklerinde yapılacaktır)

25 Eylül     2020

KAZANANLARIN  İLANI

28-29 Eylül 2020

KAZANANLARIN  KESİN  KAYDI

30 Eylül     2020

YEDEKLERİN  MÜRACATI

01 Ekim       2020

YEDEKLERİN KAYDI

 

 

 
 
 
 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü