duyuru.jpg
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZ İNTİHAL (ORİJİNALLİK) RAPORU ALINMASI, KULLANILMASI VE UYGULAMASI
 

YKK: 19.01.2017 TARİH VE 765/1  SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI

UYGULAMA ESASLARI:

MADDE 1

 

Bu Uygulama Esasları’nın amacı; Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlarda yazılan tezlerin, tez savunma sınavı öncesinde jüri üyelerine dağıtılan tezler ile tez savunma sınavında başarılı bulunan öğrencinin gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra Enstitü ’ye teslim edeceği tezde yer alması gereken “Tez İntihal (Orijinallik) Raporu”nun alınmasına ve kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

 

MADDE 2

 

(1) Bu Uygulama Esasları,  4/11/1981 tarihli  ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19’uncu  maddesinin  (e)  bendi, 18’inci maddenin  (5). bendine,

 

(2) 20/04/2016 tarih ve 29690 sayılı YÖK “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne dayandırılmıştır.

 

MADDE 3

 

(1) Tez İntihal Raporu, Erciyes Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan intihal programı (TURNITIN) üzerinden alınır. Öğretim elemanlarımızın kullanımına açık olan program için ilgili birimlerden şifre alınarak giriş yapılabilecektir. İntihal programı üzerinden alınan rapor, öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanarak tez ile birlikte Enstitüye sunulacaktır.


(2) Tez İntihal Raporu, öğrenci veya tez danışmanı tarafından tezin yalnızca Giriş, Ana Bölümler ve Tartışma-Sonuç (Kapak, Önsöz, Teşekkür, İçindekiler ve Kaynakça hariç) bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır. Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı (document title) olarak tez başlığının tamamı, Yazar Adı (author’s first name) olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı (author’s last name) olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.

 

(3) TURNITIN intihal tespit programına yüklenen dosyanın süreçlenmesinde, ilgili programdaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:

 

-   Kapak, Özet, İçindekiler ve Kaynakça hariç ( Bibliography)

-   Alıntılar  dahil (Quotes included ) (Farklı anabilim dallarına göre bu tercih değişebilir)

-   7 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 7 words)

-   Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.

 

(4) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra; tezin tam başlığını, öğrencinin ad, soyad bilgisini ve orijinallik oranını gösteren raporun tümü, “TURNITIN” programında “İndir→Mevcut Görünüm” basamakları izlenerek PDF dosyası şeklinde indirildikten sonra, “Biten Tez İnceleme Formu” ile birlikte dijital ortamda (CD veya flash belleğe yüklenerek)  Enstitüye sunulur. Ayrıca Tez İntihal Raporunun “Orijinallik Raporu” bölümünde % olarak gösterilen ilk sayfası hem tezde belirtilen yere eklenir hem de çıktısı “Biten Tez İnceleme Formu” ile birlikte Enstitüye sunulur.

 

MADDE 4


(1) İntihal Programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan ekran görüntüsünde %’lik sayı olarak gösterilen “Benzerlik Oranı” belirtilerek Tez İntihal Raporu oluşturulur (Tez İntihal Raporu Formu). Tez İntihal Raporunda benzerlik oranının alıntılar dahil %30’un altında olması gerekmektedir.

 

(2) Tez İntihal Raporunda benzerlik oranının alıntılar dahil %30’un altında olması, tek başına tezde intihal olmadığı anlamına gelmez. Benzerlik oranı bu oranların altında olsa bile akademik atıf ve alıntı usullerine uyulması gerekmektedir. Bu kurallara uyulmaması halinde doğacak sorumluluk öğrenciye aittir.


(3) Tez Savunma Sınavı öncesinde jüri üyelerine dağıtılacak olan ve öğrenci ile danışmanı tarafından imzalanmış “Orijinallik Raporu”nun % olarak gösterilen ilk sayfası, tez içerisinde varsa Etik Kurul Raporu’ndan sonra, yoksa son sayfa numarası verilmeden kaynaklardan sonra konulmalıdır.

 

(4) Tez Savunma Sınavı sonrası başarılı bulunan ancak jüri üyelerinin önerileri doğrultusunda tezinde düzeltme yapılması istenen öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra tez intihal raporunu ikinci kez alır. Öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanmış “Orijinallik Raporu”nun % olarak gösterilen ilk sayfası, nihai rapor olarak Enstitü yönetim kurulunda mezuniyet için görüşülmek üzere ciltlenen teze konulur. Ayrıca YÖK Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Tez Merkezi için hazırlanacak tez CD’sine ise PDF olarak tamamı kaydedilir (arzu_yay_intihal.pdf ).

 

MADDE 5

 

Bu “Uygulama Esasları” Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarih itibari ile yürürlüğe girer.

 

MADDE 6

 

Bu “Uygulama Esasları”nı Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yürütür.

 
 

Copyright © 2012 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü