ENSTİTÜ KURULU
 

Enstitü Kurulu

Müdür

Prof.Dr.Bilal AKYÜZ

Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. İsmail ÖÇSOY

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Özge AL

Tıp Anatomi Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Nihat EKİNCİ

Tıp Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Sabahattin MUHTAROĞLU

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Hamiyet DÖNMEZ ALTUNTAŞ

Tıp Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr Üyesi Zafer SEZER

Tıp Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nurcan DURSUN

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.Munis DÜNDAR

Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf ÖZKUL
Biyoinformatik Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özkan NALBANTOĞLU

Tıp Histoloji-Embriyo. Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.Birkan YAKAN

Tıp Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.Hüseyin KILIÇ

Tıp Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı

 

Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.Fazile CANTÜRK

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.Hüseyin DEMİR

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ahmet ÖZTÜRK

Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Üyesi Ayşe ULU KILIÇ
Klinik Psikolojisi (Psikiyatri) Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa BAŞTÜRK
Göğüs Hastalıkları AD. Solunum Bakımı ve Reh. Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ramazan DEMİR
İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa Yavuz KÖKER

Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Oğuz Galip Yıldız

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Üyesi Orhan PÜSKÜLLÜ

Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.İbrahim NARİN

Eczacılık Biyokimya  Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Behzat ÇİMEN

Farmasötik Mikrobiyoloji  Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nilay ILDIZ

Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Perihan GÜRBÜZ

Eczacılık Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof .Dr. Betül AYCAN

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Kerem KILIÇ

Restoratif Diş Tedavisi  Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Soley ASLAN

Ağız, Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin DEMİRBAŞ

Ortodonti  Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet YAĞCI

Periodontoloji  Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İnci DEVRİM

Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı (Ortak Program) Doç.Dr. Salih DOĞAN

Beden Eğt. Ve Spor Bilimleri  Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Nihat EKİNCİ

Spor Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Hakkı ULUCAN

Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Sultan TAŞÇI

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Betül ÇİÇEK

Vet. Anatomi Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Ayhan DÜZLER

Vet. Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Meryem EREN

Vet. Bes. Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Yeliz YILDIRIM

Vet. Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Gültekin ATALAN

Vet. Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Tayfur BEKYÜREK

Vet. Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Ö.Orkun DEMİRAL

Vet. Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Gökhan ERASLAN

Vet. Fizyoloji  Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Ebru ÇETİN

Hay. Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Erol BAYTOK

Vet. Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Güner BAYRAM KÜÇÜK

Vet. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Vehbi GÜNEŞ

Vet. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Fuat AYDIN

Vet. Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Alpaslan YILDIRIM

Vet. Patoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Ayhan ATASEVER

Vet. Viroloji Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Ayşe GENÇAY

Zootekni Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Kaan İŞCAN

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Savaş SARIÖZKAN

Spor Hekimliği  

Enstitü Sekreteri (Raportör)

Hasan Basri GÖKBELEN

 

 

 
 

Copyright © 2012 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü