Prof

 

 

 

 

Prof.Dr. Bilal AKYÜZ
Veteriner Zootekni
Anabilim Dalı
(Müdür)

 

 

Doç.Dr. İsmail ÖÇSOY
Ecz. Analitik Kimya Anabilim Dalı
Müdür Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Esra BALCIOĞLU
Tıp Histoloji Embriyoloji
 Anabilim Dalı
Müdür Yrd.

Doç.Dr.Yakup ÜSTÜN
Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
(Üye)
 

Doç.Dr. Aydın ALAN
Veteriner Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı
(Üye)

Doç. Dr. Zuhal HAMURCU
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
(Üye)

Hasan Basri GÖKBELEN
Enstitü Sekreteri
Raportör

 
 

Copyright © 2012 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü